Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προτάσεις Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς το Υ.Ο. για την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666  
www.efeeth.gr,  e-mail:  [email protected], [email protected]
   
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θεσσαλονίκη 23/9/2010

ΚΟΙΝ: 1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
2) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
3) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
4) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
5) O.E.E.-Π.Τ.Κ.Μ.
6) Ε.Ε.Θ.
7) Β.Ε.Θ.
8) Ε.Β.Ε.Θ.
9) Ο.Ε.Ε.Θ.
10) Ο.Β.Σ.Θ.
11) Ε.Σ.Θ.
           

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί καθώς και ο Κλάδος των Φοροτεχνικών-Λογιστών ότι είναι κατά της περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, η οποία επιβραβεύει τη φοροδιαφυγή, επιβραβεύει τους ασυνεπείς σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων, νοθεύει τον υγειή ανταγωνισμό και καταστρατηγεί κάθε είδους δικαίου.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή αναγνωρίζουμε το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, την υστέρηση εσόδων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, θεωρούμε ότι το μέτρο της περαίωσης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς αυτούς με βασική προϋπόθεση όμως ότι θα είναι η τελευταία φορά και θα μπει αμετάκλητα μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν.
Γι’ αυτό, σας υποβάλουμε τις παρακάτω προτάσεις, για τη βελτίωση των όρων υπαγωγής στην περαίωση των επιχειρήσεων:

1) Μείωση της προκαταβολής του φόρου από 25% σε 10%.

2) Αύξηση του αριθμού των δόσεων μέχρι και 24 -  Ελάχιστο ποσό δόσης 300 €.

3) Μείωση του ελάχιστου ποσού για κάθε χρήση:                 
Βιβλία Α’ κατηγ. 200 €
Βιβλία Β’ κατηγ. 400 €
Βιβλία Γ’ κατηγ. 600 €

4) Να εξαιρεθούν από την περαίωση όσοι έχουν αυτοπεραιώσει και να ενταχθούν μόνο όσοι έχουν επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο και να βγει το δείγμα για το 2008 και 2009.
    
Εάν τελικά υπαχθούν αυτοί που έχουν περαιώσει να καταβάλουν τα ελάχιστα 
     ποσά.

5) Να δοθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλει μέχρι 30/11/2010, καταβάλλοντας τους σχετικούς φόρους χωρίς προσαυξήσεις, ώστε να ενταχθούν και αυτές στην περαίωση.

6) Να μειωθεί ο συντελεστής επί του τζίρου από 2% σε 1% στις  επιχειρήσεις που δεν έχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ και να παραμείνει 2% γι’ αυτούς που έχουν ουσιαστικές παραβάσεις και ζημίες, ενώ να γίνει 3% για τους εκδότες ή λήπτες εικονικών και πλαστών τιμολογίων.

7) Ο συντελεστής προοδευτικότητας να εφαρμοσθεί σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 9.000.000 € τζίρο και στις επιχειρήσεις που είναι λήπτες εικονικών και πλαστών τιμολογίων ανεξαρτήτως τζίρου και σ’ αυτές που έχουν ζημίες.

8) Λήξη της περαίωσης μέχρι 31/12/2010 με δυνατότητα παράτασης και τουλάχιστον ένα μήνα μετά από την παραλαβή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης.

9) Τα σημειώματα εάν δεν έρθουν έγκαιρα από τη Γ.Γ.Π.Σ. να τα συντάσσουν οι Φοροτεχνικοί-Λογιστές.

10) Οι υποθέσεις ληπτών εικονικών στοιχείων να καταβάλουν ισόποσο το αναλογούν ΦΠΑ που εξέπεσαν και το 1/3 του ποσού της εικονικότητας και να ενταχθούν στην περαίωση με τους ίδιους όρους και οι επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία ελέγχου του άρθρου 39 Ν. 1914/1990.

11) Να ενταχθούν στην περαίωση και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου και να εξαιρεθούν αυτές που εκκρεμούν στο Σ.τ.Ε.

12) Για τις περαιωμένες υποθέσεις να μην χάνεται το δικαίωμα επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ή της μεταφοράς του τελευταίου ρυθμιζόμενου έτους για συμψηφισμό στο επόμενο έτος για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ.

13) Να περαιώσουν χωρίς φόρο και να θεωρηθούν ειλικρινείς οι επιχειρήσεις που τα καθαρά κέρδη που δήλωσαν στις ανέλεγκτες χρήσεις ήταν μεγαλύτερα από αυτά με βάση των Μ.Σ.Κ.Κ. της δραστηριότητάς τους και να ανταποκριθούν στην περαίωση και στις ρυθμίσεις οφειλών οι επιχειρήσεις.

14) Να μην συμπεριληφθεί διαφορετικός συντελεστής για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

15) Να γίνει συντονισμένη προσπάθεια ώστε να μπορούν μέσω δανείων (ΤΕΜΠΜΕ) να ανταποκριθούν στην περαίωση και στη ρύθμιση οφειλών.Με τιμή

Για το Δ.Σ.

             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                         

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης