Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

8 Οκτώβριου 2010
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

του Γιώργου Κουτίνα (*)

Οι σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας δημιουργούν ένα πλαίσιο «έντασης»  κινδύνων και ευθυνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βασικά δόγματά της την «Προστασία του Καταναλωτή», την «ανάπτυξη της Ελεύθερης Αγοράς και του Ανταγωνισμού», επιδιώκει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επικράτηση των πολιτικών της. Παράλληλα, δημιουργεί θεσμούς (όργανα, φορείς, νομοθετικό πλαίσιο) ώστε κάθε Ευρωπαίος πολίτης να είναι σε θέση να διεκδικεί το «δίκιο» του. H Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ, που σχετικά πρόσφατα έγινε και νόμος του Κράτους, είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα, προβλέπει: «Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες ενέχουν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια  ή άμεσο και συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον αποδέκτη ή για Τρίτο, θα πρέπει να καλύπτεται κατ’ αρχήν από κατάλληλη ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης ή από άλλη ισοδύναμη ή συγκρίσιμη εγγύηση…»

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, είναι διάταξη που έχει ρητά συμπεριληφθεί και στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της «τρόικας» (ΕΕ – ΕΚΤ –ΔΝΤ) για την οικονομική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η χώρα να βγει από την κρίση. Είναι σαφές πως αντικειμενικά και ψύχραιμα θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα όπως αυτή εξελίσσεται στο δύσκολο κλίμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Οι διάφοροι Επαγγελματίες (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Λογιστές, Ορκωτοί Ελεγκτές, Εκτιμητές, Μεσίτες, Πραγματογνώμονες, «Tour Operators», Σύμβουλοι Πληροφορικής, πάσης φύσεως Σύμβουλοι) καθώς και οι διάφορες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, προφανώς ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εργασιών τους  με παράλληλη προβολή της ποιότητας των υπηρεσιών τους, λόγω του ανταγωνισμού. Όμως, με τη μέχρι τώρα επικρατούσα κατάσταση στην αγορά, έχουν καθιερωθεί και άλλου είδους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα… Όσον αφορά την αστική ευθύνη που κάθε επαγγελματίας φέρει εκ του νόμου, για ενδεχόμενες ζημιογόνες συνέπειες που προέρχονται από εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις του, η μέχρι σήμερα εμπειρία δεν δημιουργούσε κίνητρα για επενδύσεις σε μεθόδους προστασίας οικονομικής προστασίας των ιδίων (ανάπτυξη του θεσμού της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης) αλλά και πραγματικής διασφάλισης του τελικού Καταναλωτή.

Η τρέχουσα οικονομική κρίση όμως θέτει επί τάπητος όλα τα ζητήματα. Πόσο μάλλον αυτά τα οποία σχετίζονται άμεσα με την αποδοτικότητα όλο και πιο πολλών «περιορισμένων» πόρων που διαθέτει κάθε καταναλωτής ή και ο κάθε επαγγελματίας. Αποτελεί βασικό κοινωνικό αίτημα η ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, η εξάλειψη των καθιερωμένων «εκπτώσεων» ποιότητας ή των φαινομένων συναλλαγής, η αυστηρή απόδοση ευθυνών. Επιπλέον, οι διεθνείς ελεγκτές – παρατηρητές οι οποίοι έχουν πλέον εγκατασταθεί στη χώρα μας, αναμένεται να επιδιώξουν την εφαρμογή διεθνών προτύπων σε όλους τους τομείς. Διαφορετικά καμία αλλαγή δεν πρόκειται να αλλάξει το Ελληνικό «επιχειρείν» και τα παράδοξά του. Η κοινωνική πίεση για απόδοση ευθυνών σε συνδυασμό με την απαίτηση νέων κανόνων επαγγελματικής δράσης, ανεβάζουν τον πήχη της Αστικής Ευθύνης των διαφόρων Επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες.

Η Πολιτεία, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, δεν μπορεί  να διατηρήσει το ιδιότυπο περιβάλλον  «ασυλίας» το οποίο επικρατεί εδώ και αρκετά χρόνια εις βάρος των Ελλήνων Καταναλωτών, με αποτέλεσμα, πέραν των άλλων, την στρέβλωση της ίδιας της αγοράς. Διαφαίνεται η προοπτική να προσαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με δηλωμένη τη διάθεση της Πολιτείας να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου.
Οι διεθνείς συνεργάτες των Ελλήνων επαγγελματιών, λόγω της έντονων συζητήσεων, διεθνώς, γύρω από την αξιοπιστία της Χώρας απαιτούν περισσότερες εγγυήσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διάφοροι Έλληνες Μηχανικοί, Δικηγόροι, Ελεγκτές Λογιστές, Εκτιμητές, Σύμβουλοι Πληροφορικής, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Εταιρίες Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών που όλο και πιο συχνά είναι υποχρεωμένοι να καλύπτονται με αξιόπιστη ασφάλιση ώστε να μπορούν να συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς ή να δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η αξιόπιστη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο υπέρ των καταναλωτών αλλά και αναντικατάστατο παράγοντα προστασίας των ίδιων των παρεχόντων υπηρεσίες κάθε είδους. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η ασφάλιση αυτή είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη εξαιτίας της κοινωνικής πίεσης για αυστηρή τήρηση των κανόνων του «επιχειρείν» και της αναδυόμενης τάσης για αναζήτηση ευθυνών κατά δικαίων και αδίκων.
Επιπλέον, αποτελεί στοιχείο ποιοτικής αναβάθμισης της αγοράς αλλά και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για του επαγγελματίες σε μία όλο και περισσότερο απαιτητική αγορά όπου η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα και η αποδοτικότητα του χρήματος αναδεικνύονται ως βασικό κριτήριο επιλογής.

Μερικά, από τα πλέον ευαίσθητα και σοβαρά στα μηνύματα των καιρών. Πολλοί είναι αυτοί που κρούουν από καιρό τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνουν ότι «οι καιροί αλλάζουν». Αρκετοί είναι αυτοί που συνειδητοποίησαν ήδη την αναγκαιότητα της ουσιαστικής ασφάλισης και των αξιόπιστων ασφαλιστικών υπηρεσιών, ως μέσο προστασίας τους από κινδύνους αλλά και ως μέσο προώθησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Νομίζουμε όμως ότι οι συνθήκες της κρίσης επιβάλλουν, αυτό που παλαιότερα αποτελούσε εξαίρεση καινοτόμων επαγγελματιών / επιχειρήσεων, σήμερα να γίνει κανόνας του νέου «επιχειρείν».
 

(*)Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων» - Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s, με εξειδίκευση στις ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης, τεχνικών έργων & επιχειρηματικών κινδύνων ([email protected] , www.gkoutinas.gr). 
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης