Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α

22 Δεκέμβριου 2005 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/5418' rel='tag circulars'>ΥΠΕΣΔΑ 22.12.05 </a>Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α....
 ΥΠΕΣΔΑ 22.12.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581
 
 Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2005
 
 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 Εγκύκλιο με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η εγκύκλιος εστάλη προς όλες τις Περιφέρεις της Χώρας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την παράκληση για άμεση αποστολή της εγκυκλίου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
 Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
 
 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.»
 
 Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/24109/28-11-2005 εγκυκλίου μας σχετικά με τη διάταξη του σχεδίου νόμου που κατετέθη στη Βουλή «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» για τη δυνατότητα εξαίρεσης από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, και με αφορμή ζητήματα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
 1. Εξαιρούνται από την καταβολή Φ.Π.Α. οι πολεοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι και 31-12-2005, ανεξαρτήτως αν η πληρότητα φακέλου υπήρχε μέχρι 25-11-2005 ή επήλθε μετά την ημερομηνία αυτή.
 2. Φάκελος ο οποίος υπεβλήθη οποτεδήποτε στην πολεοδομία αλλά κατέστη πλήρης μέχρι και την 25/11/05, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, εμπίπτει στην εφαρμογή του σχεδίου νόμου για τη δυνατότητα απαλλαγής από το ΦΠΑ.
 Δηλαδή, πολεοδομικός φάκελος που υποβλήθηκε π.χ. τον Ιούλιο 2005 με ελλιπή δικαιολογητικά αλλά τα δικαιολογητικά που έλλειπαν κατατέθηκαν μέχρι και την 25/11/05, εμπίπτει στην εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
 
 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης