AKIOE - Οι προτάσεις του ΑΚΙΟΕ για την πιστοποίηση του Λογιστή - φοροτεχνικού.

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

18 Σεπτέμβριος 2010
Με ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε εδώ και μερικούς μήνες ότι, στο μέλλον, για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων κρίνεται απαραίτητη η πιστοποίηση αυτών. Taxheaven.gr

Οι προτάσεις μας  για την πιστοποίηση

Με ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε εδώ και μερικούς μήνες ότι, στο μέλλον, για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων κρίνεται απαραίτητη η πιστοποίηση αυτών.

Μεταξύ αυτών που έχουν ενταχθεί στον κανόνα πιστοποίησης είναι και το επάγγελμα του Λογιστή - φοροτεχνικού.

Η διάλογος  για την πιστοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει με χρόνο εφαρμογής της την 1/1/2011. Συμφωνούμε και θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να συζητηθούν και να μπουν σε τάξη πολλά από τα ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί και  τακτοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των συναδέλφων Λογιστών - Φοροτεχνικών.

Θα συμβάλλει στην περαιτέρω κατοχύρωση του επαγγέλματος   και θα αναδείξει τον επαγγελματία Λογιστή - Φοροτεχνικό  ως έναν  από τους βασικούς κρίκους συνεργασίας μεταξύ κράτους ( Οικονομικών, Φορολογικών, Ελεγκτικών μηχανισμών) και επιχείρησης - νομικού ή φυσικού προσώπου.

Επομένως η εφαρμογή αυτής της πρότασης, αναπόφευκτα, μας οδηγεί  στην επαγγελματική αναβάθμιση των Λογιστών - Φοροτεχνικών.

Στο μέλλον κάθε  νομικό ή φυσικό πρόσωπο θα εκπροσωπείται στις οικονομικές υπηρεσίες από συνάδελφο Λ/Φ που, όμως, θα διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση. Και αυτή η επαγγελματική πιστοποίηση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την άδεια του Λογιστή - Φοροτεχνικού, που  χορηγεί το Οικονομικό Επιμελητήριο και φυσικά να ακολουθεί τα στάδια αναβάθμισης  της  άδειας.

Το σύνολο των εργασιών και επικοινωνίας φορολογούμενου και κράτους είναι απαραίτητο να  αλλάξει μορφή.

Θα πρέπει να  εξελιχτεί  και να γίνεται  με ηλεκτρονική μορφή και δει από τον επαγγελματικό χώρο του κάθε επαγγελματία συναδέλφου.

Μέρος των εργασιών - ενάρξεις μεταβολές επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων , σύνταξη και υποβολή του σύνολο των εντύπων Ε1 , Ε2, Ε3, Ε5 , Ε7, Φ10 , ΦΜΑΠ κ.λ.π., εκκαθάριση δηλώσεων και βεβαίωση των  οφειλομένων ποσών, έκδοση  πιστοποιητικών  και βεβαιώσεων κ.λ.π., - θα γίνονται από τους επαγγελματικούς χώρους των   Λογιστών - Φοροτεχνικών,  και χωρίς την μεσολάβηση υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών του Κράτους.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Δ.Ο.Υ. και των Οικονομικών υπηρεσιών θα απαλλαγούν από μεγάλο μέρος της καθημερινής των απασχόλησης. Θα επικεντρωθούν στον έλεγχο και στην σωστή εφαρμογή των νόμων και διαταγμάτων.

Οι Δ.Ο.Υ. θα γίνουν πραγματικά ελεγκτικά κέντρα κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος και η δόμηση ενός σύγχρονου κράτους.

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ελέγχονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την ειλικρίνεια και την ορθότητα των υποβαλλόμενων βιβλίων και στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στους παραβάτες να επισύρονται πειθαρχικές κυρώσεις που θα προβλέπονται από κώδικα δεοντολογίας.

Ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Το πρώτο παράπτωμα να ακολουθείτε από  βαριά οικονομικά πρόστιμα. Η επανάληψη παραπτωμάτων να επιφέρει την οριστική διακοπή  του  επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά στον κώδικα δεοντολογίας θα γίνεται στη ρύθμιση θεμάτων συμπεριφοράς  μεταξύ των συναδέλφων.

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν και προτάσσουν μία βασική αναγκαιότητα.

Την αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης, της επιμόρφωσης και της περαιτέρω εξειδίκευσης των συναδέλφων.

Η υποχρέωση των συναδέλφων να παρακολουθούν σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης και μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα καθορίζουν και το επίπεδο πιστοποίησης κρίνεται απαραίτητη- επιβάλλεται.

Σε όλα τα παραπάνω  θα πρέπει, εξ αρχής, να καθοριστεί και ένα  ελάχιστο όριο αμοιβής, που ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να κοστολογεί την εργασία του.

Θεωρούμε ότι επιβάλετε να μπει τάξη στον τομέα των αμοιβών, για την προστασία του επαγγέλματος και  των επιχειρήσεων.

Τέλος για την εφαρμογή των προαναφερόμενων ,επιβάλλεται και η δημιουργία επιτροπής που θα αποτελείται  από συναδέλφους, εκπροσώπους των ελεγκτικών αρχών και εκπροσώπους των επιχειρηματιών σε κάθε περιφέρεια της χώρας , οι οποίοι θα λειτουργούν ανεξάρτητα για να ελέγχουν τους συναδέλφους, αν εργάζονται στα πλαίσια του νόμου , αν οι ελεγκτικές υπηρεσίες κάνουν με επάρκεια την ελεγκτική τους εργασία και τέλος αν οι επιχειρήσεις λειτουργούν στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ο έλεγχος συμβάλλει στην εφαρμογή των νόμων και στην διαφάνεια και ουδείς  δεν θα πρέπει να τον αρνείται .

Με Τιμή

Η Συντονιστική Επιτροπή

Της

Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας