Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο ΦΕΚ ο νέος κατώτατος μισθός που ισχύει από 1.4.2023

29 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Στο ΦΕΚ ο νέος κατώτατος μισθός που ισχύει από 1.4.2023
  • Ο νέος Κατώτατος Μισθός

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ.Εργασίας για τον νέο κατώτατο μισθό.
...
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167), του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €).


Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2023.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

✔ Δείτε επίσης : 12 ερωτήσεις - απαντήσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Τι ισχύει για τις τριετίες


Ενδεικτικός πίνακα
ς

Έτη προϋπηρεσίας Μισθός Ημερομίσθιο
Χωρίς τριετία 780,00 34,84
Με μία τριετία 858,00 36,58
Με δύο τριετίες 936,00 38,32
Με τρεις τριετίες 1014.00 40,07
Με τέσσερις τριετίες - 41,81
Με πέντε τριετίες - 43,55
Με έξι τριετίες - 45,29


Η αύξηση του νέο κατώτατου μισθού  αναλύεται ως εξής:

Σε σύνολο 2.416.207 απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, με διαφορετικό καθεστώς απασχόλησης (πλήρους/ μερικής/εκ περιτροπής), ποσοστό 24,24% αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.
Επίσης, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται -κατά προσέγγιση- κατά €140 εκ. σε ετήσια βάση.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε ποσοστό 9,40%, ήτοι από 713€ σε 780€ και από 31,85€ σε 34,84€, με μέσο ποσοστό εισφορών 36,16%, επί 14 μήνες, οδηγεί σε ετήσια αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών κατά €1,316 δισεκ. και κατά συνέπεια σε εκτιμώμενη ετήσια αύξηση των εσόδων των ανωτέρω φορέων ύψους €475.865.600,00.
Επίσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων (e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ)από την αύξηση των καταβαλλόμενων ποσών του επιδόματος ανεργίας και όσων επιδομάτων είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, εκτιμώμενου ύψους 143.881.100€, καθώς και αύξηση των δαπανών των προγραμμάτων απασχόλησης που είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, η οποία όμως δεν δύναται να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από το πλήθος των προγραμμάτων, των δικαιούχων και τη διάρκεια του κάθε προγράμματος.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης