Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για το ΦΕ 2022

1 Απρίλιου 2023 Σχόλια
Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για το ΦΕ 2022


Δείτε όλα τα νέα έντυπα και τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του Φ.Ε. 2022

➤Κατεβάστε το  Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)

➤Κατεβάστε το Έντυπο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2)
➤Κατεβάστε το Έντυπο κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3)
➤Κατεβάστε το Έντυπο Μηχανημάτων Έργου (Ε16)
➤Κατεβάστε την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
➤Κατεβάστε την Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνίσταται και βεβαιώνεται οφειλή/απαίτηση


Δείτε επίσης τις αλλαγές των εντύπων σε σχέση με το 2021

Έντυπο E1 - Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2022

Έντυπο E3 - Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2022


Δείτε τέλος τις σχετικές αποφάσεις :


Α.1042/2023 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2022 και εφεξής


Α.1035/2023 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών


Ε.2018/2023 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2022


Υπενθιμίζουμε ότι όλες οι πληροφορίες για τις δηλώσεις βρίσκονται στην σχετική σελίδα του κόμβου :


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης