Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προκήρυξη εκλογών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχοντας υπόψη
τις διατάξεις:
- Του Ν. 1100/80, όπως ισχύει
- Των Π.Δ. 351/83 και 225/86, όπως ισχύουν
- Την απόφαση της Ι/89/31-8-2010 συνεδρίασης της Κ.Δ.

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των μελών των Τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.) των Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.) του Ο.Ε.Ε.

1. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010, από 08:00 μέχρι 18:00.

2. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2009, μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 20.00, καθώς επίσης και όσοι εγγραφούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα (αριθ. Λογ/μού 040/ 546004-26) του ατομικού παραβόλου υποψηφιότητας ,το οποίο ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ.

4. Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν δηλώσει ότι διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό ή κατοικούν σε νησιά στα οποία δεν εδρεύει Νομαρχία (με εξαίρεση τη Σαλαμίνα) θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως σε Ειδικό Εκλογικό Τμήμα στην Αθήνα ή στο εκλογικό τμήμα του Νομού όπου ανήκει διοικητικά το νησί τους.

5. Ο ακριβής αριθμός των εκλογικών τμημάτων κάθε Νομού, τα μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν τα εκλογικά τμήματα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γνωστοποιηθούν με ειδική ανακοίνωση της Κ.Δ που θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ.

6. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και το ΚΕΡΔΟΣ. Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Τ..Δ. των Π.Τ. του ΟΕΕ θα δημοσιευθούν επιπλέον σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα των Νομών που περιλαμβάνει κάθε Π.Τ.Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Πελοπίδας Καλλίρης


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης