Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο Ευρωδικαστήριο για τους συμβολαιογράφους

15 Σεπτέμβριου 2010 Σχόλια
  • Παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία η Ελλάδα και άλλες πέντε ακόμη κοινοτικές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Γερμανία) με το να επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου μόνο σε πολίτες τους και όχι σε όλους τους πολίτες της Ένωσης που διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα.
Ζήτησε καταδίκη

Την άποψη αυτή υποστήριξε χθες ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ζητώντας από αυτό την καταδίκη της χώρας μας και των άλλων πέντε κοινοτικών κρατών. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα η συμμετοχή ενός προσώπου, μέσω της άσκησης του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (σ.σ. που ασκούν μόνον οι πολίτες της συγκεκριμένης χώρας όπως λ.χ. αστυνομικοί , δικαστές, αξιωματικοί, διπλωματικοί υπάλληλοι κ.λπ.) δεν μπορεί να δικαιολογήσει άμεση δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει επίσης ότι καμία από τις εγγυήσεις και ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα του συμβολαιογράφου δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα τόσο επαχθές και δραστικό μέτρο που είναι αυτό της δυσμενούς διάκρισης (μεταξύ κοινοτικών πολιτών) λόγω ιθαγένειας. Επιπλέον, υποστηρίζει ο Γενικός Εισαγγελέας, αναφερόμενος στον όρκο που δίνουν οι συμβολαιογράφοι πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, η έννοια της πιστότητας δεν απαιτεί οπωσδήποτε δεσμό ιθαγένειας.

Διάκριση

Στα τελικά συμπεράσματά του, ο Γενικός Εισαγγελέας υποστηρίζει ότι λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων υπό τις οποίες ασκείται το επάγγελμα του συμβολαιογράφου -στην Ελλάδα και τις άλλες πέντε κοινοτικές χώρες- η Συνθήκη της Ένωσης απαγορεύει τη λήψη κρατικού μέτρου με το οποίο εισάγει δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας εις βάρος προσώπων τα οποία επιθυμούν πρόσβαση σε αυτό το επάγγελμα, επειδή ακριβώς αυτό το μέτρο δεν είναι αναγκαίο διότι είναι δυσανάλογο ως προς τον βαθμό συμμετοχής της δραστηριότητας του συμβολαιογράφου στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Για τους λόγους αυτούς ο Γενικός Εισαγγελέας προτείνει στο Ευρωδικαστήριο να καταδικάσει την Ελλάδα και τις άλλες πέντε χώρες-μέλη αίροντας στην ουσία τα εμπόδια στη δυνατότητα άσκησης αυτού,του συμβολαιογραφικού,επαγγέλματος σε όλους τους πολίτες της Ένωσης που διαθέτουν τα ειδικά προσόντα. Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποδέχεται στην πλειοψηφία τους τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα.
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης