Σήμα ελεγκτικού συναγερμού σε όλες τις εφορίες της χώρας.

Οικονομικές Ειδήσεις

15 Οκτώβριος 2010
Taxheaven.gr

Σήμα ελεγκτικού συναγερμού σε όλες τις εφορίες της χώρας.

Η ασφυκτική πίεση για ανάκαμψη των εσόδων οδηγεί τις ελεγκτικές Αρχές της χώρας σε ένα πραγματικό σάρωμα της αγοράς μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο θα διενεργηθούν 50.000 προσωρινοί έλεγχοι για την απόδοση του ΦΠΑ.

Πρώτες στις λίστες θα τεθούν οι δραστηριότητες... υψηλής επικινδυνότητας, όπως επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών, καθώς και όσες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί, βεβαίως, σε μεγάλο βαθμό από την ετοιμότητα και την προθυμία των εφοριακών.


Σε ελεγκτικό συναγερμό τίθενται οι φορολογικές Αρχές της χώρας, οι οποίες, υπό την πίεση της ανάκαμψης των δημοσίων εσόδων, καλούνται μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα να σαρώσουν στην κυριολεξία την αγορά, διενεργώντας 50.000 προσωρινούς ελέγχους για την απόδοση του ΦΠΑ. Πρώτες στις λίστες των ελέγχων θα τεθούν οι δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας (όπως επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) αλλά και όσες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.

Οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα, θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου με απώτερο στόχο τη θωράκιση της πρόβλεψης για επιπλέον έσοδα της τάξης των 16 δισ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, προκειμένου να μην υπάρξει απόκλιση στο σκέλος των εσόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι στο εννεάμηνο του έτους έχουν εισπραχθεί περί τα 36 δισ. ευρώ από τα 52 δισ. ευρώ που προβλέπονται συνολικά με τα έσοδα από τον ΦΠΑ παρά τις δύο αυξήσεις των συντελεστών να έχουν αυξηθεί μόλις κατά 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τον Σεπτέμβριο ωστόσο τα έσοδα παρουσιάζονται αυξημένα κατά 16,9% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τη θέση του οικονομικού επιτελείου ότι η αύξηση των συντελεστών και η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής αρχίζει να αποδίδει, παρά τη μείωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων.ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Εκείνο πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εντοπιστεί πάνω από 65.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, όχι όμως λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά λόγω πραγματικής αδυναμίας καταβολής του φόρου.

Πολλές μάλιστα από αυτές που υπέβαλαν προτιμούν αντί να καταβάλουν τον φόρο να τον χρησιμοποιούν σαν κεφάλαιο κίνησης και να τον αποδίδουν αργότερα προσαυξημένο, λόγω αδυναμίας να δανειστούν από το τραπεζικό σύστημα. Παράγοντας μάλιστα του οικονομικού επιτελείου, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα είχε αποκαλύψει στο «Κέρδος» ότι εξετάζεται η δυνατότητα τακτοποίησης αυτών των υποθέσεων με την υποβολή των δηλώσεων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και προκαταβολή ενός μέρους της οφειλής και εξόφλησής της σε δόσεις.

Σημειώνεται ότι με κατεπείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, καλούνται οι εφορίες όλης της χώρας να διαπιστώσουν άμεσα ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους (σημειώνεται ότι μη υποβολή συνιστά και η υποβολή δήλωσης μέσω Διαδικτύου χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού.)

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε ημερών προσέλθει στη ΔΟΥ, προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νόμιμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Επισημαίνεται ότι από τη ΓΓΠΣ θα αποστέλλονται άτυπες προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε σχετικές καταστάσεις, προκειμένου να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.


Χρειάζονται Εφοριακοί

Οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι τους οποίους καλούνται να διενεργήσουν οι εφορίες, δημιουργούν παράλληλα με τις άλλες ρυθμίσεις που «τρέχουν» υπέρμετρο φόρτο εργασίας που δεν μπορεί να βγει χωρίς την ενίσχυση του προσωπικού. Αυτό μετέφερε στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Δ. Κουσελά το προεδρείο της ΠΟΕ - ΔΟΥ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

Οι εφοριακοί θεωρούν εφικτό και επιτεύξιμο τον στόχο της είσπραξης των 16 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του έτους υπό τον όρο όμως ότι θα υπάρξει αδιασάλευτη εργασιακή ειρήνη. Δεν δέχονται υποβάθμιση του ελεγκτικού τους έργου, ούτε περαιτέρω μείωση αποδοχών, αλλά σε κάθε περίπτωση απορρίπτουν το ενδεχόμενο της λευκής απεργίας, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζουν ως κακόγουστο αστείο. Η ΠΟΕ ΔΟΥ ζητεί μάλιστα από τα μέλη της να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους διότι θεωρεί ότι αν επιτευχθεί ο εισπρακτικός στόχος, απομακρύνεται κάθε ενδεχόμενο μείωσης των αποδοχών τους.

Πηγή Τα Νέα