Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστολή λειτουργίας για φορολογικές παραβάσεις - Τι αλλάζει για τα φαρμακεία

18 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Αναστολή λειτουργίας για φορολογικές παραβάσεις - Τι αλλάζει για τα φαρμακεία


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1030/2023 με την οποία τροποποιείται η Α.1166/16.7.2021 απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος.

Η εν λόγω απόφαση επικαιροποιείται με τις διατάξεις που ισχύουν μετά την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 με το άρθρο 174 του ν. 4972/2022  και την προσθήκη της παράβασης της μη διαβίβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ.

Ενώ επίσης λόγω των διαμορφούμενων υγειονομικών συνθηκών, επιβάλλεται χρηματική κύρωση και όχι αναστολή λειτουργίας στα φαρμακεία ανεξάρτητων του πληθυσμιακού κριτηρίου της έδρας τους.

Συγκεκριμένα η περίπτωση ιε του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε από :

ιε. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες Δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις οικείες Υπουργικές αποφάσεις περί ορισμού Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώρας.

σε :
ιε. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής.


Σύμφωνα με την απόφαση προβλέπεται επίσης ότι η τροποποίηση ισχύει και για περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων που επισύρουν την επιβολή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, για τις οποίες μέχρι τη σήμερα (18.3.2023)  δεν έχει εκτελεστεί η προβλεπόμενη πράξη ή απόφαση.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση Α. 1166/2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης