Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ. Χριστόπουλος: Τι δεν έχει εξηγηθεί για το «μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής» σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ - Όλες οι περιπτώσεις διανομής ή δημιουργίας αποθεματικού -με κέρδος ή με ζημία στη χρήση 2022- παράδειγμα με ΑΕ

Γ. Χριστόπουλος: Τι δεν έχει εξηγηθεί για το «μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής» σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ - Όλες οι περιπτώσεις διανομής ή δημιουργίας αποθεματικού -με κέρδος ή με ζημία στη χρήση 2022- παράδειγμα με ΑΕ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 8 λεπτά


Και ακριβώς για το λόγο αυτό, στη φετινή έκδοση με τα e-book βοηθήματα «Ραντεβού με την εφορία 2023 – Δηλώσεις φυσικών και Νομικών Προσώπων», εκτός του χρηστικού οδηγού 101/2023 και τις ασκήσεις όπου περιέχεται το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, προσθέσαμε και την «ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΣΚΗΣΗ Ν.Π. 11/2023 Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής: Όλες οι δύσκολες περιπτώσεις λογιστικού χειρισμού και φορολογικής μεταχείρισης, για διανομή, ή δημιουργία αποθεματικού - Περιπτώσεις λογιστικού αποτελέσματος με κέρδος ή με ζημία στη χρήση 2022 - παράδειγμα με Α.Ε».

Ποιες περιπτώσεις αναλύουμε:

Εξετάζουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις και για κάθε μία έχουμε συμπληρώσει το έντυπο «Ν» και τις σχετικές εγγραφές:

1η περίπτωση αν το «Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής» το διανείμει ως κέρδος της χρήσης 2022

2η περίπτωση: Δημιουργία ειδικού αποθεματικού στα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2022 και διανομή στο επόμενο φορολογικό έτος 2023

3η περίπτωση: όταν το λογιστικό αποτέλεσμα του 2022 είναι ζημιές και μετά την προσμέτρηση του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής, προκύπτει ζημία και παράλληλα γίνεται διανομή της επιδότησης αυτής

4η περίπτωση: όταν έχουμε ζημιές στο φορολογικό έτος 2022 κατόπιν συμψηφισμού του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής και δεν κάνουμε καμία διανομή στην ίδια χρήση 2022)

5η περίπτωση: Μεταφορά της επιδότησης του μη επιστρεπτέου ποσού 6.000,00 ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής σε αποθεματικό και διανομή σε επόμενη χρήση όπου έρχονται αναγνωρίσιμες φορολογικά ζημιές παρελθουσών χρήσεων ή ζημιές από τη χρήση εκείνη

Ακόμη:

• myDATA: Χρόνος και τρόπος διαβίβασης των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
.
• Διανομή αφορολόγητων ποσών που εμπίπτουν στο άρθρο 47 του ΚΦΕ από νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία
Εμφάνιση των αποθεματικών/κερδών στα βιβλία της επιχείρησης:
Διακριτή παρακολούθηση και του λογαριασμού «Λ/42… κέρδη εις νέον»

Παρά το γεγονός ότι μετά και την έκδοση της εγκυκλίου Ε.2046/2022 από τη φορολογική Διοίκηση, απλοποιήθηκε αρκετά η φορολογική αντιμετώπιση του εσόδου που προκύπτει από το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής και παρά την εναλλακτική και δυνητική ευχέρεια, το καίριο ερώτημα πολλών συναδέλφων (πέρσι) κατά το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, των νομικών προσώπων με διπλογραφικά βιβλία, είχε να κάνει με τον άλλο «πονοκέφαλο» που ορίζει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ -ν.4172/2013. Το ίδιο ερώτημα ισχύει και φέτος στην περίπτωση που η λογιστικοποίηση του οριστικού ποσού που δεν θα επιστραφεί έγινε στο φορολογικό έτος 2022 και θα συμπεριληφθεί συνεπώς στα αποτελέσματα χρήσης 31.12.2022, ή και 30.06.2023 αν η χρήση είναι 01.06.2022 έως 30.06.2023.

Δηλαδή ότι το ποσό που δεν θα επιστραφεί ενώ είναι αφορολόγητο, εντούτοις όταν πρόκειται για διπλογραφικά βιβλία (π.χ ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), όταν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί φορολογείται, καθόσον έχει εφαρμογή η παραπάνω διάταξη που ορίζει ότι: «σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών».
(Βλ. σχετ. και αποφ. ΠΟΛ.1059/2015 και ΠΟΛ.1014/2018. Επίσης την Γνωμ. ΝΣΚ 178/2016)

Βέβαια τα παραπάνω ισχύουν και για τις άλλες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν στο 2022 και για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι παραπάνω διατάξεις.

Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα:

Και ακριβώς για το λόγο αυτό, στη φετινή έκδοση με τα e-book βοηθήματα «Ραντεβού με την εφορία 2023 – Δηλώσεις φυσικών και Νομικών Προσώπων», εκτός του χρηστικού οδηγού 101/2023 και τις ασκήσεις όπου περιέχεται το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, ανεβάσαμε και την «ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΣΚΗΣΗ Ν.Π. 11/2023 Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής: Όλες οι δύσκολες περιπτώσεις λογιστικού χειρισμού και φορολογικής μεταχείρισης, για διανομή, ή δημιουργία αποθεματικού - Περιπτώσεις λογιστικού αποτελέσματος με κέρδος ή με ζημία στη χρήση 2022 - παράδειγμα με Α.Ε».

Οι συνάδελφοι που μας έκαναν την τιμή και προμηθεύτηκαν κωδικούς και συμβουλεύονται τα βοηθήματα, αλλά και όσοι σκεφθούν και τα παραγγείλουν θα διαπιστώσετε ποσό πρακτικά και χρήσιμα είναι.

Στο ολοκληρωμένο αυτό παράδειγμα
, εξετάζουμε και τις δύο όψεις (για απλογραφικά και διπλογραφικά. Εμείναμε όμως στα διπλογραφικά παίρνοντας ως παράδειγμα μία Α.Ε) του λογιστικού χειρισμού και της φορολογικής μεταχείρισης της επιχορήγησης του μη επιστρεπτέου ποσού από το σύνολο του δανείου της επιστρεπτέας προκαταβολής (με δεδομένο τη λογιστικοποίηση στο φορολογικό έτος 2022).

Βεβαίως θα δούμε για το ζήτημα αυτό και τις οδηγίες που μας δίνει και φέτος η ΑΑΔΕ με την εγκύκλιο Ε.2034/2023, για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022.

Και μας δίνει οδηγίες για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τις οποίες διαχωρίζει σε αυτές που έχει εφαρμογή και πρέπει να καταχωρηθούν στον κωδικό 513 και σε αυτές που δεν έχει εφαρμογή η διάταξη και πρέπει να καταχωρηθούν στον κωδικό 514 του εντύπου Ν, μετά τη συμπλήρωση του υποπίνακα 10Α και 10Β αντίστοιχα.

Επισημαίνουμε επίσης τις εγγραφές για δημιουργία δύο ειδών αποθεματικών:

1. Αποθεματικά που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 και,

2. Αποθεματικά που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρο 47 παρ.1.

Και περαιτέρω κάτω από τους λογαριασμούς αυτούς της κάθε κατηγορίας, δημιουργία κατωτεροβάθμιων λογαριασμών, με περιγραφή της κάθε ενίσχυσης και της αντίστοιχης σχετικής διάταξης.

Όμως επισημαίνουμε και τη διαφορά με τα απλογραφικά βιβλία:
«Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. για τα αφορολόγητα ποσά που εισπράττουν τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες». Συνεπώς δεν μας απασχολεί.

Παράδειγμα:

Η επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ» στα πλαίσια των διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), έλαβε συνολικά στο 2021 από τον κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής το ποσό 12.000 ευρώ (ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236) κοινή υπουργική απόφαση)

Σημειώνεται ότι έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν και με βάση τα κριτήρια της μείωσης του κύκλου εργασιών ανήκει στην περίπτωση που θα κληθεί να επιστρέψει το 50% της ενίσχυσης.

Ήτοι 6.000 ευρώ, (12.000,00Χ50%), το οποίο και κατέβαλε εφάπαξ στην προβλεπόμενη προθεσμία μέσα στο 2022, για να ωφεληθεί από την έκπτωση 15% (κατέβαλε δηλαδή 5.100,00 ευρώ και εξόφλησε ολοσχερώς. Βλ. πιο κάτω).

Έτσι η επιχείρηση ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες της εγκυκλίου Ε.2046/2022 και της εγκ. Ε.2034/2023 για το έντυπο «Ν», το ποσό 6.000,00 ευρώ που δεν θα επιστρέψει, αποτελεί πλέον όφελος και το καταχώρησε στο 2022, ως δεδουλευμένο έσοδο από κρατική επιχορήγηση του φορολογικού έτους 2022 γεγονός που θα επηρεάσει και θα προσμετρηθεί στα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον του ποσού 6.000,00 ευρώ, αποτελεί αφορολόγητο έσοδο και η έκπτωση που έλαβε η επιχείρηση 15%, λόγω εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού των 6.000,00 ευρώ, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Ήτοι 900,00 ευρώ (6.000,00Χ15%).

Περαιτέρω καταγράφουμε όλα τα βήματα:

1ο βήμα: Λογιστικές εγγραφές

Επόμενο 2ο βήμα: καταχώρηση στο Ε3

Επόμενο 3ο βήμα:
Εν συνεχεία το ποσό 6.000,00 ευρώ μεταφέρεται στους κωδ. 122, 222, 322, 422, 522 του υπολογιστικού πίνακα Δ (ένδειξη Δ8) στον οποίο ως γνωστό και ως κανόνα υπολογίζεται το λογιστικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Βλ. την ακόλουθη εικόνα (Βλ. σχ. και στην εγκ. Ε.2018/2023 για το Ε3)Κωδ. 999: Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2018/28.03.2023 για το Ε3, στον υποπίνακα Ζ3, επαναλαμβάνεται και φέτος ο κωδικός 999 που είδαμε και στο περσινό έντυπο, στον οποίο προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. (βλ. την εικόνα από το παράδειγμα μας). Εδώ το εισπραχθέν στο 2021 ποσό 12.000,00 ευρώ.Επόμενο 4ο βήμα: Για τη φορολογική αναμόρφωση:

α) Στις ατομικές επιχειρήσεις (αν στο παράδειγμα μας είχαμε ατομική επιχείρηση) το ποσό 6.000 ευρώ, θα καταχωρηθεί στον πίνακα ΣΤ' στους κωδ. 144, 244, 344, 444, 544 «Μείον: Αφορολόγητα έσοδα», και συγκεκριμένα στον υπο-κωδικό 014 προκειμένου να υπολογιστεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα και να μεταφερθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Βλ. σχετ. την ακόλουθη εικόνα:Καταχώρηση στο Ε1 (επί ατομικών επιχειρήσεων):
Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2021 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, καταχωρούνται στους κωδ. 781-782 του πίνακα 6 του Ε1 (βλ. σχετ. στην απόφαση Α.1034/2022). Συνεπώς εάν το παράδειγμά μας αφορούσε ατομική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο θα καταχωρήσει στον κωδ. 781 του Ε1 το ποσό 12.000 ευρώ.

β) Για τη φορολογική αναμόρφωση σε ότι αφορά νομικά πρόσωπα:

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του παραδείγματος μας που έχουμε νομικό πρόσωπο και μάλιστα Α.Ε., η φορολογική προσαρμογή (αναμόρφωση), του λογιστικού αποτελέσματος που προκύπτει στον Πίνακα Δ' του Ε3, γίνεται στο έντυπο Ν, στο οποίο τα ποσά των κωδικών 129, 229, 329, 429 με το σύνολο του 529 «Αποτελέσματα προ φόρων» (Δ15 του πίνακα Δ'), μεταφέρεται στον κωδ. 116.

Περαιτέρω το ποσό 6.000,00 ευρώ της εν λόγω επιχορήγησης, θα καταχωρηθεί στον κωδικό 001 του υποπίνακα 10A του εντύπου Ν και μέσω αυτού στον κωδικό 513 προκειμένου να αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα της εν λόγω εταιρείας του παραδείγματός μας.
Βλ. σχετ. στην εγκ. Ε.2034/2023 και Ε.2046/2022 και τη σχετική ερώτηση - απάντηση της ΑΑΔΕ στα νομικά πρόσωπα/ νομικές οντότητες.Προσοχή: Φορολόγηση κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
Το αφορολόγητο μη επιστρεπτέο ποσό της κρατικής ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, «σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής, φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών». Βλ. σχετ. και αποφ. ΠΟΛ.1059/2015 και ΠΟΛ.1014/2018. Επίσης την Γνωμ. ΝΣΚ 178/2016

Περισσότερα στα e-book βοηθήματα:
============================================================Με συνέπεια στην εμπιστοσύνη σας, είμαστε και φέτος κοντά σας με το «Ραντεβού με την Εφορία 2023- Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων» με τη γνώριμη σε μορφή e-book.

Και στα φετινά e-book βοηθήματα
…αφουγκραστήκαμε
το μήνυμα των συναδέλφων
που τα λέει όλα:


…με ασκήσεις πάνω στα έντυπα λύνω όλες τις απορίες μου για τις δηλώσεις

Γιατί με τα παραδείγματα των 16 ασκήσεων και τους 7 χρηστικούς οδηγούς δεν αφήνουμε καμία επιχείρηση έξω. (Ατομική επιχείρηση, Αγρότες, «Συμβολαιακή Γεωργία», Αλιείς, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, μη κερδοσκοπικά ΝΠ, Κοινοπραξίες, Ν.Ε.Π.Α. Αστικές εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές κλπ)

Μη χάσετε τα e-book βοηθήματα 2023 - Όλα όσα μου χρειάζονται για τις φετινές δηλώσεις μέσα από 16 ειδικές ασκήσεις και 7 πρακτικούς οδηγούς

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μεταβείτε στη σελίδα:
https://www.mental.gr/paragelies2023/
ή
Σκανάρετε με το κινητό σας το QR code:
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης