Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

  • Το Οικονομικό Επιμελητήριο υποβάλλει πρόταση για την πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να απαντήσουν στα παρακάτω έξι (6) ερωτήματα, η να τα συμπληρώσουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο υποβάλλει πρόταση για την  πιστοποίηση του Λογιστή  Φοροτεχνικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να απαντήσουν στα παρακάτω έξι (6) ερωτήματα, η να τα συμπληρώσουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Ερώτημα 1
Είναι αναγκαία η πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού  και πως  αντιλαμβάνεστε τη σχέση μεταξύ φορολογουμένων (επιχειρήσεων –φυσικών προσώπων), ΔΟΥ και πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών;  Ποιές από τις  εργασίες  των ΔΟΥ εκτιμάτε ότι μπορεί να καλύψει ένας Λογιστής Φοροτεχνικός;

Ερώτημα 2
Έχετε γνώμη για το τι ισχύει σε άλλες χώρες για το θεσμό του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού ;

Ερώτημα 3
Ποια  κριτήρια, προϋποθέσεις, διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να θεσπισθούν και πως πρέπει να γίνει η διαδικασία πιστοποίησης;

Ερώτημα 4
Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών;

Ερώτημα 5
Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ο Κώδικας  Δεοντολογίας για τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς?

Ερώτημα 6
Τι πρέπει να γίνεται ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας;

Η σχετική ιστοσελίδα του Οικονομικού Επημελητηρίου για την Δημόσια διαβούλευση.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης