Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πορεία ρύθμισης οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

13 Οκτώβριου 2010 Σχόλια
Δελτίο Τύπου - Πορεία ρύθμισης οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σχετικά με την πορεία ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ν. 3863/2010 - Έναρξη ισχύος από 15/07/2010 (36 ή 48 μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής - 80% εφάπαξ εξόφληση - 60% ρύθμιση σε δόσεις, επί των προσθέτων τελών, εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθμισης μέχρι την 15/10/2010 και 40% και 20% αντίστοιχα εφόσον υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία).
Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 30.428 αιτήσεις ρυθμίσεως.
Υπήχθησαν στη ρύθμιση από την έναρξη 19.578 εργοδότες.
Έχουν καταβληθεί 73.977.560,80 € από 15/07/2010.
Έχουν ρυθμιστεί 477.912.694,75 € από 15/07/2010.
Οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονται σε 13.480 με υπολειπόμενο ποσό είσπραξης 414.883.547,59 €.Ν. 3833/2010 - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/03/2010 έως 14/07/2010 (36 μηνιαίες δόσεις - 40% εφάπαξ εξόφληση - 20% ρύθμιση σε δόσεις, επί των προσθέτων τελών).
Υπήχθησαν στη ρύθμιση από την έναρξη 21.418 εργοδότες.
Έχουν καταβληθεί 89.624.040,73 € από 15/03/2010.
Έχουν ρυθμιστεί 452.311.609,96 € από 15/03/2010.
Οι ενεργές ρυθμίσεις σήμερα ανέρχονται σε 8.530 με υπολειπόμενο ποσό είσπραξης 142.830.516,11 €.Ν. 3762/2009 - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/05/2009 έως 03/07/2009 (96 μηνιαίες δόσεις - 80% εφάπαξ εξόφληση - 50% ρύθμιση σε δόσεις επί των κεφαλαιοποιημένων, τον 05/2009, προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων).
Υπήχθησαν στη ρύθμιση από την έναρξη 65.379 εργοδότες.
Έχουν καταβληθεί 270.470.454,14 € από 15/05/2009.
Έχουν ρυθμιστεί 1.062.095.204,80 € από 15/05/2009.
Οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονται σήμερα σε 22.937 με υπολειπόμενο ποσό είσπραξης 440.508.759,66 €.

Εκτός των ανωτέρω ρυθμίσεων, 17.239 οφειλέτες του Ιδρύματος έχουν υπαχθεί και τηρούν ρυθμίσεις προγενέστερων ετών από το 1999 μέχρι και το 2008. Το υπολειπόμενο ποσό είσπραξης των ρυθμίσεων αυτών ανέρχεται σε 249.614.215,75 €.

Συμπερασματικά, σε σύνολο 282.886 οφειλετών του Ιδρύματος, 62.186 οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με υπολειπόμενο ποσό είσπραξης αυτών 1.247.837.039,10 €.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης