Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2010

  • Σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το εννιάμηνο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2010, σε δημοσιονομική βάση, η μηνιαία πορεία μείωσης του ελλείμματος ...
Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2010

Σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το εννιάμηνο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2010, σε δημοσιονομική βάση, η μηνιαία πορεία μείωσης του ελλείμματος συνεχίζει να κινείται καλύτερα από τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής. Το έλλειμμα περιορίστηκε στα 16.234 εκατ. € από 23.579 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 31,1% έναντι στόχου μείωσης στο οκτάμηνο κατά 26,9% με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής (ή κατά 29% με βάση τον επικαιροποιημένο στόχο του Αυγούστου).

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους. Η υστέρηση από τον στόχο του προγράμματος συγκρατήθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο σε σχέση με τους προηγούμενους δύο μήνες, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη των εσόδων από τον ΦΠΑ που αυξήθηκαν κατά περίπου 17% έναντι του Σεπτεμβρίου 2009.

Οι δαπάνες  του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 7,1%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 11,6% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9,2% ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 8,0% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,2%.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 30,3%  και τα έσοδά του  κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης