Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο ενεργοποίησης Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010

   
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο ενεργοποίησης Ενιαίας Αρχής Πληρωμών:

   
Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι διαδικασίες της ενεργοποίησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), καθώς ολοκληρώθηκε, ήδη, η υλοποίηση των κυριότερων μηχανογραφικών συστημάτων, που θα την υποστηρίζουν: η στελέχωση και στέγαση της Υπηρεσίας, καθώς και μια σειρά ενεργειών των κατά τόπους εκκαθαριστών μισθοδοσίας των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.

Στην παρούσα φάση έχουν πιστοποιηθεί περισσότεροι από 3900 εκκαθαριστές μισθοδοσίας ενώ αναμένεται η πιστοποίηση 1100 περίπου ακόμη. Ακόμη, έχουν ήδη παραληφθεί στοιχεία από 760 εκκαθαριστές (19,5% των πιστοποιημένων). Τα στοιχεία μισθοδοσίας αφορούν σε πάνω από 323.000 διαφορετικούς αμειβομένους. Αυτοί αποτελούν το 42% του συνολικού αριθμού των απογεγραμμένων κατά την διαδικασία του καλοκαιριού.

Η ΕΑΠ προχωράει στην τελική φάση ενεργοποίησης του συστήματος πληρωμών με την έναρξη της διαδικασίας ένταξης φορέων στο σύστημα πληρωμών της. Κάθε φορέας που εντάσσεται θα σταματάει να καταβάλλει την μισθοδοσία από μόνος του και θα διεκπεραιώνει τις καταβολές υποχρεωτικά μέσω της ΕΑΠ. Ειδικές δικλείδες ασφαλείας έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα πληρωμής μισθών και από τις ΔΟΥ. Σημειωτέον, πως όταν η ΕΑΠ εντάξει το 85% των φορέων υπό την αιγίδα της, θα σταματήσει κάθε καταβολή από τις ΔΟΥ. Συνεπώς, και για την αποφυγή προβλημάτων, καλούνται όλοι οι φορείς και οι εκκαθαριστές τους να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν στοιχεία στην ΕΑΠ, ώστε να ενταχθούν άμεσα.

Οι τελικές ημερομηνίες υποβολής για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης έχουν παρέλθει και με λίγες σχετικά εξαιρέσεις, οι περισσότεροι έχουν ήδη αποστείλει στοιχεία. Η ΕΑΠ, για τους συνεπείς φορείς, θα ξεκινήσει τις καταβολές από τα τέλη Νοεμβρίου. Τα ΝΠΔΔ υποχρεούνται να έχουν αποστείλει σωστά στοιχεία μέχρι το τέλος του έτους και η ΕΑΠ είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τις αποδοχές τους είναι από τα τέλη Φεβρουαρίου.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης