Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ημερομηνίες και πληροφορίες εφαρμογής σε διάφορες χώρες εντός και εκτός ΕΕ

29 Ιούλιου 2023 Σχόλια
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ημερομηνίες και πληροφορίες εφαρμογής σε διάφορες χώρες εντός και εκτός ΕΕ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 14 λεπτά


Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζουμε για διάφορες χώρες της ΕΕ και όχι μόνο, πληροφορίες και ημερομηνίες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, και τη διαβίβαση δεδομένων (DRR) στις φορολογικές αρχές των κρατών.

Βλέπε σχετικό άρθρο «Ηλεκτρονική τιμολόγηση στην ΕΕ: Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές των χωρών» όπως και τη σχετική ετικέτα του
κόμβου.
 
Προτάσεις ΕΕ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 2028 Ψηφιακή αναφορά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην κεντρική βάση δεδομένων VIES και αντικαθιστά τη λίστα πωλήσεων της ΕΚ.
Υποχρεωτική δομημένη ηλεκτρονική τιμολόγηση για την ενδοκοινοτική ΕΕ·
Οι προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απαιτήσεις Ψηφιακής Αναφοράς (DRR) περιλαμβάνουν δύο τρόπους για την αντιμετώπιση του κενού ΦΠΑ στην ΕΕ.
Αλβανία Ιαν. 2021 Η Αλβανία έχει θέσει σε εφαρμογή το υποχρεωτικό καθεστώς ηλεκτρονικών τιμολογίων της το 2021 στα ακόλουθα στάδια:
1 Ιανουαρίου 2021 – Συναλλαγές B2G
1 Ιουλίου 2021 – Συναλλαγές B2B
1 Σεπτεμβρίου 2021 – Συναλλαγές B2C Οι επιλέξιμοι φορολογούμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν λογισμικό τιμολογίων πιστοποιημένο από την κυβέρνηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Υπάρχει η επιλογή να ζητηθεί από την κυβέρνηση να επανεξετάσει και να εγκρίνει λύσεις που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά ή λύσεις λογιστικής ή ERP εκτός αγοράς. Κανένα άλλο τιμολόγιο δεν θα είναι αποδεκτό για αναφορά ή εισροή εκπτώσεων ΦΠΑ.
Εκκαθάριση ηλεκτρονικών τιμολογίων

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να περνούν από μια «απλοποιημένη διαδικασία φορολογίας», χρησιμοποιώντας την «Πύλη Αυτοβοήθειας». Μπορεί να εφαρμοστεί για μικρές επιχειρήσεις και συναλλαγές B2G. Η Εθνική Υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας (NAIS) και η Γενική Διεύθυνση Φόρων έχουν πιστοποιήσει ορισμένες εταιρείες που έχουν αναπτύξει διαφορετικές λύσεις τιμολόγησης για συναλλαγές B2G, B2B και B2C. Αυτό περιλαμβάνει μια απαίτηση κωδικού QR για τιμολόγια.
Η Επιτροπή εξετάζει τώρα τις προτάσεις για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο της ΕΕ και την αναφορά live συναλλαγών
Βέλγιο Ιουλ. 2024 Το Υπουργείο Οικονομικών του Βελγίου επιβεβαίωσε τα σχέδια για έναρξη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B από τον Ιούλιο του 2024. Εκτός από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αυτή θα περιλαμβάνει σχεδόν live ηλεκτρονική αναφορά για να αντικαταστήσει την ετήσια αναφορά καταχώρισης πελατών.
Οι προτάσεις δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί πλήρως από την κυβέρνηση έτσι ώστε να κατατεθούν στη Βουλή.

Το αναθεωρημένο σχέδιο αποτελείται από τέσσερα στάδια:
Ιαν 2024
: οι εταιρείες πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια
Ιούλιος 2024
: Μεγάλοι φορολογούμενοι (κύκλος εργασιών άνω των 9 εκατ. ευρώ)
Ιανουάριος 2025
: Φορολογούμενοι μεσαίου μεγέθους (κύκλος εργασιών μεταξύ 7 και 9 εκατομμυρίων ευρώ).
και Ιούλιος 2025 (Αναμένεται επιβεβαίωση): Μικροί φορολογούμενοι κάτω των 7 εκατ. ευρώ
Βουλγαρία 2023 Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Επί του παρόντος, η Βουλγαρία επιτρέπει την ηλεκτρονική τιμολόγηση μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πελατών και προμηθευτών. Η Βουλγαρία είναι πιθανό να ακολουθήσει το μοντέλο προεκκαθάρισης, υποχρεώνοντας τους φορολογούμενους να υποβάλλουν προσχέδια τιμολογίων πώλησης στις φορολογικές αρχές για live επικύρωση και αποδοχή.
Γαλλία Ιουλ. 2024 Οι γαλλικές φορολογικές αρχές (Direction Générale des Finances Publiques) διευκρίνισαν τα σχέδια έναρξης του Ιουλίου 2024 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B και την αναφορά τιμολογίων B2C:
Απρίλιος 2023
: Η διαδικασία εγγραφών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 με την έναρξη της πύλης που βασίζεται στο Chorus Pro, portail public de facturation («PPF») – για εταιρείες που εγγράφονται απευθείας και πιθανούς πιστοποιημένους αντιπροσώπους (PDP Plateformes de dématérialisation partenaires).
Ιαν 2024
: Ένα πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει για μια περίοδο έξι μηνών για επιχειρήσεις και PDP σε εθελοντική βάση
Φεβρουάριος 2024
: Η πρώτη λίστα των επιβεβαιωμένων παρόχων PDP θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2024.
Εφαρμογή :
1 Ιουλίου 2024
για μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους και ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλος εργασιών ή ισολογισμός 2 δισεκατομμυρίων ευρώ)
1 Ιανουαρίου 2025
για εταιρείες μεσαίου μεγέθους
1 Ιανουαρίου 2026
για μικρές επιχειρήσεις (λιγότερους από 250 υπαλλήλους και εφόσον δεν υπερβαίνουν κανένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών ή ισολογισμό 43 εκατ. ευρώ)
Γερμανία Ιαν. 2026 Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας (Bundesministerium der Finanzen ή BMF) έχει αναθεωρήσει την προτεινόμενη υποχρεωτική επιβολή ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως την 1η Ιανουαρίου 2026.
Κατά τη σταδιακή εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2025, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα επανακαθορίζονται και θα νομιμοποιούνται, αλλά τα τιμολόγια σε χαρτί ή PDF ενδέχεται να εξακολουθούν να εκδίδονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Η πλήρης ηλεκτρονική τιμολόγηση είχε αρχικά προταθεί να ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2025.
Ωστόσο, μετά από δημόσια διαβούλευση η υποχρέωση αυτή αναβλήθηκε για το 2026.

Το νέο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πρότασης BMF – «Νόμος για τις Ευκαιρίες Ανάπτυξης».

Έως το 2028, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να εναρμονιστούν με το πρότυπο EN 16931, καθώς και τη νέα Οδηγία της ΕΕ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις και νομικοί ορισμοί, δεδομένου ότι αυτή η απαίτηση επί του παρόντος δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2028.
Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή ηλεκτρονικών τιμολογίων θα μπορούσε να είναι αποδεκτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
• Όλοι οι υποχρεωτικοί κανόνες ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα ισχύουν μόνο για τους φορολογούμενους κατοίκους Γερμανίας για εγχώριες συναλλαγές.
Δανία 2024 Η Δανία επρόκειτο να επιβάλλει την τήρηση ψηφιακών αρχείων για τις επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνει τη χρήση μόνο πιστοποιημένου λογιστικού λογισμικού.
Το σχέδιο της Δανίας είναι παρόμοιο με το σχέδιο UK Making Tax Digital.
Υποχρεωτική ένταξη στην υποχρέωση τήρησης ψηφιακών αρχείων θα έχουν επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 300.000 DKK, περίπου 40.300 €, τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη. Ωστόσο, όλες οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια ψηφιακά αρχεία στην Erhvervsstyrelsen (Δανική Επιχειρηματική Αρχή).
Η Αρχή θα παράσχει περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις και νέα ημερομηνία εφαρμογής έως το τέλος 2023.

Η Δανία επέβαλε ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές B2G το 2005 χρησιμοποιώντας τη μορφή PEPPOL BIS 3.0 και OIOUBL μέσω της πύλης NemHande.
Ισπανία Ιουλ. 2017 Η Ισπανία εισήγαγε το καθεστώς της αναφοράς σε πραγματικό χρόνο τιμολογίων ΦΠΑ, Suministro Inmediato de Información SII από την 1η Ιουλίου 2017.
Το σύστημα αυτό απαιτεί την υποβολή διαφόρων τιμολογίων πωλήσεων και αγορών, συν τις πληρωμές σε μετρητά, εντός τεσσάρων ημερών από την καταχώριση της συναλλαγής. Η μορφή αναφοράς για τα βιβλία είναι XML.

Μόλις παραληφθούν από τις αρχές, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν τα δεδομένα έχουν επαληθευτεί και γίνει αποδεκτά από την ισπανική Agencia Tributaria (AEAT), η οποία θα αντιστοιχίσει τις συναλλαγές με προμηθευτές και πελάτες.

Ξεχωριστά, σχεδιάζεται ένα καθεστώς προεκκαθάρισης ηλεκτρονικών τιμολογίων για την Ισπανία μεταξύ 2023 και 2025.
2024 Η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Agency Estatal de Administracion Tributaria) εξέδωσε προσχέδιο Βασιλικού Διατάγματος το οποίο περιέχει το προτεινόμενο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης που θα ισχύσει για συναλλαγές B2B (από επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους).

Η Ισπανία σύμφωνα με το προσχέδιο έχει επιλέξει ένα αποκεντρωμένο μοντέλο Συνεχούς Ελέγχου Συναλλαγών με τις ακόλουθες επιλογές αρχείων: UBL; Facturae; CII; ή EDIFACT.
Θα υποστηρίζεται τόσο με μια δημόσια λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και με εναλλακτικές λύσεις ιδιωτικών πλατφορμών ανταλλαγής ηλεκτρονικών τιμολογίων που λειτουργούν από εγκεκριμένους παρόχους.
Το σχέδιο του διατάγματος της Ισπανίας προβλέπει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ως εξής :
• Εφαρμογή 12 μήνες μετά την δημοσίευση του διατάγματος στο ΦΕΚ για μεγάλες οντότητες (κύκλος εργασιών άνω των 8 εκατ. ευρώ). και
• Εφαρμογή 24 μήνες μετά την δημοσίευση του διατάγματος στο ΦΕΚ για τους λοιπούς φορολογούμενους.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα  μπορούν να υποβάλλονται μέσω:
1. Μιας πλατφόρμας της Ισπανικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης
2. Από μία δωρεάν εφαρμογή για μικρότερους φορολογούμενους για τη δημιουργία και την υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων
3. Από ιδιωτικούς πιστοποιημένους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης·
4. Συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων.
Το ισπανικό καθεστώς θα βασίζεται στην οδηγία της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, γύρω από τη σημασιολογία του δομημένου ηλεκτρονικού τιμολογίου EN 16931.
Ιταλία Ιαν. 2019 Μια σειρά αλλαγών στο ιταλικό καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΦΠΑ, SDI (Sistema Di Interscambio), υλοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2022 από την Agenzia delle Entrate.
Αυτές περιλαμβάνουν:
• την ένταξη όλων των μικρών φορολογουμένων στο καθεστώς τους επόμενους 18 μήνες·
• την ένταξη όλων των τιμολογίων που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές·

Όλοι οι μικροί φορολογούμενοι θα ενταχθούν στο σύστημα SdI μεταξύ Ιουλίου 2022 και Ιανουαρίου 2024


Από την 1η Ιουλίου 2022, όλοι οι μικροί φορολογούμενοι (άνω των 25.000 ευρώ ετήσιος κύκλος εργασιών) υποχρεούνται να υποβάλλουν τα τιμολόγιά τους μέσω SdI για ηλεκτρονική έγκριση από τις φορολογικές αρχές.
Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του 2022 υπήρξε μια φάση soft-launch χωρίς κυρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα τιμολόγια υποβάλλονται εντός 30 ημερών.
Όσοι είναι κάτω από το ετήσιο όριο πωλήσεων θα ενταχθούν από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Κροατία 2025 Η Κροατία πρόσφατα ανακοίνωσε υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στον ΦΠΑ, που υποστηρίζεται από την κυβερνητική πλατφόρμα e-Račun.

Το σχέδιο που ανακοίνωσε περιλαμβάνει:
• την εφαρμογή συστήματος πληρωμών μέσω e-Invoice
• ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο αναφοράς σε πραγματικό χρόνο προς την φορολογική διοίκηση
• μοναδική και προηγμένη ηλεκτρονική τήρηση λογιστικών βιβλίων στο σύστημα ΦΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολόκληρη σειρά πλεονεκτημάτων για όλους τους φορολογούμενους και τις επιχειρηματικές οντότητες
• οι υπάλληλοι των εταιρειών θα φορτώνουν τα τιμολόγια που λαμβάνουν στα λογιστικά τους προγράμματα με ένα κλικ.
• απλοποιημένες φορολογικές δηλώσεις
• μείωση του αριθμού των απαιτούμενων εντύπων που συμπληρώνονται σήμερα στην φορολογική διοίκηση
• την ακρίβεια των φορολογικών υποχρεώσεων και την προεκπλήρωσή τους με δεδομένα από την πλατφόρμα e-Racun.
• διαφανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και δυνατότητα κατανόησης των όρων πληρωμής καθώς επίσης και  συμμόρφωση από τους φορολογούμενους με τους όρους πληρωμής·
• στοχευμένους ελέγχους από την φορολογική διοίκηση μέσω των πληροφοριών που θα λαμβάνει από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Αυτά θα εφαρμοστούν από 1.1.2025 όπως σχετικά ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του σχεδίου Projekt Fiskalizacija 2.0. το οποίο χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.
Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G εισήχθη στην Κροατία το 2019.
Λετονία Ιαν. 2025 Η Λετονία προτείνει την εισαγωγή ηλεκτρονικών τιμολογίων B2B έως τον Ιανουάριο του 2025.

Η εθελοντική ηλεκτρονική τιμολόγηση για συναλλαγές B2B είναι διαθέσιμη ήδη μέσω :
-
της κυβερνητικής πλατφόρμας ePakalpojumi
-μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας στη Ρίγα.
Λιθουανία Άγνωστο Η Λιθουανία έχει ξεκινήσει την εισαγωγή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους φορολογούμενους.
Το Υπουργείο Οικονομίας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση σχεδίου υλοποίησης έργου.
Το σχέδιο περιλαμβάνει μια δωρεάν υπηρεσία λογιστικού συστήματος τιμολογίων η οποία θα καλύπτει:
• Υποβολή τιμολογίων πώλησης
• Ανταλλαγή με πελάτες
Στόχος είναι η εισαγωγή του εργαλείου ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως τον Σεπτέμβριο του 2023.
Ολλανδία - Ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας επιβεβαίωσε την υπό όρους υποστήριξη της επερχόμενης οδηγίας της Ε.Ε. για τον ΦΠΑ  στην Ψηφιακή Εποχή.
Η Ολλανδία εισήγαγε το B2G από τον Ιανουάριο του 2017 σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ αριθ. 2014/55/ΕΕ
Ουγγαρία Ιουλ. 2018 Η Ουγγαρία εισήγαγε για πρώτη φορά live αναφορά τιμολογίων τον Ιούλιο του 2018 για συναλλαγές B2B άνω των 100.000 HUF.
Έκτοτε, το καθεστώς επεκτάθηκε σε όλες τις συναλλαγές – B2C (Απρίλιος 2021) και το όριο μηδενίστηκε τον Ιούνιο του 2020).

Όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ουγγρική αναφορά τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο (RTIR), συμπεριλαμβανομένων των μη φορολογικών κατοίκων με εγγραφή στο κράτος μόνο για σκοπούς ΦΠΑ.

Η Εθνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση της Ουγγαρίας (NAV) παρέχει μια πύλη για την υποβολή τιμολογίων, την KOBAK. Υπάρχει επίσης μια δωρεάν εφαρμογή δημιουργίας τιμολογίων για κινητά.

Το RTIR είναι απαραίτητο για τη live αναφορά δεδομένων συναλλαγών τιμολογίων – όχι για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα δεδομένα από το RTIR θα χρησιμοποιηθούν για την προ-συμπλήρωση των δηλώσεων  ΦΠΑ (αν και αυτό έχει αναβληθεί μέχρι σήμερα δύο φορές).
Πολωνία Ιουλ. 2024 Η Επιτροπή Προϋπολογισμού και Δημόσιων Οικονομικών της Πολωνικής Γερουσίας πρότειναν την απόρριψη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του νόμου περί ΦΠΑ που εισάγουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση KSeF B2B από τον Ιούλιο του 2024.

Η δωρεάν εφαρμογή KSeF θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του 2024

Το Πολωνικό Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να προσφέρει μια νέα δωρεάν εφαρμογή για κινητά στους φορολογούμενους για να αναφέρουν ηλεκτρονικά τιμολόγια – η οποία θα είναι υποχρεωτική για όλους από την 1η Ιουλίου 2024.
Η εφαρμογή θα επιτρέπει τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικών τιμολογίων και την υποβολή αυτών στην φορολογικής διοίκηση.
Θα επιτρέψει επίσης τη λήψη και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τιμολογίων αγοράς.
Επί του παρόντος, η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B είναι σε εθελοντική βάση, αλλά θα καταστεί υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2024 για συναλλαγές B2B.
Πορτογαλία Ιαν. 2024 Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή (AT) απαιτεί πλέον από τις ξένες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Πορτογαλία για σκοπούς ΦΠΑ να συμμορφώνονται με 3 απαιτήσεις που ισχύουν ήδη για τους φορολογικούς κατοίκους της χώρας:
• Τα τιμολόγια πρέπει να παράγονται από πιστοποιημένο λογισμικό τιμολόγησης που μπορεί να εκχωρήσει έναν μοναδικό κωδικό ATCUD.
• Τα τιμολόγια σε χαρτί ή PDF πρέπει να περιλαμβάνουν έναν κωδικό QR. και
• να υπάρχει μηνιαία αναφορά τιμολογίων μέσω του συστήματος αρχείων SAF-T.
Ρουμανία Ιαν. 2024 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στη Ρουμανία παρέκκλιση από την ευρωπαϊκή οδηγία έτσι ώστε να μπορεί να επιβάλλει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται μέχρι 
α) την 31η Δεκεμβρίου 2026 ή
β) την ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν εθνικές διατάξεις τις οποίες υποχρεούνται να θεσπίσουν στην περίπτωση που θα εκδοθεί οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ για την ψηφιακή εποχή, ιδίως των άρθρων 218 και 232 της εν λόγω οδηγίας.
Σερβία Ιαν. 2023 Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B έχει επιβληθεί στη Σερβία μέσω του Sistem E-Faktura.

Για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό σύστημα εκκαθάρισης, το μοντέλο Continuous Transaction Controls (CTC) για την υποβολή τιμολογίων πώλησης και στη συνέχεια την ανάκτηση από τους πελάτες σύμφωνα με το Σερβικό Πρότυπο για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
Το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις μη φορολογικούς κατοίκους Σερβίας με τοπικό φορολογικό εκπρόσωπο.
Σλοβακία 2025 Η Σλοβακία σχεδιάζει να εφαρμόσει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G το φθινόπωρο του 2023 (μια δεύτερη καθυστέρηση από τον Ιανουάριο και μετά τον Απρίλιο του 2023) – informačný systém elektronickej fakturácie IS EFA.

Επί του παρόντος, μόνο ορισμένες συναλλαγές B2G άνω των 5.000 ευρώ θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω της νέας διασύνδεσης κυβερνητικής IS EFA.
Οι σλοβακικές αρχές έχουν θέσει έναν νέο στόχο για το 2025 (με καθυστέρηση από το 2024) για υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις εγχώριες συναλλαγές B2B και B2C στο IS EFA.

Σλοβενία Αναμένεται Τα σχέδια της Σλοβενίας να επιβάλει ηλεκτρονικά τιμολόγια στις συναλλαγές B2B παραμένουν σε αδιέξοδο.

Το αρχικό σχέδιο ήταν βασισμένο στο Ιταλικό μοντέλο (SdI), με σχέδιο νόμου που δημοσιεύθηκε αλλά παραμένει παγωμένο μετά από τη δημόσια διαβούλευση.
Το σχέδιο νόμου ορίζει μια περίοδο δοκιμαστικής εφαρμογής 12 μηνών μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από την Βουλή, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ισχύσει πριν από το 2024.
Η Σλοβενία ​​υιοθέτησε πρώιμα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιβάλλοντας ηλεκτρονικά τιμολόγια B2G το 2015 και πριν από την υποχρέωση του 2019.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια προεκκαθάρισης e-SLOG

Το σχέδιο νόμου θα επιβάλλει υποχρεωτικη τιμολόγηση μεταξύ όλων των φορολογουμένων για συναλλαγές B2B και φυσικά εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων PRS.
Σουηδία Αναμένεται Η Σουηδία προχωρά στην αναθεώρηση των επιλογών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η Skatteverket (φορολογική υπηρεσία), η Bolagsverkey (οργανισμός εγγραφής εταιρείας) και η Digg (κυβερνητική ψηφιακή υπηρεσία) ζήτησαν από την κυβέρνηση να ξεκινήσει έρευνα για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για B2B και G2B.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη εξετάζουν σενάρια γύρω από το B2B.
Θα εξεταστούν:
• B2B Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για ημεδαπές επιχειρήσεις και ενδοκοινοτικές συναλλαγές
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση G2B κατ' απαίτηση
• Ποιες εξαιρέσεις πρέπει να επιτρέπονται
• Ποιες συνταγματικές αλλαγές απαιτούνται
• Πιθανά καθεστώτα κυρώσεων
• Εάν οποιοδήποτε καθεστώς θα πρέπει να βασίζεται στη PEPPOL
• Δυνατότητα ορίου έγκρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου για την ελαχιστοποίηση του κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις
Τουρκία Ιαν. 2014 Οι τουρκικές φορολογικές αρχές πρόκειται να επιβάλουν κωδικούς QR σε μια σειρά από έγγραφα αναφοράς. Αυτά περιλαμβάνουν το e-Factura (ηλεκτρονικά τιμολόγια για B2B) και το e-Arsiv (ηλεκτρονική απόδειξη για B2C). Περιλαμβάνονται επίσης λογαριασμοί e-way. Η νέα απαίτηση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
Η Διοίκηση Εσόδων της Τουρκίας πρόκειται να μειώσει το ετήσιο όριο πωλήσεων για την απαίτηση έκδοσης τιμολογίων e-Fatura και e-Arşiv.
Από την 1η Ιουλίου 2023, το όριο μειώθηκε στα 3 εκατομμύρια TRY (περίπου 162.500 €).
Το προηγούμενο όριο ήταν 5 εκατομμύρια TRY.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, θα απαιτούνται κωδικοί QR για την τιμολόγηση στην Τουρκία.
Φιλανδία Απρ. 2020 Η Φινλανδία πρόκειται να επανεξετάσει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση/ψηφιακή αναφορά B2B.
Αυτό συμβαίνει καθώς ο ΦΠΑ της ΕΕ στην Ψηφιακή Εποχή σχεδιάζει πρόοδο προς την εφαρμογή δομημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης για ενδοκοινοτικές προμήθειες από το 2028. Αυτό ​​συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο κυβερνητικό της σχέδιο.
Η Φινλανδία ήδη υποχρεώνει τους φορολογούμενους να δέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από φορολογούμενους από το 2020.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης