Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Φορο bonus» από την Α.Α.Δ.Ε. για τους συνεπείς και ειλικρινείς φορολογούμενους (καλή Πρωταπριλιά!)

1 Απρίλιου 2023 Σχόλια
«Φορο bonus» από την Α.Α.Δ.Ε. για τους συνεπείς και ειλικρινείς φορολογούμενους (καλή Πρωταπριλιά!)


Καλή Πρωταπριλιά !

____________________
Ένα ακόμη μέτρο για τη μείωση της φοροδιαφυγής επεξεργάζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα έμπειρα στελέχη της Α.Α.Δ.Ε. Το μέτρο στηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στη φιλοσοφία μιας παλιάς διάταξης του προγενέστερου Κ.Φ.Ε. που αφορούσε στην επιβράβευση ειλικρίνειας (βλ. άρθρο 73 του ν. 2238/1994), ενώ όπως είναι λογικό έχουν ληφθεί υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Μπορεί η παλιά διάταξη να μην εφαρμόστηκε όπως ακριβώς ήθελε ο ιστορικός νομοθέτης, όμως καθώς φαίνεται, οι υπηρεσιακοί παράγοντες θεωρούν πως μέσω της θέσπισης μιας νέας διάταξης που θα επιβραβεύει όσους δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους (σ.σ. ή τουλάχιστον πολύ περισσότερα από αυτά που δήλωναν), θα εμπεδωθεί σιγά σιγά, μαζί φυσικά και με άλλους παράγοντες, το αίσθημα στους πολίτες ότι επιβραβεύονται από την πολιτεία για τη συνέπεια και την ειλικρίνειά τους.
Παράλληλα, θα δοθεί ένα κίνητρο ώστε να δηλωθεί επιπλέον φορολογητέα ύλη που εν προκειμένω είναι και το ζητούμενο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του κόμβου, στο πρώτο στάδιο το μέτρο θα αφορά μόνο στους επαγγελματίες (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.λπ.), καθώς και σε νομικά πρόσωπα (πλην των τραπεζών) και θα περιλαμβάνει στις εξής περιπτώσεις:

α. Στην πρώτη περίπτωση, αν βάσει των στοιχείων του εντύπου Ε3 προκύπτει ότι τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη κυμαίνονται αυξημένα σε ποσοστό άνω του 30% σε σχέση με τα αντίστοιχα του προηγούμενου φορολογικού έτους, ο συντελεστής φορολογίας θα μειώνεται κατά ποσοστό 2% (σ.σ. στις ατομικές η μείωση θα γίνεται ανά κλιμάκιο). 
Για παράδειγμα, αν μία επιχείρηση (Α.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.) δηλώσει το έτος 2023 καθαρά κέρδη 100.000 ευρώ και το έτος 2022 είχε δηλώσει 70.000 ευρώ, τότε ο συντελεστής φορολογίας για το έτος 2023 θα διαμορφωθεί στο 20% (από 22%) και τελικά η επιχείρηση του παραδείγματος θα καταβάλει μειωμένο φόρο κατά 2.000 ευρώ.

β. Στην δεύτερη περίπτωση, αν τα καθαρά κέρδη βάσει του εντύπου Ε3 κυμαίνονται σε ποσοστό 80% και άνω του ετήσιου κύκλου εργασιών, τότε στις επιχειρήσεις αυτές θα μειώνεται ο χρόνος παραγραφής κατά δύο έτη, ήτοι από τα πέντε στα τρία έτη. Μάλιστα, αν αυτό συνδυαστεί με το κίνητρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα έτη παραγραφής θα μειωθούν στα 2. 

γ. Επίσης, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις
(ατομικές και νομικά πρόσωπα) θα δίνεται η δυνατότητα της έκπτωσης ποσοστού 10% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου, για τα έτη όμως που πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις (σ.σ. μία εκ των δύο και όχι σωρρευτικά). Θυμίζουμε εδώ ότι, σήμερα η έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής φόρου ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα.

δ. Τέλος, στις επιχειρήσεις που κάθε έτος δεν έχουν υποβάλει στη φορολογική Διοίκηση καμία εκπρόθεσμη δήλωση όλων των αντικειμένων (Φ.Π.Α., εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων, τελών χαρτοσήμου, κ.ά.) και ούτε καμία τροποποιητική δήλωση, θα δίνεται bonus συνέπειας ύψους 1.000 ευρώ ανά έτος.

Τα ως άνω μέτρα όπως αναφέραμε στην αρχή θα αφορούν μόνο στους επαγγελματίες (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.λπ.), ενώ υπάρχει η σκέψη να επεκταθούν σε δεύτερο χρόνο και σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία μιας κι εκεί εντοπίζεται μεγάλη φοροδιαφυγή. Οι λεπτομέρειες αυτής της περίπτωσης δεν έχουν καθοριστεί ακόμη διότι πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλές παράμετροι.

Αυτή η βεντάλια των μέτρων που επεξεργάζονται τα στελέχη της Α.Α.Δ.Ε. εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια να επιβραβεύονται οι συνεπείς και ειλικρινείς φορολογούμενοι με απώτερο στόχο τα μέτρα αυτά να λειτουργήσουν ως κίνητρο και για άλλους φορολογούμενους, ώστε να δηλώνουν επιπλέον φορολογητέα ύλη τονώνοντας έτσι τα Δημόσια έσοδα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως, τα bonus των αποδείξεων για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών που είχαν θεσπιστεί πέρυσι, όπως φαίνεται δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, οπότε τα υψηλόβαθμα στελέχη του υπ. Οικονομικών πιστεύουν πως τα νέα μέτρα θα αποτελέσουν μια πιο άμεση λύση. Έτσι, με τον τρόπο αυτό η φορολογική Διοίκηση πέρα από την τόνωση των Δημοσίων εσόδων, θα επικεντρώσει τους ελέγχους της σε ακόμη μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων.

Κατά την άποψή μας τα μέτρα αυτά κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί κάποιο bonus σε όσους φορολογούμενος έχουν βαθιά φορολογική συνείδηση και συνεισφέρουν στα δημόσια έσοδα βάσει της φοροδοτικής τους δυνατότητας.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης