Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

21 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»Ένα χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή τα Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και στη Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δείτε τα υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων:

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων – Παράρτημα IX
Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων – Παράρτημα VIIIΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης