Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο δόκανο της εφορίας οι βαρώνοι των ακινήτων

8 Οκτώβριου 2010
  • Με κωδικό δράσης «90 μεγάλα ΕΤΑΚ» το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά τον ανένδοτο αγώνα κατά των βαρόνων της φοροδιαφυγής εξουσιοδοτώντας νεοσύστατη ομάδα κρούσης να προχωρήσει στην έκδοση των προγραμμάτων πλειστηριασμού μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.
Στο δόκανο της εφορίας οι βαρώνοι των ακινήτων

Με κωδικό δράσης «90 μεγάλα ΕΤΑΚ» το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά τον ανένδοτο αγώνα κατά των βαρόνων της φοροδιαφυγής εξουσιοδοτώντας νεοσύστατη ομάδα κρούσης να προχωρήσει στην έκδοση των προγραμμάτων πλειστηριασμού μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

Η επιχείρηση θα εποπτεύεται από τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και θα απλώνει τα πλοκάμια της, όπως αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο που αποκαλύπτει σήμερα το «Κέρδος» σε τρεις συγκεκριμένους στόχους: Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και ακίνητη περιουσία στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, οφειλέτες-ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων μεγάλης αξίας και τους 90 υψηλότερους κατέχοντες της χώρας με χρέη προς το Δημόσιο.

Μέχρι τώρα το όλο σχέδιο κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι ήδη αρκετά προχωρημένο, καθώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η λίστα καταγραφής των οφειλετών, η σύνταξη παραγγελιών κατάσχεσης, ενώ απομένει η έκδοση προγραμμάτων πλειστηριασμού, η οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου προς την ειδική Ομάδα Δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από 13 έως 27 Οκτωβρίου ανάλογα με την περίπτωση. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι όσο αυστηρές είναι οι οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών για την απρόσκοπτη πρόοδο του όλου «κυνηγιού», άλλο τόσο αυστηρές είναι και οδηγίες προς τους ΔΟΥάρχες να μην προβαίνουν στη λήψη των μέτρων εάν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί πλήρως το αμετάβλητο της οφειλής που να μην απαγορεύει την λήψη τους. Ειδικότερα, έργο της ομάδας εργασίας είναι:

ΣΕ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
- Η σύνταξη παραγγελιών κατάσχεσης για τους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και ακίνητη περιουσία στις νήσους Μύκονο-Σαντορίνη, στους οποίους απεστάλησαν επιστολές εξόφλησης, ως αποτέλεσμα πρόσφατης διασταύρωσης στοιχείων από τη ΓΓΠΣ.
- Ο έλεγχος της κατάστασης των οφειλετών αυτών, που θα παραχθεί επικαιροποιημένη, ώστε να εξαιρεθούν της κατάσχεσης όσοι από αυτούς θα έχουν εξοφλήσει, ρυθμίσει ή θα έχουν τύχει αναστολής είσπραξης.
- Η ενημέρωση των προϊσταμένων των αρμόδιων ΔΟΥ, προκειμένου να ανακτήσουν από το σύστημα τις παραγγελίες κατάσχεσης που τους αφορούν και αφού τις υπογράψουν, να τις παραδώσουν σε δικαστικούς επιμελητές, έτσι ώστε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι δέκα πρώτες κατασχέσεις.
- Η σύνταξη των υπόλοιπων παραγγελιών κατάσχεσης για όλους τους οφειλέτες της παραπάνω διασταύρωσης, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε κάποια από τις εξαιρούμενες κατηγορίες.
- Η ολοκλήρωση των κατασχέσεων κατά τα ανωτέρω μέχρι 30/9/2010.
- Η έκδοση των προγραμμάτων πλειστηριασμού, με ημερομηνίες διενέργειας στους ελάχιστους προβλεπόμενους εκ του νόμου χρόνους, από 13/10/2010 και εντεύθεν.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- Αποστολή, μέσω της ΓΓΠΣ, ειδοποιητικών επιστολών στους μεγαλύτερους οφειλέτες της δράσης «Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων μεγάλης αξίας», με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ
- Γραπτή ενημέρωση, μέσω της ΓΓΠΣ, των αρμόδιων ΔΟΥ για τους οφειλέτες, που τις αφορούν, με στοιχεία οφειλής και αξίας ακίνητης περιουσίας και με οδηγίες για τον χειρισμό των ρυθμίσεων, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος, με σκοπό τον περιορισμό της χρονικής διάρκειάς τους.
- Σύνταξη παραγγελιών κατάσχεσης για, τουλάχιστον 30 κατασχέσεις από αυτή την κατηγορία οφειλετών, με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ και κατά προτεραιότητα από αυτούς, στους οποίους απεστάλησαν επιστολές εξόφλησης.
- Σύνταξη κατασχετηρίων εις χείρας των μισθωτών, για τα μισθωμένα επαγγελματικά ακίνητα των οφειλετών με οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ, προκειμένου να προωθηθούν σε δικαστικούς επιμελητές προς επίδοση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει επιδοθεί το μεγαλύτερο μέρος.
- Επικαιροποιημένο έλεγχο της κατάστασης των οφειλετών ώστε να εξαιρεθούν της κατάσχεσης όσοι από αυτούς θα έχουν εξοφλήσει, ρυθμίσει ή θα έχουν αναστολή εκτέλεσης ή είσπραξης.
- Ενημέρωση των προϊσταμένων των αρμόδιων ΔΟΥ, προκειμένου να ανακτήσουν από το σύστημα τις παραγγελίες κατάσχεσης, που τους αφορούν και αφού τις υπογράψουν, να τις παραδώσουν σε δικαστικούς επιμελητές, έτσι ώστε μέχρι να έχουν ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν οι πρώτες 30 κατασχέσεις.
- Ελεγχο των δηλώσεων τρίτων στις γενόμενες κατασχέσεις εις χείρας τους, καθώς και η πίστωση των οφειλών με τα κατασχεμένα μισθώματα.
- Εκδοση των προγραμμάτων πλειστηριασμού, με ημερομηνίες διενέργειας στους ελάχιστους προβλεπόμενους εκ του νόμου χρόνους, από 27/10/2010 και εντεύθεν.

ΤΑ «90 ΜΕΓΑΛΑ ΕΤΑΚ»
- Αποστολή, μέσω της ΓΓΠΣ, ειδοποιητικών επιστολών στους οφειλέτες της δράσης «90 Μεγάλα Ετακ».
- Γραπτή ενημέρωση, μέσω της ΓΓΠΣ, των αρμόδιων ΔΟΥ για τους οφειλέτες που τις αφορούν, με στοιχεία οφειλής και αξίας ακίνητης περιουσίας και με οδηγίες για τον χειρισμό των ρυθμίσεων, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος, με σκοπό τον περιορισμό της χρονικής διάρκειάς τους.
- Σύνταξη παραγγελιών κατάσχεσης για όλους τους οφειλέτες αυτής της δράσης.
- Ελεγχο της κατάστασης των οφειλετών της συγκεκριμένης δράσης, που θα παραχθεί επικαιροποιημένη, ώστε να εξαιρεθούν της κατάσχεσης όσοι από αυτούς θα έχουν εξοφλήσει, ρυθμίσει ή θα έχουν αναστολή εκτέλεσης ή είσπραξης.
- Ενημέρωση των προϊσταμένων των αρμόδιων ΔΟΥ, προκειμένου να ανακτήσουν από το σύστημα τις παραγγελίες κατάσχεσης, που τους αφορούν και αφού τις υπογράψουν, να τις παραδώσουν σε δικαστικούς επιμελητές, έτσι ώστε να έχουν ολοκληρωθεί σύντομα όλες οι κατασχέσεις.
- Εκδοση των προγραμμάτων πλειστηριασμού, με ημερομηνίες διενέργειας στους ελάχιστους προβλεπόμενους εκ του νόμου χρόνους, από 27/10/2010 και εντεύθεν.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης