ΣΜΕΧΑ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

22 Σεπτέμβριος 2010
Taxheaven.gr

ΣΜΕΧΑ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ. Πρωτ. 24010     

Προς
κ. Ηλία Πλασκοβίτη
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών
Νίκης 5-7
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Οι ρυθμίσεις τις οποίες έδωσε σε διαβούλευση το υπουργείο οικονομικών μετά και την σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εξυγίανση του φορολογικού συστήματος καθώς θα απελευθερώσουν δυνάμεις της αγοράς που παρέμεναν εγκλωβισμένες εδώ και χρόνια λόγω εκκρεμοτήτων με τις φορολογικές αρχές.

Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τις επιχειρήσεις και επειδή με αυτές οι επιχειρήσεις και το κράτος θα γυρίσουν σελίδα στην φορολογική τους σχέση θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων και ή δυνατόν να έχει καθολική ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύουμε ότι είναι άδικη η εξαίρεση των εταιρειών που σε μια μόνο χρήση έχουν ξεπεράσει το όριο των ακαθάριστων εσόδων των 20 εκ ευρώ καθώς τα ακαθάριστα έσοδα μπορεί να έχουν σημαντική διακύμανση λόγο της κυκλικότητας ορισμένων κλάδων, του μεγάλου χρονικού διαστήματος που καλύπτει η συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς και του γεγονότος ότι κατά τα έτη 2007-2008-2009 οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει συνεχόμενη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους. Με την ρύθμιση όμως όπως έχει διατυπωθεί εάν για παράδειγμα μια εταιρεία είχε τζίρο το 2005 μεγαλύτερο των 20 εκ ευρώ δεν μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση παρότι ο τζίρος της το 2009 μπορεί να είναι μικρότερος από 10εκ.

Προτείνουμε λοιπόν να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις εκείνες των οποίων ο μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων των ανέλεγκτων ή εκκρεμών χρήσεων  είναι μεγαλύτερος των 20.000.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό η ρύθμιση καθίσταται πιο αντικειμενική και πιο δίκαιη.

Επίσης στο ίδιο άρθρο ως προς τα κριτήρια υπαγωγής στα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπαχθούν τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ή τα έκτακτα έσοδα από την μη κανονική λειτουργία της επιχείρησης όπως για παράδειγμα από την αγοραπωλησία χρεογράφων.

Επίσης πιστεύουμε ότι στις εξαιρέσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής στην αγορά αυτή είναι πολύ πιο ελαστικές από αυτές της κύριας αγοράς του ΧΑ και σε αυτήν την αγορά εισάγονται κυρίως μικρότερες καινοτόμες εταιρείες.