Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποιοι υπάγονται στα 18 προγράμματα για τη διάσωση 465.330 θέσεων εργασίας.

  • Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης -με επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ύψους πάνω από 2,465 δισ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις και συνολικά για 465.330 θέσεις εργασίας- προβλέπει το σχέδιο «άμυνας» του ΟΑΕΔ απέναντι στην κρίση.
Ποιοι υπάγονται στα 18 προγράμματα για τη διάσωση 465.330 θέσεων εργασίας.

Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης -με επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ύψους πάνω από 2,465 δισ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις και συνολικά για 465.330 θέσεις εργασίας- προβλέπει το σχέδιο «άμυνας» του ΟΑΕΔ απέναντι στην κρίση.

Τα κωδικοποιημένα τα 18, έως σήμερα, προγράμματα (άλλα «τρέχουν» και άλλα πρόκειται να προκηρυχθούν) με τα οποία η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ελπίζει να αντιμετωπίσει τα «λουκέτα» και την αυξανόμενη ανεργία.

Στις άμεσες προτεραιότητες της αρμόδιας υπουργού Λ. Κατσέλη παραμένει, βέβαια, ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων και με νέες δράσεις που, όπως υπογραμμίζει, χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε να αναπτυχθούν ως «ανάχωμα» στην ύφεση και στην κρίση της απασχόλησης μέχρις ότου έρθει η ανάπτυξη. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που επανασχεδίασε ο διοικητής του Οργανισμού, Ηλ. Κικίλιας, με γνώμονα να στηριχθούν οι επισφαλείς θέσεις εργασίας μέσω των επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών, έχουν ως εξής:


Προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί και υλοποιούνται

1 Τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων και με έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων (κόστος 501 εκατ. ευρώ). Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν και γυναίκες αυταοαπασχολούμενες που βρίσκονται στο στάδιο κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών προκειμένου να προσλάβουν άνεργο, για χρονικό διάστημα από 6 μήνες έως 18 μήνες. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος αυτού, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα.

2 Διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης (ακόμη και της μερικής απασχόλησης) με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, με έμφαση στους νέους έως 30 ετών (δαπάνη 171 εκατ. ευρώ).

3 Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 (η δαπάνη ανέρχεται στα 96 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.).

4 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, ηλικίας 22-64 ετών (κόστος 60 εκατ. ευρώ και πηγή χρηματοδότησης ο ΛΑΕΚ).

5 Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας (προβλεπόμενη δαπάνη 70 εκατ. ευρώ).

6 Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Η δαπάνη του προγράμματος εκτιμάται σε 18,6 εκατ. ευρώ.

7 Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του νομού Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης. Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 13,7 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

8 «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση του ανέργου που διαλέγει ο ίδιος. Το πρόγραμμα αφορά 10.000 άνεργους και η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 120 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. και τον ΟΑΕΔ.

9 «Ανοικτό» παραμένει, ακόμη, πρόγραμμα του 2009 που προβλέπει την επιχορήγηση 6.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών - νέων επιστημόνων. Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 126 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.


Νέα προγράμματα για τα οποία αναμένεται η δημοσίευση υπουργικών αποφάσεων και ΦΕΚ

1 Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών (για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010) προβλέπει την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας. Η δαπάνη των 25 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

2 Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων 50 και άνω εργαζομένων, με έμφαση στους επαπειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Τα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και αφορούν σε 14.000 ωφελούμενους. Η δαπάνη που έχει προβλεφθεί ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.

3 Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 εργαζομένους (υλοποιούνται από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.). Θα αφορούν 18.000 ωφελούμενους (κόστος 80 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ).

4 Προγράμματα εργασίας για νέους έως 24 ετών (Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας). Στόχος είναι η διευκόλυνση της ένταξης 10.000 νέων στην αγορά εργασίας με 12μηνη σύμβαση (εφόσον μετατραπεί σε κανονική σύμβαση εργασίας, η διάρκεια της επιχορήγησης φτάνει τους 24 μήνες). Το κόστος είναι 54 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.

5 Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων, και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α). Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22,4 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με Αναπηρίες.

6 Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών -με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών- για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α). Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 30,5 εκατ. ευρώ και θα βαρύνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με Αναπηρίες.

7 Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL TRUST)» «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE» και υποβολή πρότασης στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έκδοση ΚΥΑ. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ΝΘΕ είναι 17,8 εκατ. ευρώ από ΛΑΕΚ και 6,4 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ. Για τους ΝΕΕ είναι 1,5 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ) και για κατάρτιση 600.000 ευρώ. Συνολικά 26,4 εκατ. ευρώ.

8 Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.», «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του νομού Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 7,2 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ και ΕΠΕΑΑ.

9 Πρόγραμμα επιχορήγησης, με επιδότηση 100% των εργοδοτικών εισφορών, 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 992 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.

Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης