Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δωρεάν στο διαδίκτυο τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα της χώρας.

19 Οκτώβριου 2010 Σχόλια
  • Την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.geodata.gov.gr, παρουσιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εναρμονιζόμενο με τη δέσμευση ότι ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Δωρεάν στο διαδίκτυο τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα της χώρας.

Την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης  Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.geodata.gov.gr, παρουσιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εναρμονιζόμενο με τη δέσμευση ότι ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

H ελεύθερη και άμεση πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε γεωχωρική πληροφορία της Δημόσιας Διοίκησης, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και κυρίως, για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον, οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων τόσο για τη δημόσια διοίκηση, όσο και για επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο.

To geodata.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να απεικονίσουν ή να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους ελεύθερα δεδομένα μεταξύ άλλων: της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΥΠΕΚΑ.

Το ΥΠΕΚΑ  προσκαλεί τους πολίτες να επισκεφτούν  το διαδικτυακό τόπο και να έρθουν σε επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας, επισημαίνοντας τα γεωχωρικά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης για τα οποία επιθυμούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και στο labs.opengov.gr. Η πρόσκληση επεκτείνεται σε όλους τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, την πανεπιστημιακή κοινότητα και την αυτοδιοίκηση, οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν μέσω του geodata.gov.gr τα δεδομένα τους προς τους πολίτες, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την επίτευξη του στόχου του ΥΠΕΚΑ, δηλαδή την προσφορά όλων των γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτει η δημόσια διοίκηση ελεύθερα στους πολίτες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης