Νέος νόμος 5034/2023 με ρυθμίσεις για το μηδενικό ΦΠΑ στα εμβόλια του κορωνοϊού το clawback κ.ά.

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Μάρτιος 2023
Taxheaven.gr

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5034/2023

Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ"», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Υπενθιμίζουμε ότι στο νόμο αυτό περιέχονται διατάξεις όπως :

Άρθρο 124 Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 99 Επιβολή ανώτατου ορίου ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) στα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία κοινότητας με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των είκοσι λεπτών του ευρώ - Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012

Άρθρο 63 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Άρθρο 64 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 75 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 125 Διαδικασία εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών αγοράς αντιϊκών φαρμάκων και μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του COVID-19

Άρθρο 119 Υγειονομικά Πιστοποιητικά Πλοίων - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο του ν. 3991/2011

Άρθρο 120 Θέματα λειτουργίας μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση άρθρου τριακοστού ενάτου ν. 4771/2021


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: