Ανακοίνωση σχετικά με διασταυρώσεις σε επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

15 Οκτώβριος 2010
Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010

   
Ανακοίνωση σχετικά με διασταυρώσεις σε επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ:

   
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διενέργεια διασταύρωσης, προκειμένου να εντοπισθούν οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, και οι οποίες ενώ υπέβαλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ το έτος 2008 ή/και 2009 δεν υπέβαλαν, έστω και μία περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Από τη συγκεκριμένη διασταύρωση προέκυψε ότι 89.153 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας δεν υπέβαλαν κάποια ή και τις δύο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2010, ενώ 8.666 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας δεν υπέβαλαν μία ή περισσότερες από τις έξι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2010.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ήδη αποστείλει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και έντυπες επιστολές προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, με τις οποίες ζητείται η προσέλευσή τους στις ΔΟΥ εντός πέντε ημερών για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω διασταύρωσης αποστέλλονται στις ΔΟΥ, τα ελεγκτικά κέντρα και το ΣΔΟΕ για αξιοποίηση.

Η διασταύρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν. 3763/2009), για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Μέχρι την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, είχαν προσέλθει στις ΔΟΥ και έκλεισαν τις σχετικές υποθέσεις τους 19.738 φορολογούμενοι, στους οποίους βεβαιώθηκαν συνολικά (απόδοση ΦΠΑ και προσαυξήσεις) περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ.