Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέσα σε 30 μέρες θα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τους πιστωτές του το Δημόσιο .

21 Οκτώβριου 2010 Σχόλια
  • Μέσα σε 30 μέρες θα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τους πιστωτές του το Δημόσιο, σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ θα πληρώνει τόκους για κάθε μήνα που θα καθυστερεί την πληρωμή. Η οδηγία αφορά και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε 60 ημέρες.
Μέσα σε 30 μέρες θα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τους πιστωτές του το Δημόσιο, σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ θα πληρώνει τόκους για κάθε μήνα που θα καθυστερεί την πληρωμή. Η οδηγία αφορά και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε 60 ημέρες.

 Σύμφωνα με το ψήφισμα, το οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες το αργότερο σε 24 μήνες, όταν το Δημόσιο καθυστερεί πάνω από ένα μήνα να πληρώσει τους προμηθευτές του για εμπορικές συναλλαγές θα πληρώνει επιτόκιο που θα είναι τουλάχιστον 8% πάνω από το βασικό της ΕΚΤ.

Η νέα οδηγία προβλέπει ότι:

• Οι πληρωμές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνονται μέσα σε 30 ή σε ειδικές περιπτώσεις 60 ημέρες.

• Οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε 60 ημέρες εκτός εάν σε συμβόλαιο αναφέρεται κάτι άλλο που δεν είναι άδικο

• Οι επιχειρήσεις θα δικαιούνται να ζητήσουν επιτόκιο και πληρωμή 40 ευρώ για το κόστος ανάκτησης κεφαλαίου

Σύμφωνα με την Ε.Ε. το μέτρο αυτό θα φέρει επιπλέον ρευστότητα 180 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. και επίτροπος για την επιχειρηματικότητα ανέφερε πως "όσοι εργάζονται πρέπει να αποζημιώνονται στην ώρα τους. Αυτό είναι βασική αρχή της δικαιοσύνης και παίζει σημαντικό ρόλο στην βιωσιμότητα μιας εταιρείας και της πρόσβασης της στην χρηματοδότηση. Για αυτό το λόγο, η νέα οδηγία θα βοηθήσει την οικονομία της Ευρώπης".

Να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα για το καθεστώς  των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ισχύει το Π.Δ. 166/2003 με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης