Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ. προς το Ο.Ε.Ε. για την πιστοποίηση των λογιστών

Σ.Ο.Λ.Ν.Θ.
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Διευθ. Δωδεκανήσου 7 τηλ. 2310-513875 fax 2310-534463 email [email protected]


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συμφωνούμε και επικροτούμε τη διάθεση της Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. να θέσει σε διαβούλευση το μέγα θέμα του προσδιορισμού του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, με βάση των οποίων θα χορηγείται η πιστοποίηση του Λογιστή – Φοροτέχνη. Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής μας, στις 21 Ιουνίου 2010, σας καταθέτουμε επιπλέον ορισμένες σκέψεις και επισημάνσεις που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην προσπάθεια που κάνει η Διοίκηση του Ο.Ε.Ε., στην διαδικασία που έχει αναλάβει για την πιστοποίηση του Λογιστή – Φοροτέχνη σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3842/2010.
    
Η πιστοποίηση ενός Λογιστή – Φοροτέχνη δεν μπορεί να συνδέεται με την καταβολή χρηματικής εγγύησης όπως ευρέως διαδίδεται.
Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και διεκπεραίωση όλων των εργασιών ηλεκτρονικά, έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από την επαγγελματική έδρα του Λογιστή - Φοροτέχνη.

Να υπάρχει δυνατότητα υποβολής όλων των δηλώσεων ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτέχνη. Η μη καταβολή των σχετικών φόρων  να οδηγείται σε βεβαίωση αυτών  και να αντιμετωπίζεται από τον εισπρακτικό μηχανισμό, το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτέχνης δεν μπορεί να έχει ευθύνη για τις καταχωρήσεις παραστατικών τα οποία νομότυπα θεωρήθηκαν και εκδόθηκαν, που ενδεχομένως όμως υποκρύπτουν εικονική συναλλαγή.

Για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών οι οποίες μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ. στην έδρα του πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτέχνη, θα πρέπει να προβλέπεται και η εξασφάλιση της διαδικασίας των σχετικών αμοιβών αυτού.

Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης του Κώδικα Δεοντολογίας και να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή αυτού.
 
Τέλος, πιστεύουμε ότι το τελικό σχέδιο των προτάσεων της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει και πάλι να τεθεί  σε διαβούλευση πριν την κατάθεση του.

                                            

Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου  2010
          

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος       
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης