Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι «ανυπάκουες» δημοσιονομικά χώρες θα τιμωρούνται με πρόστιμα

30 Σεπτέμβριος 2010
  • KYPΩΣEIΣ υπό τη μορφή επιβολής προστίμου με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας πρότεινε χθες στους «27» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες που έχουν υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος είτε υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες (ανταγωνιστικότητα, αγορά εργασίας κ.λπ.). Η Κομισιόν απέφυγε τη λήψη μέτρων που δεν είναι συμβατά με τη σημερινή Συνθήκη και συνεπώς η εφαρμογή τους απαιτεί την τροποποίησή της, κάτι που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ηγετών των «27».
Οι «ανυπάκουες» δημοσιονομικά χώρες θα τιμωρούνται με πρόστιμα             

 KYPΩΣEIΣ υπό τη μορφή επιβολής προστίμου με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας πρότεινε χθες στους «27» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες που έχουν υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος είτε υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες (ανταγωνιστικότητα, αγορά εργασίας κ.λπ.). Η Κομισιόν απέφυγε τη λήψη μέτρων που δεν είναι συμβατά με τη σημερινή Συνθήκη και συνεπώς η εφαρμογή τους απαιτεί την τροποποίησή της, κάτι που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ηγετών των «27».

Ο πρόεδρος Ζοζέ Μπαρόζο, που παρουσίασε τις προτάσεις από κοινού με τον επίτροπο Ολι Ρεν, βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στην περίπτωση της Ελλάδας, δηλώνοντας: «Ο ελληνικός λαός πληρώνει σήμερα ακριβά το γεγονός ότι οι αρχές της χώρας δεν σεβάστηκαν το Σύμφωνο Σταθερότητας»...

Οι προτάσεις που υιοθέτησε η Επιτροπή βασίζονται στο άρθρο 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση του οικονομικού συντονισμού και της πειθαρχίας των χωρών της ευρωζώνης. Ο Ολι Ρέν διευκρίνισε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει σύντομα δέσμη μέτρων για τις χρηματοδοτικές δαπάνες, που θα αφορούν όλες τις χώρες της Ε.Ε. Eμμεσα προανήγγειλε πρόταση για πάγωμα των χρηματοδοτήσεων των κοινοτικών ταμείων στις «ανυπάκουες» χώρες της Ευρώπης των 27. Οι αποκαλούμενες "πολιτικές κυρώσεις", την προώθηση των οποίων απαιτεί με άσκηση ισχυρών πιέσεων η Γερμανία, απαιτούν τροποποίηση της Συνθήκης και συνεπώς η Επιτροπή νίπτει τας χείρας της. Πρόκειται για τη στέρηση ψήφου και την αποκαλούμενη "ελεγχόμενη χρεοκοπία", που επιτρέπει την αποβολή μιας χώρας από την ευρωζώνη.

Η σύνοδος κορυφής του Οκτωβρίου (28-29), λοιπόν, αναμένεται να περιοριστεί στην υιοθέτηση των μέτρων που είναι συμβατά με τη σημερινή Συνθήκη, με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες έχουν δύο σκέλη, το προληπτικό και το διορθωτικό. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Σε περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος ενός κράτους-μέλους της ευρωζώνης (πέραν του 3% του ΑΕΠ ή κοντά στο όριο αυτό) αμέσως μετά τη διαπίστωσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται τοκοφόρος κατάθεση από το εν λόγω κράτος ίση με 0,2% του ΑΕΠ. Εάν δεν υπάρξει διόρθωση, η κατάθεση γίνεται άτοκη. Εάν συνεχιστεί η μη διόρθωση, το ποσό παρακρατείται οριστικά και διανέμεται με τους τόκους στα κράτη-μέλη που δεν παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα.

Τα ίδια προβλέπονται και για την περίπτωση υπερβολικού χρέους (πέραν του 60% του ΑΕΠ), με τη διαφορά ότι η διαδικασία δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, όπως στο έλλειμμα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να το μειώσουν "σε ικανοποιητικό βαθμό", δηλαδή κατά το 1/20 της διαφοράς με το όριο του 60% στα τρία τελευταία χρόνια.

Oπως και στον δημοσιονομικό τομέα, εάν ένα κράτος-μέλος που συμμετέχει στην ευρωζώνη αποτύχει επανειλημμένα να λάβει μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου για τη διαδικασία υπερβολικής μακροοικονομικής ανισορροπίας, υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο πρόστιμο ίσο με 0,1 % του ΑΕΠ του. Στις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της ΟΝΕ περιλαμβάνονται η ανταγωνιστικότητα, η αγορά εργασίας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η παραγωγικότητα κ.ά.). Το πρόστιμο μπορεί να αρθεί μόνο μετά από ψηφοφορία των κρατών της ευρωζώνης με ειδική πλειοψηφία.

Για να εξασφαλιστεί η επιβολή προστίμου σε περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος ή χρέους είτε υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, προβλέπεται ο "αντίστροφος μηχανισμός ψηφοφορίας". Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για την επιβολή των κυρώσεων θεωρείται ότι έχει εγκριθεί εκτός εάν το Συμβούλιο τάσσεται κατά των εν λόγω μέτρων με ειδική πλειοψηφία.

Πηγή: Express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης