Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο newsletter της έδρας Jean Monnet: Οι εξελίξεις στον τομέα φορολογίας στην ΕΕ - Δράσεις ΟΟΣΑ και ΟΗΕ - Φορολογικό Παρατηρητήριο

Νέο newsletter της έδρας Jean Monnet: Οι εξελίξεις στον τομέα φορολογίας στην ΕΕ - Δράσεις ΟΟΣΑ και ΟΗΕ - Φορολογικό Παρατηρητήριο
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το 18ο newsletter (Ιαν.-Μαρ. 2023) περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ, εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, νομολογία, εθνικές πρωτοβουλίες, κατάλογο ελληνικής και ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, καθώς και περιγραφή των δράσεων της Έδρας


Περιεχόμενα

I. Πρόλογος της κατόχου της έδρας καθηγήτριας κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου
II. Εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ (ανά θεσμικό όργανο)
Α Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Β Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ε Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΣΤ. Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (F ATF )
III. Δράσεις του ΟΟΣΑ
IV. Δράσεις του ΟΗΕ
V Φορολογικό Παρατηρητήριο (EU Tax Observatory
V.
I Δράσεις της έδρας Jean Monnet
Α Ομιλίες της κατόχου της έδρας Κατερίνας Σαββαΐδου σε επιμορφωτικά συνέδρια και ημερίδες
Β Δημοσίευση Βιβλίων και άρθρων
Γ, Εισηγήσεις
Δ Δημοσίευση φορολογικών νέων tax flash)
VI.
I Επισκόπηση αρθρογραφίας σε επιστημονικά περιοδικά
Α Ελληνική αρθρογραφία
Β Ξενόγλωσση αρθρογραφία

Πρόλογος της κατόχου της έδρας καθηγήτριας κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου

Αγαπητοί αναγνώστες,

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 ξεκίνησε με τη δημοσίευση των προτεραιοτήτων της σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1 η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2023 Οι προτεραιότητες της σουηδικής Προεδρίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας αποσκοπούν στην πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, ενώ στον τομέα της έμμεσης φορολογίας σημαντική είναι τόσο η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, αλλά και η πρόταση για νέους κανόνες ΦΠΑ για την ψηφιακή εποχή Ταυτόχρονα η σουηδική Προεδρία σκοπεύει να συνεχίσει την προσπάθεια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Στο ίδιο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ δημοσίευσε και μια συνοπτική έκθεση των απαντήσεων των ενδιαφερομένων στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης του πλαισίου δραστηριότητας των φορέων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (“ Ενδιαφέρουσα είναι και η μελέτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία παρουσιάζει μια επισκόπηση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο ο ΟΟΣΑ συνεχίζει την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και την φοροαποφυγή Στο πλαίσιο αυτό δημοσίευσε τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή του Πυλώνα 2 της παγκόσμιας συμφωνίας για την επιβολή ελάχιστης φορολογίας με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο Σχόλιο για τον Πυλώνα 2 που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2022

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενόψει και της δημόσιας συζήτησης που πραγματοποιείται σχετικά με τις φορολογικές πρακτικές των πολυεθνικών εταιρειών ήταν και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση LuxLeaks Whistleblower το οποίο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση από το Λουξεμβούργο του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα περί ελευθερίας της έκφρασης θεωρώντας ότι το δημόσιο συμφέρον με την αποκάλυψη πληροφοριών αντιστάθμισαν όλες τις επιζήμιες συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν

Καλή ανάγνωση και να είστε όλοι καλά

Κατερίνα Σαββαΐδου

Δείτε το 18ο Newsletter από εδώ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης