Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκτός λειτουργίας Taxisnet, υπηρεσίες ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣΔΔ κ.ά. από 26 Μαΐου, ώρα 22:00, έως 27 Μαΐου και ώρα 09:00

Εκτός λειτουργίας Taxisnet, υπηρεσίες ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣΔΔ κ.ά. από 26 Μαΐου, ώρα 22:00, έως 27 Μαΐου και ώρα 09:00

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρώτη ανάρτηση: 11/05/2023

Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ

Στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχωρά σε συντήρηση και περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων.  

Η συντήρηση και αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του Gov.gr που σχετίζονται με:

- Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),
- Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
- Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Ανακοίνωση της 19ης Μαΐου 2023 του e-ΕΦΚΑ:

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και  ώρα 22:00 έως και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και  ώρα 09:00 π.μ. οι  ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ  που επηρεάζουν την λειτουργία τους.
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Ανακοίνωση της 23ης Μαΐου 2023 της ΗΔΙΚΑ:

Διακοπή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης πολιτών με διαπιστευτήρια Taxisnet της ΓΓΠΣΔΔ για πρόσβαση σε εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ


Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου και ώρα 09:00, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet της ΓΓΠΣΔΔ, λόγω των εργασιών αναβάθμισης που θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις πληροφοριακές υποδομές της.

Ανακοίνωση της 24ης Μαΐου 2023 της ΑΑΔΕ:

Ψηφιακές υπηρεσίες: Εκτός λειτουργίας από Παρασκευή 26/05, 22:00, έως Σάββατο 27/05, 09:00, λόγω εργασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας ΔιοίκησηςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης