Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φοροπρίµ για το Fast Τrack

  • ΦΟΡΟΠΡΙΜ ΣΤΑ έργα που θα ενταχθούν στη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, εφόσον όµως προηγουµένως δώσει έγκριση η Βουλή, προβλέπει το νοµοσχέδιο για το Fast Τrack που κατατέθηκε χθες στην Ολοµέλεια προκειµένου να ψηφιστεί εντός του Νοεµβρίου.
Φοροπρίµ για το Fast Τrack
   
ΦΟΡΟΠΡΙΜ ΣΤΑ έργα που θα ενταχθούν στη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, εφόσον όµως προηγουµένως δώσει έγκριση η Βουλή, προβλέπει το νοµοσχέδιο για το Fast Τrack που κατατέθηκε χθες στην Ολοµέλεια προκειµένου να ψηφιστεί εντός του Νοεµβρίου.

Το νοµοσχέδιο αφορά έργα άνω των 200 εκατ. ευρώ ή άνω των 75 εκατ. ευρώ µε τη δηµιουργία 200 θέσεων εργασίας, ενώ εντός 15 ηµερών από την κατάθεση της επένδυσης η Ιnvest Ιn Greece θα γνωµοδοτεί σχετικά στη Διυπουργική Επιτροπή και εκείνη εντός 30 ηµερών θα αποφασίζει για την ένταξή του στο Fast Τrack.

Οι επενδύσεις στις οποίες εµπλέκεται το Δηµόσιο, είτε µέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισµών είτε µέσω διακρατικών συµβάσεων (π.χ. Ελλάδα - Κατάρ), θα κυρώνονται µε νόµο από τη Βουλή έπειτα από απόφαση του υπουργείου Επικρατείας.

Ποιες θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις
Οσες επενδύσεις προσφέρουν υπεραξία και αφορούν κυρίως την ενέργεια, τον τουρισµό, τη βιοµηχανία, τις µεταφορές και επικοινωνίες, την παροχή υπηρεσιών υγείας, τη διαχείριση απορριµµάτων και την καινοτοµία θεωρούνται στρατηγικές. Κατ' εξαίρεση θα εντάσσονται και επενδύσεις που θεωρούνται µείζονος σηµασίας για την εθνική οικονοµία.

Επιταχύνονται απαλλοτριώσεις
Επίσης, επιταχύνονται οι απαλλοτριώσεις που θα θεωρούνται κατεπείγουσας και µείζονος σηµασίας. Εντός 30 ηµερών από την έκδοση της πράξης απαλλοτρίωσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να την προσβάλουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την εκδίκαση της αίτησης να ορίζεται εντός 20 ηµερών από την υποβολή της και την απόφαση να εκδίδεται εντός, το πολύ, 30 ηµερών από τη συζήτησή της.

Οσο για τα κίνητρα, προβλέπεται ότι θα αφορούν ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από την έναρξη της επένδυσης, η δηµιουργία αφορολόγητων αποθεµατικών, ειδικό καθεστώς φορολόγησης µερισµάτων αλλά και διατάξεις που θα αφορούν συγκεκριµένο χρόνο επιστροφής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας.

Πηγή Τα Νέα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης