Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή (ViDA): Σχέδιο πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 για τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας

ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή (ViDA): Σχέδιο πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 για τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Σχέδιο πρότασης κανονισμού του Ε.Ε. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 όσον αφορά τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή


Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 όσον αφορά τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή (ViDA).

Οι αλλαγές στην Οδηγία ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) οδηγούν σε τροποποιήσεις του κανονισμού  904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Αυτές οι τροποποιήσεις θα επιτύχουν τον σκοπό της υιοθέτησης των ψηφιακών αναφορών σε πραγματικό χρόνο (DRR) να διευκολύνουν την πρόσβαση των φορολογικών αρχών των 27 κρατών μελών της ΕΕ σε πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των DRR θα σχεδιάζεται, θα συντηρείται, και θα διαχειρίζεται τεχνικά από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην έκθεσή του, ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η προστασία των δεδομένων τόσο για την
διασφάλιση του απορρήτου των πολιτών όσο και για την ασφάλεια του επιχειρηματικού απορρήτου των εταιρειών.

Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως τα αιτήματα που διατυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη γνώμη της 7/2023 της 3ης Μαρτίου 2023 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή.

Για τον περιορισμό του κόστους συμμόρφωσης από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, αλλά και για τις φορολογικές διοικήσεις, ο εισηγητής ζητά από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα ασφαλές και αξιόπιστο λογισμικό για τη σύνδεσή του με τις φορολογικές διοικήσεις και το κεντρικό σύστημα VIES.

Προκειμένου να προωθηθεί η ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς και να απλουστευθεί το σύστημα ΦΠΑ, ο εισηγητής ζητά τις βάσεις δεδομένων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. Access2markets) να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ στην ΕΕ και να απαντούν σε πραγματικό χρόνο σε αιτήσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες στις επιχειρήσεις.

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι περίοδοι υλοποίησης πρέπει να επανεκτιμηθούν και θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις, για να προετοιμαστούν και να συντονίσουν την έναρξη ισχύος των αναφορών σε πραγματικό χρόνο (DRR), την ενιαία εγγραφή ΦΠΑ και την αναβάθμιση του συστήματος  IOSS.

Όσον αφορά το IOSS, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη διεξαγωγή μελέτης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τη διεξαγωγή ενδελεχούς αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που θα επιφέρει μια υποχρεωτική χρήση του συστήματος IOSS.

Δείτε το σχέδιο της έκθεσης :

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Συνημμένα

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης