Αποτελέσματα live αναζήτησης

7 δις επιπλέον φόροι για μείωση ελλείμματος στο 7% - τι προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στην δημοσιότητα

4 Οκτώβριου 2010 Σχόλια
7 δις επιπλέον φόροι για μείωση ελλείμματος στο 7%             

Τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 7% του ΑΕΠ το 2011 από 7,8% φέτος προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα και κατατέθηκε στη βουλή. Το προσχέδιο κινείται με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το μνημόνιο οικονομικής πολιτικής, ενώ για φέτος προβλέπει μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος από τον αρχικό στόχο που ήταν 8,1% του ΑΕΠ. Μεταξύ άλλων το προσχέδιο προβλέπει ότι το ΑΕΠ το 2011 θα σημειώσει μείωση 2,6% από πτώση 4% φέτος για να αυξηθεί το 2012 κατά 1,1% και το 2013 κατά 2,1%.

    Η ανεργία προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 14,5% από 11,6% φέτος και θα αγγίξει το 15% το 2012 για να περιοριστεί στο 14,6% το 2013. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή προβλέπεται να περιοριστεί στο 2,2% το 2011 από 4,6% φέτος και να μειωθεί περαιτέρω στο 0,5% το 2012 και στο 0,7% το 2013.

    Ο προϋπολογισμός κινείται με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το μνημόνιο με βάση τους οποίους το έλλειμμα θα περιοριστεί κάτω από το 3% το 2014 ενώ το δημόσιο χρέος θα αρχίσει να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2013.

    Αναλυτικότερα, το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού το 2011 θα αυξηθούν κατά 6,9% και θα ανέλθουν στα 56340 εκατ. ευρώ από 52700 εκατ. ευρώ φέτος.

    Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να σημειώσουν μικρή αύξηση κατά 2,2% έναντι μείωσης 7,8% φέτος και να ανέλθουν στα 67651 εκατ. ευρώ από 66188 εκατ. ευρώ φέτος.

    Ιδιαίτερα μεγάλη θα είναι η αύξηση των τόκων από πληρωμές δημόσιου χρέους που θα ανέλθει στα επίπεδα του 19,6%.

    Οι τόκοι που θα καταβληθούν το 2011 θα ανέλθουν σε 15800 εκατ. ευρώ έναντι 13209 εκατ. ευρώ φέτος. Οι πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπεται να σημειώσουν μείωση κατά 1,5% και να ανέλθουν σε 51850 εκατ. ευρώ έναντι 52633 εκατ. ευρώ φέτος.

    Τα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 30,1% και να ανέλθουν στα 3922 εκατ. ευρώ έναντι 3015 εκατ. ευρώ φέτος. Οι δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται να μειωθούν κατά 3,3% και να ανέλθουν στα 8700 από 9 εκατ. φέτος.

    Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού τα έσοδα από τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους (δηλαδή το σύνολο των φορολογικών εσόδων) αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% και να διαμορφωθούν στα 55862 εκατ. ευρώ έναντι 53194 εκατ. ευρώ φέτος( αύξηση 2668 εκατ. ευρώ).

    Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής τα οποία αναμένεται να στηρίξουν την αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με το προσχέδιο:

    Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ που αναμένεται να επιφέρει έσοδα 1 δισ. ευρώ το 2011. Η διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ παράλληλα με αλλαγές συντελεστών που αναμένεται να αποφέρουν 1 δισ. ευρώ επιπλέον το 2011 και 300 εκατ. ευρώ το 2012.

    Η αύξηση ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων που έχει ήδη επιβληθεί από φέτος η οποία αναμένεται να αποφέρει έσοδα 250 εκατ. ευρώ, και για τον ίδιο λόγο η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καπνού και αλκοολούχων ποτών 300 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

    Η επιβολή φόρου πολυτελείας στα ακριβά προϊόντα που ήδη ισχύει από φέτος αναμένεται να αποφέρει 40 εκατ. ευρώ ενώ τα έσοδα από τα πράσινα τέλη στα ΙΧ αυτοκίνητα θα αποδώσουν 300 εκατ. ευρώ.

    Τα δικαιώματα για τα τυχερά παιχνίδια θα αποδώσουν 200 εκατ. ευρώ το 2011 και 400 εκατ. το 2012 ενώ από τις άδεις τυχερών παιχνιδιών το δημόσιο θα εισπράξει 500 εκατ. ευρώ το 2011 και 225 εκατ. ευρώ το 2012.

    Η έκτακτη εισφορά κρίσης στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις αναμένεται να φέρει στα ταμεία του δημοσίου ένα δισ. ευρώ (έναντι 600 εκατ. που ήταν η αρχική πρόβλεψη για το 2011) ενώ η αύξηση των εσόδων από τα νέα τεκμήρια φορολόγησης προβλέπεται να ανέλθει στα 700 εκατ. ευρώ το 2011 και στα 100 εκατ. ευρώ το 2012.

    Από τη φορολόγηση παροχών σε είδος η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα είναι 150 εκατ. ευρώ ενώ ο λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων των επαγγελματιών θα αποφέρει 50 εκατ. ευρώ.

    Από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που θα γίνει σταδιακά τα επόμενα χρόνια και η πρώτη δόση θα ξεκινήσει την 1/1/2011 το δημόσιο αναμένεται να εισπράξει 270 εκατ. ευρώ τον επόμενο χρόνο, 200 εκατ. ευρώ το 2012 και 100 εκατ. ευρώ το 2013.

    Από την είσπραξη προστίμων για τα αυθαίρετα προβλέπονται έσοδα 500 εκατ. ευρώ και άλλα 600 εκατ. ευρώ από τους ημιυπαίθριους.

    Τα μέτρα αυτά θα στηρίξουν τις προβλέψεις για τις εισπράξεις του δημοσίου από τους άμεσους φόρους και τους έμμεσους φόρους που προβλέπει ο προϋπολογισμός.

    Αναλυτικότερα οι άμεσοι φόροι αναμένεται να ανέλθουν στα 21098 εκατ. ευρώ έναντι 21408 φέτος (μείωση 1,4%).

    Εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος αναμένεται να μειωθούν κατά 0,9% κυρίως λόγω της μείωσης κατά 18,3% των εσόδων από τη φορολογία νομικών προσώπων ενώ τα έσοδα από τη φορολογία φυσικών προσώπων θα είναι αυξημένα κατά 6,6%.

    Τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία θα είναι αυξημένα κατά 41,9% και θα ανέλθουν στα 965 εκατ. ευρώ από 680 εκατ. ευρώ το 2010.

    Οι έμμεσοι φόροι αναμένεται να αυξηθούν κατά 9,4% και να ανέλθουν στα 34764 εκατ. ευρώ έναντι 31787 εκατ. ευρώ φέτος.

    Οι φόροι στις συναλλαγές θα είναι αυξημένοι κατά 10,2% κυρίως λόγω της αύξησης του ΦΠΑ κατά αντίστοιχο ποσοστό ενώ οι φόροι μεταβίβασης κεφαλαίων θα είναι αυξημένοι κατά 16,2% κυρίως λόγω της αύξησης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

    Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης θα είναι αυξημένα κατά 7,6% και θα ανέλθουν στα 13278 εκατ. ευρώ έναντι 12341 εκατ. ευρώ φέτος.

    Σημειώνεται ότι το σύνολο των μη φορολογικών εσόδων αναμένεται να αυξηθεί κατά 17% και να ανέλθει στα 3452 εκατ. ευρώ από 2950 εκατ. 

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης