Αποτελέσματα live αναζήτησης

Voucher διασύνδεσης ΦΗΜ με POS - Νέοι ΦΗΜ για εστίαση

Voucher διασύνδεσης ΦΗΜ με POS - Νέοι ΦΗΜ για εστίαση
  • Διασύνδεση ΦΗΜ-POS: Υποβολές αιτήσεων στην ΚτΠ για voucher χρηματοδότησης σε δύο κύκλους (μέχρι 15/5 και μέχρι 30/6) - Νέοι Φορολογικοί Μηχανισμοί: Υποβολές αιτήσεων στην ΚτΠ για voucher χρηματοδότησης αγορά ΦΗΜΑΣ και ΦΗΜΑΣ εστιατορίου σε δύο κύκλους για το 2023 (μέχρι 31/7 και μέχρι 30/9) και σε αντίστοιχους κύκλους για το 2024. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
e-mail: [email protected]


Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Δελτίο Τύπου

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη συνέντευξη Τύπου Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ με θέμα: «Διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών με POS – Νέοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί»


Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής, με βασικά προτάγματα του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα.
Από τον Ιούλιο του 2019, όταν οι πολίτες με την ψήφο τους εμπιστεύτηκαν τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία, γινόμαστε μάρτυρες μίας σημαντικής μεταβολής στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, επ’ ωφελεία των πολιτών.
Ψηφιακά εργαλεία, μεταρρυθμίσεις και έργα κατέστησαν δυνατή την υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων στήριξης της κοινωνίας, συνέβαλαν στην τόνωση της φορολογικής συμμόρφωσης και ενίσχυσαν τη μάχη για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η φορολογική διοίκηση, μετά από νομοθετικές πρωτοβουλίες της σημερινής Κυβέρνησης, έχει αναλάβει σειρά καινοτόμων δράσεων, με στόχο την ψηφιοποίηση των φορολογικών μηχανισμών και υπηρεσιών.
Σημαντικός πυλώνας αυτών είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του “myDATA”.
Παρά τα αναμενόμενα – σε αρχικά στάδια – προβλήματα, το “myDATA” έτυχε θετικής υποδοχής από τις επιχειρήσεις, αφού – μέχρι σήμερα – έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1,93 δισ. μεταφορές εγγράφων, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται στα 1,3 τρισ. ευρώ, ενώ οι εγγεγραμμένες εταιρείες ανέρχονται σε 1,19 εκατομμύρια.
Παράλληλα, με τη συνεχή ανάπτυξη της πλατφόρμας και του συστήματος, δρομολογήσαμε τη διευρυμένη χρήση διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και POS, καθώς και την υποχρέωση σύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, προκειμένου να περιοριστούν περιστατικά φοροδιαφυγής και να διευρυνθεί το πλαίσιο παρακολούθησης συναλλαγών από την Εφορία, σε πραγματικό χρόνο.

Η αποτελεσματικότητα της μέχρι σήμερα – την τελευταία τετραετία – ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, παρά τις δυσμενείς – παγκοσμίως – οικονομικές συνθήκες, αντανακλάται και στα δημόσια οικονομικά, με σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Πού οφείλεται όμως – κυρίως – αυτή η αύξηση στα φορολογικά έσοδα;

1ον. Στην ανάπτυξη.

Η οικονομία αναπτύσσεται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καλύτερα από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 6% το 2022, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Και φέτος, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,3%, πολύ υψηλότερα από το 1,8% που υποστηρίζαμε μέχρι πρόσφατα.

2ον. Στην εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας βεβαιωμένων φόρων έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη σημερινή Κυβέρνηση.
Μάλιστα, η πιο σημαντική αύξηση παρατηρείται στην εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά σχεδόν 6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018!
Αύξηση στο ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών εντοπίζεται, δευτερευόντως, σε όλες τις κατηγορίες, και κυρίως σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, έως 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018.

3ον. Στη μείωση της φοροδιαφυγής.
Η φοροδιαφυγή έχει συρρικνωθεί, ως αποτέλεσμα – κυρίως – της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «κενό» ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ, παρουσίασε πτώση στην Ελλάδα κατά 3,7%, από το 23,4% το 2019 στο 19,7% το 2020.
Η εν λόγω μεταβολή αποτελεί την 4η καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αντικατοπτρίζει ετήσια πτώση φοροδιαφυγής από ΦΠΑ κατά 1,53 δισ. ευρώ.

Αυτά τα 3 ουσιώδη στοιχεία συνιστούν σημαντική, θετική εξέλιξη για τη χώρα, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής και κυρίως, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ακόμα χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών, όπως θα παρουσιαστεί σήμερα, αφορά:

- την τεχνική προετοιμασία κατασκευαστών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και POS για τα λογισμικά αναβάθμισης και έγκριση των λογισμικών από την ΑΑΔΕ,
- την υποχρεωτική διασύνδεση 400.000 ΦΗΜ με τα POS,
- την έκδοση ΚΥΑ για την υποχρεωτική απόσυρση των παλαιών μηχανισμών,
- την παραγωγή των ΦΗΜ νέου τύπου από τους κατασκευαστές, και
- τις υποβολές αιτήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας για voucher χρηματοδότησης για τη διασύνδεση, μέσα από 2 κύκλους.


Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι, παρά τις γεμάτες αβεβαιότητες διεθνείς συνθήκες, η συστηματική εργασία για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.
Με πολλά ακόμη έργα σε εξέλιξη, εντός και εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο στόχος μας είναι διττός:
αφενός η αξιοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την ενίσχυση των παρεχόμενων φορολογικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων και, αφετέρου, η προώθηση της ψηφιακής μετάβασης σε όλη την οικονομία και τη χώρα μας, με στόχο – ανάμεσα σε άλλους – την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η επιλογή μας είναι μόνο να πετύχουμε, ως κράτος, ως κοινωνία, ως οικονομία – σε όλα τα μέτωπα.
Και θα πετύχουμε!
Όπως το πράττουμε την τελευταία τετραετία!

Τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου στη συνέντευξη Τύπου Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ με θέμα: «Διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών με POS – Νέοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί»


Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και ευρύτερου εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, προχωράμε πλέον και στην υλοποίηση της διασύνδεσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τα τερματικά αποδοχής καρτών.
Ενός ακόμη ουσιαστικού μέτρου για τη διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, δύο στόχων που αποτελούν σταθερές της πολιτικής μας.
Συνιστούν την προϋπόθεση ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων που μεταφράζεται σε παρεμβάσεις μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή που ενίσχυσε την κουλτούρα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, στη χώρα μας το 2022 το 33% των συναλλαγών στα σημεία πώλησης αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών έγινε ηλεκτρονικά.
Γίνονται, λοιπόν, πολλά, αλλά απαιτούνται περισσότερα.
Σε αυτά τα πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, αναζητούμε τρόπους για την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Η εμπειρία και η ανάλυση των δεδομένων μάς έδειξε ότι καταγράφονται περιπτώσεις παράκαμψης του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, όπως και περιπτώσεις μη έκδοσης απόδειξης, σε συναλλαγές στις οποίες η πληρωμή γίνεται με κάρτα στα τερματικά αποδοχής καρτών, τα γνωστά POS.

Οι παρεμβάσεις στις οποίες προχωράμε συνδέονται με:

1ον. Την υποχρεωτική διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τα τερματικά αποδοχής καρτών, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των υφιστάμενων φορολογικών μηχανισμών, γεγονός στο οποίο θα αναφερθεί αναλυτικά ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και

2ον. Τη χρηματοδότηση για την αντικατάσταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων τερματικών αποδοχής καρτών και Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που θα γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Άλλωστε, όλες αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζω ότι στον Νόμο 5036/2023 του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στις 23 Μαρτίου, για το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, που περιλάμβανε και λοιπές φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, υπήρξαν δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν:

1ον. Την υποχρεωτική διασύνδεση και διαβίβαση στοιχείων από τα τερματικά αποδοχής καρτών POS στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, είτε απευθείας είτε μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

2ον. Τη θέσπιση σαφούς και συγκεκριμένης υποχρέωσης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πληροφορίες για συναλλαγές μέσω τερματικών αποδοχής καρτών POS, ημεδαπής και αλλοδαπής, και μέσω λογαριασμών και κάθε είδους πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.


Κυρίες και Κύριοι,
Η διαφάνεια των συναλλαγών και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αποτελούν πράξη κοινωνικής ευθύνης.
Η φοροδιαφυγή στερεί πολύτιμα έσοδα από το κράτος που η αξιοποίηση τους έχει κοινωνική στόχευση.
Η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η υγιής δημοσιονομική λειτουργία μάς παρέχει τη δυνατότητα κάθε φορά να μειώνουμε περαιτέρω τις φορολογικές επιβαρύνσεις και να ενισχύουμε τις κοινωνικές δαπάνες.
Σήμερα, υλοποιείται μία ακόμα ουσιαστική αλλαγή και μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση αυτή.
Συνεχίζουμε στον δρόμο των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων.

Δελτίο τύπου ΑΑΔΕ

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα για τη διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών με POS

Σε κοινή Συνέντευξη Τύπου προχώρησαν σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, με θέμα τη Διασύνδεση των Ταμειακών Μηχανών με τα POS – Νέοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί.

Η ψηφιακή διασύνδεση των Ταμειακών Μηχανών με τα POS αποτελεί μία σημαντική καινοτομία της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, με γνώμονα την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στάδια και τα επόμενα βήματα για την εγκατάσταση σύγχρονων ΦΗΜ αναλόγων των απαιτήσεων της αγοράς και των προκλήσεων της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την επιδότηση των επιχειρήσεων σχετικά με την αναβάθμιση του λογισμικού και την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Κοινό τόπο αποτέλεσε η διαβεβαίωση ότι η μετάβαση θα υλοποιηθεί ομαλά και χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε σχετικά: «Η αποτελεσματικότητα της μέχρι σήμερα – την τελευταία τετραετία – ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, παρά τις δυσμενείς – παγκοσμίως – οικονομικές συνθήκες, αντανακλάται και στα δημόσια οικονομικά, με σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων. Πού οφείλεται όμως – κυρίως – αυτή η αύξηση στα φορολογικά έσοδα;
1ον. Στην ανάπτυξη. Η οικονομία αναπτύσσεται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καλύτερα από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 6% το 2022, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και φέτος, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,3%, πολύ υψηλότερα από το 1,8% που υποστηρίζαμε μέχρι πρόσφατα.
2ον. Στην εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων. Το ποσοστό εισπραξιμότητας βεβαιωμένων φόρων έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη σημερινή Κυβέρνηση. Μάλιστα, η πιο σημαντική αύξηση παρατηρείται στην εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά σχεδόν 6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018! Αύξηση στο ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών εντοπίζεται, δευτερευόντως, σε όλες τις κατηγορίες, και κυρίως σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, έως 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018.
3ον. Στη μείωση της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή έχει συρρικνωθεί, ως αποτέλεσμα – κυρίως – της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «κενό» ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ, παρουσίασε πτώση στην Ελλάδα κατά 3,7%, από το 23,4% το 2019 στο 19,7% το 2020. Η εν λόγω μεταβολή αποτελεί την 4η καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αντικατοπτρίζει ετήσια πτώση φοροδιαφυγής από ΦΠΑ κατά 1,53 δισ. ευρώ.
Αυτά τα 3 ουσιώδη στοιχεία συνιστούν σημαντική, θετική εξέλιξη για τη χώρα, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής και κυρίως, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ακόμα χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ, σήμερα παρουσιάζουμε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, οι οποίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής, με βασικά προτάγματα του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα
».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσυρόπουλος ανέφερε: «Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και ευρύτερου εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, προχωράμε πλέον και στην υλοποίηση της διασύνδεσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τα τερματικά αποδοχής καρτών. Πρόκειται για μία ακόμη ουσιαστική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Συνεχίζουμε στο δρόμο των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το πλάνο μετάβασης στη νέα λειτουργικότητα και δήλωσε σχετικά: «Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τους φορείς της αγοράς προωθούμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με έναν στόχο: όλες οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με σύγχρονους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς, που υποστηρίζουν κατάλληλα τις συναλλαγές και μπορούν να διασυνδεθούν με POS. Αναβαθμίζουμε ήδη τους σημερινούς ΦΗΜ και προβλέπουμε άμεσα τους ΦΗΜ νέας γενιάς, για να περιορίσουμε δραστικά τη δυνατότητα παράκαμψης και τις συστημικές αδυναμίες που υποστηρίζουν τη φοροδιαφυγή και εμποδίζουν την φορολογική δικαιοσύνη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στην ΑΑΔΕ ενισχύει την οικονομία και την ανάπτυξη, υπηρετεί την κοινωνία, και προάγει τον υγιή και επί ίσοις όροις ανταγωνισμό».

Δείτε την παρουσίαση ή κατεβάστε την από εδώ:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης