Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνωστισμός στα συμβολαιογραφεία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

22 Δεκέμβριος 2005
  • Μετά τις πολεοδομίες τεράστια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα συμβολαιογραφικά γραφεία από την κοσμοσυρροή εργολάβων και ιδιωτών, που επιθυμούν να υπογράψουν μέχρι το τέλος του έτους τα συμβολαιογραφικά συμβόλαια πριν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών....

Μετά τις πολεοδομίες τεράστια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα συμβολαιογραφικά γραφεία από την κοσμοσυρροή εργολάβων και ιδιωτών, που επιθυμούν να υπογράψουν μέχρι το τέλος του έτους τα συμβολαιογραφικά συμβόλαια πριν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Το πρόβλημα καθίσταται ιδιαίτερα οξύ, καθώς είναι σημαντικός ο αριθμός των αγοραπωλησιών που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες του έτους με αποτέλεσμα τα περισσότερα συμβόλαια να μην «προλαβαίνουν» να συνταχθούν στο τέλος του έτους και να μεταφέρονται για τις αρχές του 2006.

Πρόσθετη επιβάρυνση
Κάτι που σημαίνει αυτομάτως πρόσθετη επιβάρυνση, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία τα οριστικά συμβόλαια συντάσσονται βάση των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος θα υπολογισθεί με βάσει τις νέες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από 1.1.2006, ακόμη και αν η συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2005 και έχει καταβληθεί παράλληλα και ο σχετικός φόρος μεταβίβασης!
Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν διαπιστώσει πάντως το μέγεθος το προβλήματος και προτίθενται να εκδώσουν τις επόμενες ημέρες μεταβατική διάταξη, για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων με τις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι πρόκειται για αγοραπωλησία που πραγματοποιήθηκε το 2005 και έχει καταβληθεί ο ανάλογος φόρος στην εφορία. Η ρύθμιση θα προβλέπει ένα ικανό διάστημα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ίσως και μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2006.

Πηγή Κέρδος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης