Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα στατιστικά των δηλώσεων φυσικών προσώπων για το 2021 - Τρεις στους τέσσερις δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ

8 Ιούλιου 2023 Σχόλια
Τα στατιστικά των δηλώσεων φυσικών προσώπων για το 2021 - Τρεις στους τέσσερις δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • Eπιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων - Μικρότερη προσαύξηση εισοδήματος από τεκμήρια - Μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Τα παρακάτω δεδομένα έχουν αναλυθεί με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες η ΑΑΔΕ στη διεύθυνση: https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodema/etesia-statistika-deltia

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ).

Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρόσωπα στο φορολογικό έτος 2021 ανήλθε στο ποσό των 84,2 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολογήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 89,77 δις ευρώ. Σε σχέση με το 2020 δηλώθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά 4,47 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε κατά περίπου 4 δις ευρώ.

Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος 2021:


 

Γενικά Στατιστικά
  2020 2021 Διαφορά
Ακίνητη περιουσία 6.455.296.659 6.617.807.945 162.511.286
Επιχειρηματική δραστηριότητα 3.510.521.744 4.316.972.960 806.451.216
Αγροτική δραστηριότητα 1.427.566.468 1.563.258.154 135.691.686
Μισθωτοί 61.618.957.879 65.937.458.578 4.318.500.699
Μερίσματα-τόκοι-δικαιώματα από υπεραξία και μεταβίβαση κεφαλαίου 6.175.248.855 5.772.080.269 -403.168.586
Μερικό σύνολο (Δηλωθέν εισόδημα) 79.727.591.605 84.207.577.905 4.479.986.300
       
+ Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 5.958.296.399 5.569.153.112 -387.521.608
       
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος 85.685.888.004 89.776.731.017 4.090.843.013
       
Απαλλασσόμενα ποσά  8.638.456.704,52 10.860.668.197,32 2.222.211.493 

Ο φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική δραστηριότητα) άγγιξε τα  8,89 δις ευρώ, αυξημένος κατά 732,3 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.Αναλυτικά:

 
  2020 2021 Διαφορά
ΦΟΡΟΣ φυσικών προσώπων 8.032.211.399 8.729.857.666 697.646.267
ΦΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 106.444.017 112.103.205 5.659.188
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 29.009.861 58.009.839 28.999.978
Συνολικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8.167.661.509 8.899.965.309 732.303.800


Τα φυσικά πρόσωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα, με το ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ (αυξημένος κατά 28,99 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020).

Ανάλυση επιβάρυνσης φόρου αποδείξεων ανά κατηγορία εισοδήματος:

 

Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων

  2020 2021 Διαφορά
Εισοδηματίες 1.685.885 3.958.799 2.272.914
Επιχειρηματική δραστηριότητα 2.164.765 15.163.304 12.998.539
Αγροτική δραστηριότητα 3.166.129 5.210.941 2.044.812
Μισθωτοί 16.961.768 23.861.868 6.900.100
Συνταξιούχοι 5.031.312 9.814.928 4.783.616
       
Σύνολο 29.009.859 58.009.839 28.999.980 

Στα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες) βεβαιώθηκε επίσης τέλος επιτηδεύματος ύψους 366,6 εκ. ευρώ (αυξημένο κατά 4,3 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020).

Αναλυτικά ανά κατηγορία εισοδήματος το τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε το 2021:

 

Τέλος επιτηδεύματος

  2020 2021 Διαφορά
Εισοδηματίες 12.613.158 14.122.404 1.509.246
Επιχειρηματική δραστηριότητα 303.256.549 302.730.928 -525.621
Αγροτική δραστηριότητα 17.594.425 18.332.508 738.083
Μισθωτοί 20.697.375 22.946.417 2.249.042
Συνταξιούχοι 8.135.687 8.558.200 422.513
       
Σύνολο 362.297.195 366.690.457 4.393.262Η εισφορά αλληλεγγύης που βεβαιώθηκε το 2021 άγγιξε τα 103,5 εκ. ευρώ μειωμένη κατά 42,82 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.
 
Αναλυτικά ανά κατηγορία η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάρυνε τα φυσικά πρόσωπα το 2021:

 

Εισφορά αλληλεγγύης

  2020 2021 Διαφορά
Εισοδηματίες 4.823.965 2.463.805 -2.360.160
Επιχειρηματική δραστηριότητα 16.460.987 12.230.358 -4.230.629
Αγροτική δραστηριότητα 3.230.648 2.651.853 -578.795
Μισθωτοί 60.370.049 30.911.526 -29.458.523
Συνταξιούχοι 61.514.301 55.318.761 -6.195.540
       
Σύνολο 146.399.952 103.576.304,11 -42.823.648
Η προκαταβολή φόρου με την οποία επιβαρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 298,03 εκ ευρώ και ήταν αυξημένη κατά 72,16 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.

Αναλυτικά:

 

Προκαταβολή

  2020 2021 Διαφορά
Εισοδηματίες 2.836.348 2.731.885 -104.463
Επιχειρηματική δραστηριότητα 187.221.452 251.164.925 63.943.473
Αγροτική δραστηριότητα 31.969.307 39.943.558 7.974.251
Μισθωτοί 1.904.073 2.219.241 315.168
Συνταξιούχοι 1.940.990 1.978.880 37.890
       
Σύνολο 225.872.171 298.038.490 72.166.319
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ, ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ)


Για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από τα στοιχεία υποβολής των δηλώσεων προκύπτει ότι το 76,51% δηλώνει εισόδημα έως 10.000 (το 2020 το ποσοστό ήταν 76,88%) ενώ εισόδημα από 0-20.000 ευρώ δηλώσει το 91.23% (το 2020 το ποσοστό ήταν 91,71%).
 

  Δηλώσεις Ποσοστό
Από 0 έως 10.000 9.247.781 76,51%
Από 0 έως 20.000 11.027.386 91,23%
Από 20.001 έως 50.000 945.885 7,83%
Πάνω από 50.000 113.965 0,94%


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,92 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2021 (έναντι 90,02% το 2020).
 

  Ακίνητα
έως 10.000 1.507.519 3.788.009.053 90,92%
Από 10.000 έως 15.000 80.633 972.746.931 4,86%
Από 15.000 έως 20.000 31.110 534.455.427 1,88%
Από 20.000 έως 30.000 23.222 557.196.211 1,40%
Από 30.000 έως 50.000 11.083 412.551.196 0,67%
Από 50.000 έως 70.000 2.516 146.018.076 0,15%
Από 70.000 έως 100.000 1.208 98.655.026 0,07%
Πάνω από 100.000 707 108.176.024 0,04%
       
Σύνολο 1.657.998 6.617.807.945 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 1.619.262 5.295.211.412 97,66%
Από 20.001 έως 50.000 34.305 969.747.407 2,07%
Πάνω από 50.000 4.431 352.849.126 0,27%
       
Σύνολο 1.657.998 6.617.807.945 100%

 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, το 99,19 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2021 (έναντι 99,44% το 2020).

  Μερίσματα
έως 10.000 4.533.394 323.987.577 99,19%
Από 10.000 έως 15.000 6.546 78.849.684 0,14%
Από 15.000 έως 20.000 4.053 69.369.389 0,09%
Από 20.000 έως 30.000 5.335 128.809.974 0,12%
Από 30.000 έως 50.000 5.720 219.488.421 0,13%
Από 50.000 έως 70.000 3.397 196.976.116 0,07%
Από 70.000 έως 100.000 2.956 245.357.556 0,06%
Πάνω από 100.000 9.070 4.509.241.552 0,20%
       
Σύνολο 4.570.471 5.772.080.269 100%
       
       
Από 0 έως 20.000 4.543.993 472.206.650 99,42%
Από 20.001 έως 50.000 11.055 348.298.394 0,24%
Πάνω από 50.000 15.423 4.951.575.225 0,34%
       
Σύνολο 4.570.471 5.772.080.269 100%


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 67,21% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ το 2021 (έναντι 73,07% το 2020).

Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  84.22%
(έναντι 88,09% το 2020) .
 

  Επιχειρηματική δραστηριότητα
έως 10.000 261.095 854.845.675 67,21%
Από 10.000 έως 15.000 40.904 501.229.979 10,53%
Από 15.000 έως 20.000 25.199 436.605.945 6,49%
Από 20.000 έως 30.000 28.144 685.589.371 7,24%
Από 30.000 έως 50.000 20.975 795.170.841 5,40%
Από 50.000 έως 70.000 6.474 377.904.153 1,67%
Από 70.000 έως 100.000 3.253 267.952.089 0,84%
Πάνω από 100.000 2.437 397.674.907 0,63%
       
Σύνολο 388.481 4.316.972.960 100%
       
       
Από 0 έως 20.000 327.198 1.792.681.599 84,22%
Από 20.001 έως 50.000 49.119 1.480.760.212 12,64%
Πάνω από 50.000 12.164 1.043.531.149 3,13%
       
Σύνολο 388.481 4.316.972.960 100%

 

Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, το 92,76% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2021 (έναντι 95,47% το 2020). 
Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  98.49% (έναντι 99,13% το 2020).

 

  Αγρότες
έως 10.000 469.350 942.106.654 92,76%
Από 10.000 έως 15.000 21.123 253.051.884 4,17%
Από 15.000 έως 20.000 7.863 134.829.363 1,55%
Από 20.000 έως 30.000 5.136 122.373.849 1,02%
Από 30.000 έως 50.000 2.000 73.468.302 0,40%
Από 50.000 έως 70.000 323 18.479.732 0,06%
Από 70.000 έως 100.000 107 8.779.819 0,02%
Πάνω από 100.000 58 10.168.552 0,01%
       
Σύνολο 505.960 1.563.258.154 100%
       
       
Από 0 έως 20.000 498.336 1.329.987.901 98,49%
Από 20.001 έως 50.000 7.136 195.842.151 1,41%
Πάνω από 50.000 488 37.428.102 0,10%
       
Σύνολο 505.960 1.563.258.154 100%


Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το 49,88 % δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ για το 2021 (έναντι 49,89% το 2020)
Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το  81.35% (έναντι 82,02% το 2020).

 

  Μισθωτές
έως 10.000 2.476.423 12.638.668.230 49,88%
Από 10.000 έως 15.000 906.985 11.213.571.903 18,27%
Από 15.000 έως 20.000 655.189 11.285.250.307 13,20%
Από 20.000 έως 30.000 523.757 12.624.995.448 10,55%
Από 30.000 έως 50.000 320.513 11.800.260.803 6,46%
Από 50.000 έως 70.000 50.379 2.917.366.427 1,01%
Από 70.000 έως 100.000 19.949 1.627.870.615 0,40%
Πάνω από 100.000 11.131 1.829.474.845 0,22%
       
Σύνολο 4.964.326 65.937.458.578 100%
       
       
       
       
Από 0 έως 20.000 4.038.597 35.137.490.440 81,35%
Από 20.001 έως 50.000 844.270 24.425.256.250 17,01%
Πάνω από 50.000 81.459 6.374.711.887 1,64%
       
Σύνολο 4.964.326 65.937.458.578 100%

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης