Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενους - Διευκρινίσεις για την παροχή σε είδος

19 Μάιου 2023 Σχόλια
Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενους - Διευκρινίσεις για την παροχή σε είδος


Με την εγκύκλιο 2035/2023 δίνονται διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών στο πλαίσιο της εργασίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013.
 
Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 δεν καταλαμβάνει την παροχή κατοικίας σε εργαζόμενους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στις περιπτώσεις πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών σε άλλη εγκατάσταση του εργοδότη, που γίνεται για προσδιορισμένο χρόνο στο πλαίσιο της εργασίας τους, για τις ανάγκες του εργοδότη και κατ’ εντολή του.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης