Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε της εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft, ύψους 68,7 δις δολ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε της εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft, ύψους 68,7 δις δολ.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις, την προτεινόμενη εξαγορά της Activision Blizzard («Activision») από τη Microsoft. Η έγκριση εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που προσφέρει η Microsoft. Οι δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν πλήρως τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή και αντιπροσωπεύουν σημαντική βελτίωση για τα παιχνίδια cloud σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση.

Η απόφαση ακολουθεί μια εις βάθος έρευνα της προτεινόμενης εξαγοράς της Activision από τη Microsoft. Όπως πάντα, η Επιτροπή στήριξε την απόφασή της σε αδιάσειστα στοιχεία και σε εκτενείς πληροφορίες και σχόλια από ανταγωνιστές και πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματιστών και διανομέων παιχνιδιών καθώς και των πλατφορμών ροής παιχνιδιών cloud στην ΕΕ.

Έρευνα της Επιτροπής


Η σημερινή απόφαση ακολουθεί μια εις βάθος έρευνα της προτεινόμενης εξαγοράς της Activision από τη Microsoft. Και οι δύο εταιρείες αναπτύσσουν και δημοσιεύουν παιχνίδια για υπολογιστές, κονσόλες και κινητές συσκευές και διανέμουν παιχνίδια για υπολογιστές. Η Microsoft διανέμει επίσης παιχνίδια για κονσόλες και προσφέρει την κονσόλα Xbox μαζί με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος υπολογιστή "Windows". Το χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών της Activision περιλαμβάνει διάσημα franchise όπως το Call of Duty, το World of Warcraft, το Overwatch και το Diablo.

Η προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής διαπίστωσε ότι η Microsoft θα μπορούσε να βλάψει τον ανταγωνισμό (i) στη διανομή βιντεοπαιχνιδιών κονσόλας και υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών υπηρεσιών πολλών παιχνιδιών και των υπηρεσιών ροής παιχνιδιών cloud. και (ii) στην προμήθεια λειτουργικών συστημάτων Η/Υ.

Η σε βάθος έρευνα αγοράς της Επιτροπής έδειξε ότι η Microsoft δεν θα μπορούσε να βλάψει τις αντίπαλες κονσόλες και τις αντίπαλες συνδρομητικές υπηρεσίες πολλών παιχνιδιών. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε ότι η Microsoft θα μπορούσε να βλάψει τον ανταγωνισμό στη διανομή παιχνιδιών μέσω υπηρεσιών ροής παιχνιδιών cloud και ότι η θέση της στην αγορά λειτουργικών συστημάτων υπολογιστών θα ενισχυθεί.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

- Η Microsoft δεν θα είχε κανένα κίνητρο να αρνηθεί να διανείμει τα παιχνίδια της Activision στη Sony, η οποία είναι ο κορυφαίος διανομέας παιχνιδιών κονσόλας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπου υπάρχουν τέσσερις κονσόλες Sony PlayStation για κάθε κονσόλα Microsoft Xbox που αγοράζεται από παίκτες. Πράγματι, η Microsoft θα είχε ισχυρά κίνητρα για να συνεχίσει να διανέμει τα παιχνίδια της Activision μέσω μιας συσκευής τόσο δημοφιλούς όσο το PlayStation της Sony.

- Ακόμα κι αν η Microsoft αποφασίσει να αποσύρει τα παιχνίδια της Activision από το PlayStation, αυτό δεν θα έβλαπτε σημαντικά τον ανταγωνισμό στην αγορά των κονσολών. Ακόμα κι αν το Call of Duty παίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κονσόλα, είναι λιγότερο δημοφιλές στον ΕΟΧ από ό,τι σε άλλες περιοχές του κόσμου και είναι λιγότερο δημοφιλές στον ΕΟΧ στο είδος του σε σύγκριση με άλλες αγορές. Επομένως, ακόμη και χωρίς να είναι σε θέση να προσφέρει αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, η Sony θα μπορούσε να αξιοποιήσει το μέγεθος, τον εκτεταμένο κατάλογο παιχνιδιών και τη θέση της στην αγορά για να αποκρούσει κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης της ανταγωνιστικής της θέσης.

- Ακόμη και χωρίς αυτή τη συναλλαγή, η Activision δεν θα είχε κάνει τα παιχνίδια της διαθέσιμα για συνδρομητικές υπηρεσίες πολλών παιχνιδιών, καθώς κάτι τέτοιο θα αφανίσει τις πωλήσεις μεμονωμένων παιχνιδιών. Επομένως, η κατάσταση για τους τρίτους παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών πολλών παιχνιδιών δεν θα αλλάξει μετά την εξαγορά της Activision από τη Microsoft.

- Η εξαγορά θα έβλαπτε τον ανταγωνισμό στη διανομή παιχνιδιών για υπολογιστές και κονσόλες μέσω υπηρεσιών ροής παιχνιδιών cloud, ένα καινοτόμο τμήμα της αγοράς που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολλοί παίκτες παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Παρά τις δυνατότητές του, η ροή παιχνιδιών στο cloud είναι πολύ περιορισμένη σήμερα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η δημοτικότητα των παιχνιδιών της Activision θα μπορούσε να προωθήσει την ανάπτυξή της. Αντίθετα, εάν η Microsoft έκανε τα παιχνίδια της Activision αποκλειστικά στη δική της υπηρεσία ροής παιχνιδιών στο cloud, Game Pass Ultimate, και τα απέκρυψε από τους ανταγωνιστές παρόχους ροής παιχνιδιών cloud, θα μείωνε τον ανταγωνισμό στη διανομή παιχνιδιών μέσω ροής παιχνιδιών cloud.

- Εάν η Microsoft έκανε τα παιχνίδια της Activision αποκλειστικά στη δική της υπηρεσία ροής παιχνιδιών cloud, η Microsoft θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη θέση των Windows στην αγορά λειτουργικών συστημάτων υπολογιστών. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, εάν η Microsoft εμποδίσει ή υποβαθμίσει τη ροή των παιχνιδιών της Activision σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα εκτός των Windows.Τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα

Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή στην αγορά για τη διανομή παιχνιδιών για υπολογιστές και κονσόλες μέσω υπηρεσιών ροής παιχνιδιών cloud, η Microsoft πρόσφερε τις ακόλουθες ολοκληρωμένες δεσμεύσεις αδειοδότησης, με διάρκεια 10 ετών:

- Μια δωρεάν άδεια για τους καταναλωτές στον ΕΟΧ που θα τους επέτρεπε να μεταδίδουν, μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας ροής παιχνιδιών cloud της επιλογής τους, όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά παιχνίδια για υπολογιστές και κονσόλες Activision Blizzard για τα οποία έχουν άδεια.

- Μια αντίστοιχη δωρεάν άδεια σε παρόχους υπηρεσιών ροής παιχνιδιών cloud για να επιτρέπει στους παίκτες που εδρεύουν στον ΕΟΧ να μεταδίδουν ροή οποιωνδήποτε παιχνιδιών για υπολογιστή και κονσόλα της Activision Blizzard.

Σήμερα, η Activision Blizzard δεν αδειοδοτεί τα παιχνίδια της για υπηρεσίες ροής παιχνιδιών cloud, ούτε κάνει streaming τα ίδια τα παιχνίδια. Αυτές οι άδειες θα διασφαλίζουν ότι οι παίκτες που έχουν αγοράσει ένα ή περισσότερα παιχνίδια Activision σε υπολογιστή ή κατάστημα κονσόλας ή που έχουν εγγραφεί σε μια συνδρομητική υπηρεσία πολλών παιχνιδιών που περιλαμβάνει παιχνίδια Activision, έχουν το δικαίωμα να μεταδίδουν ροή αυτών των παιχνιδιών με οποιαδήποτε υπηρεσία ροής παιχνιδιών cloud της επιλογής τους και να τα παίξουν σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Τα διορθωτικά μέτρα διασφαλίζουν επίσης ότι τα παιχνίδια της Activision που είναι διαθέσιμα για ροή θα έχουν την ίδια ποιότητα και περιεχόμενο με τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα για παραδοσιακή λήψη.

Αυτές οι δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν πλήρως τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή και αντιπροσωπεύουν σημαντική βελτίωση για τη ροή παιχνιδιών στο cloud σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση. Θα δώσουν τη δυνατότητα σε εκατομμύρια καταναλωτές του ΕΟΧ να μεταδίδουν παιχνίδια της Activision χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών cloud που λειτουργούν στον ΕΟΧ, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράζονται σε ηλεκτρονικό κατάστημα ή περιλαμβάνονται σε ενεργή συνδρομή πολλών παιχνιδιών στον ΕΟΧ. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα των δημοφιλών παιχνιδιών της Activision για ροή μέσω όλων των υπηρεσιών ροής παιχνιδιών cloud θα ενισχύσει την ανάπτυξη αυτής της δυναμικής τεχνολογίας στον ΕΟΧ. Τελικά, οι δεσμεύσεις θα ξεκλειδώσουν σημαντικά οφέλη για τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές, φέρνοντας τα παιχνίδια της Activision σε νέες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων παικτών στην ΕΕ, και σε περισσότερες συσκευές από πριν.

Η Επιτροπή ερεύνησε προσεκτικά την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων, συλλέγοντας απόψεις από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στην αγορά και ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι υπηρεσιών ροής παιχνιδιών cloud έδωσαν θετικά σχόλια και έδειξαν ενδιαφέρον για τις άδειες. Ορισμένοι από αυτούς τους παρόχους έχουν ήδη συνάψει διμερείς συμφωνίες με τη Microsoft με βάση τις προτεινόμενες άδειες για τη ροή των παιχνιδιών της Activision, μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της αγοράς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά, όπως τροποποιήθηκε από τις δεσμεύσεις, δεν θα εγείρει πλέον ανησυχίες για τον ανταγωνισμό και τελικά θα απελευθέρωσε σημαντικά οφέλη για τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Η απόφαση της Επιτροπής εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις. Υπό την επίβλεψη της Επιτροπής, ένας ανεξάρτητος διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης