Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα έκθεση του ACCA και της Deloitte - Oι Οικονομικοί Διευθυντές θέλουν περισσότερη ευθύνη για τις αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις - όχι περισσότερους κανόνες.

6 Οκτώβριος 2010
Νέα έκθεση του ACCA και της Deloitte

Oι Οικονομικοί Διευθυντές θέλουν περισσότερη ευθύνη για τις αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις - όχι περισσότερους κανόνες.

Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, λένε οι CFOs.
 
 Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κανόνων και των προτύπων απειλεί να περιορίσει σοβαρά τη χρησιμότητα των αφηγηματικών και περιγραφικών εκθέσεων, προειδοποιεί μια νέα μεγάλη έκθεση από το ACCA (Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) και την Deloitte.

Η έκθεση “Hitting the notes but what’s the tune?” συγκεντρώνει τις απόψεις περίπου 230 οικονομικών διευθυντών σε εισηγμένες εταιρίες από εννέα χώρες σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τη μελλοντική μορφή της αφηγηματικής και περιγραφικής πληροφόρησης στις ετήσιες εκθέσεις.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η απόκλιση των απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών από τις ανάγκες των μετόχων οδηγεί σε υπερβολικά περίπλοκες εκθέσεις που συντάσσονται με αποκλειστικό γνώμονα την συμμόρφωση.
 
Η καθηγήτρια Isobel Sharp, audit partner της Deloitte, εξηγεί: «Οι εταιρείες προσπαθούν να υπηρετήσουν δύο κυρίους ταυτόχρονα. Πρώτον θέλουν να πληροφορούν τους μετόχους για το τι συμβαίνει στην επιχείρηση. Δεύτερον πρέπει να ικανοποιήσουν τις ρυθμιστικές αρχές τηρώντας όλους τους κανόνες δημοσιοποίησης. Η επίτευξη συνοπτικά και ταυτόχρονα και των δύο αποτελεσμάτων στην ίδια έκθεση αποτελεί σημαντική πρόκληση».

Η Helen Brand, διευθύνουσα σύμβουλος του ACCA λέει: «Ακόμη και πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί σχετικά με την εγκυρότητα της τρέχουσας εταιρικής πληροφόρησης. Όπως διαπιστώνουμε στην έκθεση μας, οι όλο και πιο εκτενείς και περίπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις, πνίγουν την ιστορία της επιχειρηματικής απόδοσης κάτω από ένα βουνό από λεπτομέρειες».

Η έκθεση διαπίστωσε ότι:

•    Η συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις εμφανίζονται ως το συνηθέστερο κίνητρο (83%) για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις. Οι ανάγκες των μετόχων έρχονται οριακά δεύτερες (82%).
•    Το 71% των ερωτηθέντων θεωρούν ως κορυφαίες προκλήσεις κατά την παραγωγή μιας αφηγηματικής και περιγραφικής έκθεσης το πλήθος των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιήσουν οι συντάκτες τους, καθώς και το κόστος του χρόνου που αυτοί αφιερώνουν στην εκπόνηση της έκθεσης.
•    Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι ακόλουθες πέντε αποτελούν για τους μετόχους τις πιο σημαντικές γνωστοποιήσεις: η εξήγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης (που χαρακτηρίστηκαν ως υψηλής σημασίας από το 87% του δείγματος), ο προσδιορισμός του πιο σημαντικού κινδύνου για την επιχείρηση και των πρωτοβουλιών για τη διαχείρισή του (67%), η συνοπτική παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων και των προοπτικών τους (64%), η περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου (60%) καθώς και η περιγραφή των βασικών δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators ή KPI) (58%).
•    Στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 78% των συντακτών θεωρούν ότι η συζήτηση των κινδύνων και η διαχείριση τους έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
•    Αποσκοπώντας στη βελτίωση των μελλοντικών αφηγηματικών και περιγραφικών εκθέσεων, το 65% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα ήθελαν το ρυθμιστικό πλαίσιο να περιέχει λιγότερες κανονιστικές ρυθμίσεις και να επιτρέπει περισσότερη διακριτική ευχέρεια στους συντάκτες των εκθέσεων, το 58% προτείνουν τη συμπερίληψη της γνώμης ενός εξωτερικού ελεγκτή, το 57% πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πληροφόρηση για τις μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης, το 51% ζητούν επιπλέον οδηγίες από το συμβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων, το IASB (International Accounting Standards Board). Το IASB πρόκειται να εκδώσει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις, με τίτλο Management Commentary (‘Σχολιασμός εκ μέρους της διοίκησης’), στα τέλη του Οκτωβρίου 2010.
•    Η καθηγήτρια Isobel Sharp καταλήγει: «Πρέπει να συζητήσουμε για την μελλοντική κατεύθυνση της υποβολής αφηγηματικών και περιγραφικών εκθέσεων. Να δίνουμε περισσότερη ευθύνη στους συντάκτες, ή, να αφήσουμε τις αρμόδιες αρχές να θέτουν ακόμη περισσότερους κανόνες για τους συντάκτες; Λιγότερa δεδομένα ίσως να μπορούν να προβλέπουν καλύτερη πληροφόρηση».

Η Helen Brand καταλήγει: «Το σημερινό καθεστώς πληροί τις απαιτήσεις των αρχών για στοιχεία, αλλά παρέχει πραγματικά πληροφόρηση; Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι δεν την παρέχει. Οι συντάκτες ζητούν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών και λιγότερες ρυθμίσεις».

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες για τους συντάκτες:

1.    Σχετικά με την έρευνα:
Μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα σε pdf:
http://www.accaglobal.com/pubs/af/narrative/new/hitting_the_notes.pdf
Η έκθεση βασίζεται σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 231 CFOs από εταιρείες που εδρεύουν στην Αυστραλία, την Κίνα, την Κένυα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο.

2.    Σχετικά με το ACCA:
Το ACCA είναι η Παγκόσμια Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Στόχος του είναι να προσφέρει επαγγελματικούς τίτλους σε στελέχη που αναζητούν μια καριέρα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στον τομέα της λογιστικής, στα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει 393.000 φοιτητές και 137.200 μέλη σε 170 χώρες σε όλο τον κόσμο.

3.    Αποσπάσματα που παρεχώρησαν για τους σκοπούς της έκθεσης:

«[Οι μέτοχοι] θέλουν να ξέρουν για την κατάσταση της επιχείρησης», λέει. «Μπορούν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις μας. Αυτό που αναζητούν στις περιγραφικές εκθέσεις είναι σαφείς τοποθετήσεις για την κατάσταση της επιχείρησης και τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή της»

Ron Dissinger, οικονομικός διευθυντής της Kellogg Company (ΗΠΑ)

«Το πιο πολύτιμο μέρος της ετήσιας έκθεσης για τους χρήστες είναι η επισκόπηση της επιχείρησης. Θέλουν να ξέρουν τι κάνει η επιχείρηση, πώς δημιουργεί έσοδα και ποιοι είναι οι πελάτες της - και επιπλέον, αυτοί οι πελάτες θα έρθουν τον επόμενο χρόνο, θα αγοράσουν περισσότερο ή λιγότερο; Τα περίπλοκα λεκτικά παιχνίδια καθιστούν δυσπρόσιτη την επισκόπηση και τον απολογισμό της επιχείρησης. Νομίζω ότι πολλοί χρήστες των λογιστικών καταστάσεων, ανεξαρτήτως ποια είναι η επιχείριση που εξετάζουν, θα δυσκολεύονται πολύ να καταλάβουν πραγματικά ποιο είναι το αντικείμενό της. Θα ήθελα να δω, στις ετήσιες εκθέσεις, τουλάχιστον, μια σαφή δήλωση για το τι κάνει η εταιρεία σε απλή γλώσσα, ακολουθούμενη από μια σαφή εξήγηση για το πώς δημιουργεί εισοδήματα. Και ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν όλο και πιο περίπλοκα επιχειρηματικά μοντέλα, πιστεύει ότι ο γενικός στόχος για την ύπαρξη μιας εταιρείας μπορεί πάντα να επικοινωνείται συνοπτικά και με σαφήνεια.

Αν αυτό δεν μπορώ να το εισπράξω σε μία κόλλα χαρτί, με αρκετά μεγάλους χαρακτήρες, τότε κάτι δεν πάει καλά.»

Eric Hutchinson FCCA, οικονομικός διευθυντής της Spirent Communications plc (Ηνωμένο Βασίλειο)

«Πράγματα όπως ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης και οι αποδοχές των διοικητικών στελεχών είναι πολύ σημαντικές δημοσιοποιήσεις, είτε είσαι μέτοχος είτε είσαι υπάλληλος. Στο κάτω κάτω της γραφής, οι ρυθμιστικές αρχές υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και αυτή είναι η προοπτική από την οποία ξεκινούν.
Η επίτευξη της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την υποβολή ετήσιων εκθέσεων προσδίδει αξιοπιστία στις ετήσιες εκθέσεις σας. Αν αφήναμε τα πάντα στη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη, θα καταλήγαμε να έχουμε ένα πλήθος από ασυμβίβαστα πρότυπα».

Amos Ng FCCA, οικονομικός διευθυντής της Straco Corporation (Σιγκαπούρη)Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης