Φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα

Οικονομικές Ειδήσεις

8 Οκτώβριος 2010
Με τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, στα κράτη μέλη αλλά και παγκοσμίως, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν διεθνή προβλήματα όπως η ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή και να καλυφθούν ανάγκες που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Taxheaven.gr

Φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα

Με τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, στα κράτη μέλη αλλά και παγκοσμίως, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν διεθνή προβλήματα όπως η ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή και να καλυφθούν ανάγκες που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η πρόταση προβλέπει την επιβολή δύο ειδών φόρου. Ο πρώτος θα επιβάλλεται στα κράτη μέλη επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού κλάδου, ενώ ο άλλος θα επιβάλλεται επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών παγκοσμίως.

Δεδομένου ότι οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ευθύνονται τα μέγιστα για την οικονομική κρίση και ταυτόχρονα έχουν λάβει σημαντική κρατική βοήθεια την τελευταία διετία, ο σχεδιαζόμενος φόρος θα αποτελέσει τη δίκαιη συνεισφορά τους στο κόστος της ανάκαμψης.

Επίσης, ο χρηματοπιστωτικός τομέας υποφορολογείται αν συγκριθεί με άλλους κλάδους της οικονομίας. Για παράδειγμα, πολλές τράπεζες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και ταυτόχρονα επωφελούνται και από άλλες προτιμησιακές ρυθμίσεις. Ο νέος φόρος θα μπορούσε να διασφαλίσει τη δικαιότερη συμμετοχή του συγκεκριμένου τομέα στα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, ένας παγκόσμιος φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα οδηγήσει σε συγκέντρωση νέων πόρων οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση παγκόσμιων πολιτικών, όπως η ανταπτυξιακή βοήθεια ή η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει επίσης μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων που θα έχει στην οικονομία ένας τέτοιος φόρος.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα εξετάσουν και τα δύο προτεινόμενα μέτρα πριν από τη επόμενη σύνοδο κορυφής των 20 πλουσιότερων κρατών του πλανήτη (G20), το Νοέμβριο, όπου θα παρουσιαστεί και η κοινή θέση της ΕΕ.