Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απειλή επιβολής προστίμου 10.000 ευρώ στις τράπεζες για κάθε άρνηση ρύθμισης

17 Σεπτέμβριος 2010
Με πρόστιμα που φθάνουν και τα 10.000 ευρώ ανά περίπτωση, απείλησε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος τις τράπεζες, εάν συνεχίσουν να επιδεικνύουν απροθυμία στην εξυπηρέτηση καταναλωτών που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο για την υπερχρέωση. Ο κ. Σπυράκος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους όλων των τραπεζών προκειμένου να εξεταστεί η πορεία εφαρμογής του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αναφέρθηκε στις καταγγελίες καταναλωτών για απροθυμία καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων να τους εξυπηρετήσουν στη χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών ή και στην παραλαβή των αιτήσεων για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών. Οι εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων διαβεβαίωσαν ότι τα προβλήματα δεν οφείλονται σε απροθυμία ή κακοπιστία των τραπεζών και ότι πλέον έχουν ενημερωθεί όλα τα καταστήματα για την τήρηση των υποχρεώσεών τους.

Πάντως ο κ. Σπυράκος υπενθύμισε ότι ο N. 3869/10 υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν τη σχετική βεβαίωση οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του οφειλέτη. Για κάθε παράβαση της διάταξης αυτής προβλέπεται πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ. Κατέστησε, δε, σαφές ότι οποιαδήποτε άρνηση παραλαβής των αιτήσεων χορήγησης βεβαίωσης οφειλών ή χορήγησης της βεβαίωσης αυτής τυχόν διαπιστωθεί στο μέλλον θα συνεπάγεται πλέον την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων.

Για τη διευκόλυνση μάλιστα της εφαρμογής της διάταξης, με σχετική εγκύκλιο που αποστέλλεται στις Διευθύνσεις Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή των νομαρχιών δίνεται εντολή στους αρμόδιους υπαλλήλους, εφόσον υφίσταται σχετική καταγγελία, να προσέρχονται στα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με τον καταναλωτή και να συντάσσουν επιτόπου σχετική έκθεση για το γεγονός. Επομένως, οποιοσδήποτε καταναλωτής συναντήσει στο μέλλον άρνηση παραλαβής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών με οποιοδήποτε πρόσχημα ή εμπρόθεσμης χορήγησης αυτής μπορεί να απευθυνθεί στις Διευθύνσεις Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ζητώντας τη συνδρομή τους, ή να καταγγείλει το γεγονός στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Ίδια έκθεση θα συντάσσεται για την περίπτωση άρνησης παραλαβής της αίτησης εξώδικης ρύθμισης της οφειλής, από την οποία πλέον θα τεκμαίρεται η αποτυχία της προσπάθειας εξώδικης ρύθμισης, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να ασκήσει το δικαίωμά του για δικαστική ρύθμιση των οφειλών του.

Υπενθυμίζεται, ότι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή 8011197367 για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για όλα τα ζητήματα εφαρμογής τουΠηγή: www.express.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης