Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή - Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την ημέρα των εκλογών

30 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Αλλαγές στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή - Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την ημέρα των εκλογών


Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουάριου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές.

2. Επιτρέπεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2022, και για τις εμπορικές μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων (π.δ. 34/1995).
   

Συγκεκριμένα με το άρθρο 1, διευκρινίζεται η δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τροφίμων την Καθαρά Δευτέρα και η απαγόρευση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές, προ κειμένου να είναι εφικτή η απρόσκοπτη άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων, όσων ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή εργάζονται στον κλάδο του εμπορίου, και ιδίως των ετεροδημοτών.
Επιπλέον, χορηγείται η δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο, διεύρυνσης του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων, μετά από πρόταση του οικείου εμπορικού συλλόγου για τη διενέργεια εμπορικών δράσεων (ιδίως «Λευκές νύχτες» και «bazaars»).

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, αντί για την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, αντί για την πρώτη Κυριακή του Μαΐου, προκειμένου η αγορά και το καταναλωτικό κοινό να κάνουν καλύτερη χρήση της προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή σε περιόδους, όπου το καταναλωτικό ενδιαφέρον είναι υψηλότερο.


Με το προτεινόμενο άρθρο 2 επιδιώκεται η επέκταση των προστατευτικών ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 5007/2022 (Α'241) στις εμπορικές μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο
1 Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων - Τροποποίηση άρθρων 15Α και 16 ν. 4177/2013


1. Στο άρθρο 15Α του ν. 4177/2013 (Α' 73), περί ωραρίου εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή: α) στην παρ. 1 τροποποιείται η περ. γ) ως προς την προσθήκη εξαίρεσης στη λειτουργία των καταστημάτων κατά την Καθαρά Δευτέρα καί προστίθεται περ. ι), β) προστίθεται παρ. Ια περί παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της παρ. 1, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες:

α) την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά),
β) την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6η Ιανουάριου),
γ) την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή), εκτός από τα καταστήματα τροφίμων,
6) την ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (25η Μαρτίου),
ε) την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή),
στ) την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου),
ζ) την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),
η) την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» και της έναρξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940 στο πλαίσιο του 8' Παγκοσμίου Πολέμου (28η Οκτωβρίου),
θ) την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου) και
ι) την Κυριακή κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές.».

1α. Το ωράριο λειτουργίας της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, μετά από πρόταση του τοπικού εμπορικού συλλόγου, μέχρι και τις 6:00 της επόμενης ημέρας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου.».


2. Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, περί προαιρετικής λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές:
α) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α), β) αντικαθίσταται η περ. ε), γ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15,
β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,
γ) την Κυριακή των Βαΐων,
6) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους,
ε) τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.
Αν οι Κυριακές των περ. α) έως ε) συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15Α, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.».Άρθρο 2
Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων για το έτος 2023 - Προσθήκη παρ. ΙΑ στο άρθρο 96 του ν. 5007/2022


Στο άρθρο 96 του ν. 5007/2022 (Α' 241), περί καθορισμού ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, προστίθεται παρ. Ια ως εξής:

«Ια. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και στις εμπορικές μισθώσεις των διατηρητέων ακινήτων της περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 (Α' 30).».
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης