Ταχύτερα η τελεσιδικία για διοικητικές διενέξεις

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Σεπτέμβριος 2010
ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο σύστημα με το οποίο θα τελεσιδικούν οι αποφάσεις στα διοικητικά δικαστήρια φέρνει το σχέδιο νόμου Taxheaven.gr

Ταχύτερα η τελεσιδικία για διοικητικές διενέξεις              

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο σύστημα με το οποίο θα τελεσιδικούν οι αποφάσεις στα διοικητικά δικαστήρια φέρνει το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά 50% το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα λαμβάνονται αποφάσεις για φορολογικές και οικονομικές αντιδικίες.

Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου τονίζεται ότι η συνηθισμένη διαδρομή μιας υπόθεσης στα διοικητικά δικαστήρια είναι διοικητικό πρωτοδικείο - διοικητικό εφετείο - Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις του Yπουργείου Οικονομικών, υπάρχουν 150.000 υποθέσεις βεβαιωμένων προστίμων στα δικαστήρια για τις οποίες οι παραβάτες κατέβαλαν την προβλεπόμενη προκαταβολή και έχουν προσφύγει αμφισβητώντας το πρόστιμο. Με το σχέδιο νόμου προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα τόσο στους διαδίκους (υπουργό και ιδιώτες) όσο και στα διοικητικά δικαστήρια να απευθύνονται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε αυτό να χαράσσει σύντομα μια νομολογιακή γραμμή. Πρόκειται δηλαδή για μία δίκη «πιλότο», η οποία «σκοπό έχει να εδραιώσει το ταχύτερο δυνατό την ασφάλεια του δικαίου και να απαλλάξει τον πολίτη από την πολυετή προσμονή». Υπολογίζεται ότι με τον τρόπο αυτό οι υποθέσεις θα τελεσιδικούν το αργότερο σε 4 χρόνια.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου είναι οι εξής:

1. Προκειμένου να εκλείψουν οι καθυστερήσεις, να διασφαλιστεί η ενότητα της νομολογίας και να επιλύονται αποτελεσματικά οι διοικητικές διαφορές, κυρίως σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, δίνεται η δυνατότητα ένδικα μέσα ή βοηθήματα, ακόμη και αν έχουν κατατεθεί σε άλλο δικαστήριο, να εισάγονται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετσι, διαπλάθεται νομολογία, την οποία είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, όταν κληθούν στο μέλλον να επιλύσουν ανάλογες διαφορές.

2. Καθιερώνεται «φίλτρο διαλογής», με βάση αντικειμενικά κριτήρια, η συνδρομή των οποίων και μόνο καθιστά τα ένδικα μέσα της αναίρεσης ή έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας παραδεκτά.
Υποθέσεις στις οποίες ανακύπτει νέο νομικό ζήτημα που είτε έχει μείζονα σπουδαιότητα είτε τίθεται σε μεγάλο αριθμό εκκρεμών δικών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μπορεί να ζητηθεί να προσδιορίζονται κατά προτίμηση, να συζητούνται εντός τακτής, δίμηνης, προθεσμίας από την κατάθεση του δικογράφου και η απόφαση να εκδίδεται στον ίδιο χρόνο μετά τη συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να περιοριστεί ο αριθμός των δικών για το ίδιο νομικό ζήτημα. Πρόκειται για τον θεσμό της «πρότυπης δίκης», ο οποίος εισήχθη μεν στην έννομη τάξη πριν από δύο χρόνια, αλλά δεν εφαρμόστηκε ακόμη αποτελεσματικά, αφού τη σχετική πρωτοβουλία έως τώρα μπορούσε να αναλάβει μόνον ο γενικός επίτροπος των διοικητικών δικαστηρίων.

3. Ορισμένες διοικητικές διαφορές, όπως η αναστολή της λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης ή η αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων για φορολογικές παραβάσεις απαιτούν ταχεία και κατά προτεραιότητα συζήτηση. Προτείνεται, γι'Α αυτό, η εκδίκασή τους από τον πρόεδρο Πρωτοδικών του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου.

4. Προτείνεται η σύσταση μονομελών διοικητικών εφετείων, τα οποία θα εκδικάζουν κατηγορίες εφέσεων κατά αποφάσεων μονομελών πρωτοδικείων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο αριθμός των εκδικαζόμενων υποθέσεων.

5. Για την αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας υποθέσεις ήσσονος σημασίας, που σήμερα το κατακλύζουν, μεταφέρονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, όπως ο μεγάλος όγκος προσυμβατικών διαφορών στις δημόσιες συμβάσεις.

6. Καταργείται η δυνατότητα προσφυγής από το Δημόσιο και τα λοιπά Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά πράξεων των δικών τους οργάνων που εκδόθηκαν ύστερα από άσκηση διοικητικής προσφυγής, με εξαίρεση αυτής από τον υπουργό Οικονομικών.


Πηγή: Express.gr