Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαβούλευση για την ευρωπαϊκή αγορά λογιστικών ελέγχων

14 Οκτώβριου 2010

Τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με στόχο την ενίσχυση των καταστατικών και λογιστικών ελέγχων των εταιρειών, ώστε να μετριαστεί οποιοσδήποτε νέος κίνδυνος χρηματοπιστωτικής αναστάτωσης στο μέλλον, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν ενδιαφέρεται να εξετάσει κατά πόσον οι έλεγχοι δίνουν τις σωστές πληροφορίες σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες, κατά πόσον υφίστανται ζητήματα γύρω από την ανεξαρτησία των εταιρειών διενέργειας ελέγχων, κατά πόσον υφίστανται κίνδυνοι συνδεόμενοι με τη συγκέντρωση της αγοράς, κατά πόσον μπορεί να αποβεί χρήσιμη η επίβλεψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά ποιον τρόπο μπορεί να καλυφθούν καλύτερα οι ειδικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οπως επισημαίνει η Επιτροπή, συνεπεία ειδικότερα της κρίσης του τραπεζικού τομέα, έχουν ανακύψει ερωτήματα για το κατά πόσον μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των ελεγκτών ώστε να μετριαστεί τυχόν νέος κίνδυνος χρηματοπιστωτικής κρίσης στο μέλλον.

Ειδικότερα, υπάρχουν ορισμένα πεδία τα οποία η Επιτροπή πιστεύει ότι χρειάζεται να διερευνηθούν περαιτέρω, όπως:

-η ανεξαρτησία των ελεγκτών, όπου είναι ασαφές εάν οι ελεγκτές είναι αληθώς απερίσπαστοι και ευθυκρινείς όταν εξετάζουν τις χρηματοπιστωτικές καταστάσεις μιας εταιρείας, όταν η ίδια ακριβώς εταιρεία αποτελεί ήδη υφιστάμενο ή δυνητικό πελάτη για υπηρεσίες μη ελεγκτικών εργασιών,

-η εμπιστοσύνη την οποία μπορούν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να αποθέσουν στις χρηματοπιστωτικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί,

-το δυναμικό για συστημικό κίνδυνο λόγω ισχυρής συγκέντρωσης στον τομέα των ελέγχων (ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα εάν έκλεινε ένα από τα μεγάλα γραφεία διενέργειας ελέγχων),

-ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν οι επιθεωρητές, και κατά πόσον αποβαίνει πλήρως αποτελεσματική η εθνική επιτήρηση,

-το δυναμικό για μια πραγματική εσωτερική αγορά λογιστικών ελέγχων και η άρση των εμποδίων τα οποία επί του παρόντος καθιστούν τον έλεγχο μια ως επί το πλείστον εθνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η ιδέα του ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τους ελεγκτές,

-οι ειδικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων - διασφάλιση αναλογικής εφαρμογής των κανόνων στις ΜΜΕ,

-το γεγονός ότι οι λογιστικοί έλεγχοι αποτελούν παγκόσμια αγορά, όπου τα γραφεία δραστηριοποιούνται ως παγκόσμια δίκτυα και εν προκειμένω, είναι σημαντικό να συντονιστούν οι προσπάθειές μας σε διεθνές επίπεδο.

Οι απαντήσεις στην Πράσινο Βίβλο πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Με βάση τις εν λόγω απαντήσεις, η Επιτροπή θα αποφασίσει για την ανάγκη λήψης τυχόν μέτρων στη διάρκεια του 2011.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης