Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της δυνατότητας υποβολής ιδεών στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης με θέμα «Οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση»

Το Υπουργείο Οικονομικών, έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή ιδεών σε video με θέμα

«Οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση»,

με καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2010.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 49 συμμετοχές. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της ιδιαίτερα αυξημένης συμμετοχής των τελευταίων ημερών και επιθυμώντας να ανταποκριθεί στο αίτημα πολιτών για παράταση της προθεσμίας υποβολής video ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής συμμετοχών παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 10 Οκτωβρίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών με τη δράση αυτή καλεί κάθε πολίτη ή ομάδες πολιτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επαγγελματίες και εταιρίες του χώρου της επικοινωνίας και της διαφήμισης να υποβάλλουν ιδέες, μέσα από τη δημιουργία και υποβολή πρωτότυπης ιδέας με τη μορφή πολυμεσικού υλικού (video) διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων, να συμβάλουν στην προσπάθεια για την εμπέδωση φορολογικής συνείδησης και τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος στη χώρα μας.

Η πρόσκληση και οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/video-contest

Μπορείτε να δείτε τις μέχρι τώρα συμμετοχές στη διεύθυνση:

http://www.youtube.com/minfingre

 

Υπενθυμίζεται ακόμα η παράλληλη πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στον ανασχεδιασμό του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), καθώς και τις φόρμες μέσω των οποίων γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών, με τίτλο

«Ο Πολίτης σχεδιάζει τη φορολογική του δήλωση»

Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/bec4efca-50f0-486b-a93f-9a191bd49622


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης