Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 11,8% «σκαρφάλωσε» η ανεργία το β' τρίμηνο

17 Σεπτέμβριου 2010 Σχόλια
  • Άνοδο κατέγραψε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του 2010, φθάνοντας το 11,8%, ποσοστό που είναι ελαφρά υψηλότερο από αυτό του πρώτου τριμήνου (11,7%) και σημαντικά υψηλότερο από αυτό του αντίστοιχου τριμήνου του 2009 (8,9%).
Άνοδο κατέγραψε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του 2010, φθάνοντας το 11,8%, ποσοστό που είναι ελαφρά υψηλότερο από αυτό του πρώτου τριμήνου (11,7%) και σημαντικά υψηλότερο από αυτό του αντίστοιχου τριμήνου του 2009 (8,9%). Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ στα αξιοσημείωτα της έρευνας είναι η πολύ χαμηλή διείσδυση της μερικής απασχόλησης στην παραγωγική διαδικασία, όπως επίσης και το μεγάλο ποσοστό ανέργων που εν μέσω κρίσης αρνήθηκαν για διαφόρους λόγους προτάσεις για εργασία.

Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην κατηγορία ατόμων με χαμηλή μόρφωση και τα χαμηλότερα σε αυτούς με υψηλή. «Πρωταθλήτριες» οι γυναίκες, αλλά και οι νέοι, έχοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά. Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η επιστροφή στην εργασία οικονομικά ανενεργών πολιτών.


Απασχόληση
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το β΄τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992 άτομα και των ανέργων σε 594.032.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,03% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το β΄τρίμηνο του 2009. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 34,2% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2009. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (15,3%) είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των ανδρών (9,4%).

Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, φθάνοντας το 22,8%. Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 27,5%.

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (19,7%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (14,2%) και σε όσους έχουν ολοκληρώσει μερικές τάξεις δημοτικού (14,0%). Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (7,4%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (8,1%)

Από το σύνολο των ανέργων (594.032), το 86,9% αναζητά μισθωτή εργασία με πλήρη απασχόληση. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 52,4% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 37,6% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 6,4% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων το 51,3% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, ενώ το 7,0% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,5%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων. Επιπλέον, 90.232 άτομα που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 23,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι) αποτελούν αντίστοιχα το 47,7%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (14,3% έναντι 11,4%). Επίσης, το 73,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 52,5%.

Σε επίπεδο περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 14,6% και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 13,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 8,5% και στην Πελοπόννησο με 9,9%.

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2010 βρήκαν απασχόληση 98.251 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 67.549 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 148.530 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 79.947 άτομα που ήταν απασχολούμενα είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων ανά τομέα της οικονομίας παρατηρούμε ότι στον τριτογενή τομέα έχουμε αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (0,7%). Αντίθετα, μείωση παρουσιάζεται στον πρωτογενή (1,9%) και στο δευτερογενή τομέα (0,9%).


Κάποιοι... αρνήθηκαν εργασία
Ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων (8,2%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2010, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) Δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (24,7%)
β) Δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (19,4%)
γ) Δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (16,8%)Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης