Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έναρξη σεμιναρίων και προκήρυξη υποτροφίας από την PricewaterhouseCoopers

10 Σεπτέμβριος 2010
Δελτίο Τύπου

«Δίπλωμα στην Ελληνική Φορολογία (DipTax)» στις 27/9 και «Λογιστική για Νέους Λογιστές (DipNA) του LCCI» στις 4/10, από την PwC Academy

Η PwC Academy, ο εκπαιδευτικός βραχίονας της  PricewaterhouseCoopers (PwC), υπενθυμίζει ότι αρχίζουν σε λίγες ημέρες δύο από τα παραδοσιακά της σεμινάρια: Δίπλωμα στην Ελληνική Φορολογία (DipTax) της PricewaterhouseCoopers πιστοποιημένο από το LCCI & Λογιστική για Νέους Λογιστές (DipNA) του LCCI με πιστοποιημένη πρακτική εξάσκηση στη λειτουργία του Λογιστηρίου.

Τα δύο σεμινάρια επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45), έχουν  περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το σεμινάριο «Δίπλωμα στην Ελληνική Φορολογία (DipTax)» έχει διάρκεια 320 ωρών και αρχίζει τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου. Διοργανώνεται για δέκατη τρίτη (13η) συνεχή χρονιά και μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 500 επαγγελματίες. Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις που ισχύουν με το Νόμο 3842/2010, με τον οποίο νέες νομοθεσίες αντικαθιστούν παλιές (ΦΑΠ αντί για ΕΤΑΚ), Αυξάνεται η φορολόγηση ακινήτων που ανήκουν σε Offshore εταιρείες, επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις περί παραγραφής της φορολογητέας ύλης, Τροποποιούνται διατάξεις του ΚΒΣ, της Φορολογίας Εισοδήματος, του ΦΠΑ, της Φορολογίας Κεφαλαίου.

Απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, Φορολογικούς Συμβούλους καθώς επίσης και σε Δικηγόρους που ασχολούνται με φορολογικά θέματα.

Στην διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνονται:

•  Φορολογία Εισοδήματος Ν. 2238/94 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων)
•   Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κ.λ.π.)   
•   Ε.Τ.Α.Κ., ΦΑΠ, Φ.Μ.Α
•   Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών παροχών
•   Κ.Β.Σ (ΠΔ 186/92)
•   Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
•   Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
•   Φορολογικός Έλεγχος, Ποινολόγιο
•   Φορολογικά Κίνητρα / Νέος Επενδυτικός Νόμος
•   Offshore Εταιρείες
•   Διοικητική Δικονομία
•   Φορολογία Πλοίων
•   Φορολογία Χαρτοσήμου
•   Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων 
•   Ειδικές νομοθεσίες για Συγχωνεύσεις και Μετατροπές (Ν.2166/93, ΝΔ1297/72)


Το σεμινάριο «Λογιστική για Νέους Λογιστές (DipNA) του LCCI με πιστοποιημένη πρακτική εξάσκηση στη λειτουργία του Λογιστηρίου» διοργανώνεται για ενδέκατη (11η) συνεχή χρονιά, έχει διάρκεια 200 ωρών και αρχίζει τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα παρέχει πιστοποιημένη πρακτική εξάσκηση στη λειτουργία μηχανογραφημένου λογιστηρίου και  μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι  από 300 επαγγελματίες.
 
Απευθύνεται σε πτυχιούχους Οικονομολογικών σχολών και σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν και να σταδιοδρομήσουν σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στην διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνονται:

•    Νομικές μορφές εταιρειών και η σύστασή τους
•    Διατάξεις ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
•    Αναλυτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/80)
•    Εγγραφές Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής
•    Λογιστικό Κύκλωμα Αποθεμάτων
•    Κοστολόγηση και κοστολογική οργάνωση. Συστήματα Κοστολόγησης
•    Λογιστική Εταιρειών
•    Εργασίες Τέλους χρήσης (Αποσβέσεις, Προβλέψεις, Αποτιμήσεις κλπ)
•    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Γενική Εκμετάλλευση κ.λ.π.)
•    Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
•    Η Λογιστική του ΦΠΑ και οι σχετικές δηλώσεις (Περιοδικές, Εκκαθαριστική, INTRASTAT, LISTING)
•    Θέματα μισθοδοσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας (ΙΚΑ)
•    Κατάρτιση Οικονομικών Αναφορών (Reporting)
•    Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων - Έγγραφα προς την αρμόδια Νομαρχία
•    Πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στις εισηγούμενες ενότητες σε συνθήκες και περιβάλλον Λογιστηρίου

Πληροφορίες συμμετοχής: www.pwcacademy.gr , τηλ.: 210-6899000

Ο υπεύθυνος των σεμιναρίων και Senior Manager της PwC, Αριστείδης Πανολαρίδης, επισήμανε ότι σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ολοκληρωμένη γνώση, η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου και εξειδίκευση στη Λογιστική και τη Φορολογία. Επίσης τα προγράμματα βοηθούν τους συμμετέχοντες να προσαρμοστούν στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν  τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά και λογιστικά γεγονότα.

Τα μαθήματα των σεμιναρίων γίνονται απογευματινές ώρες στο εκπαιδευτικό κέντρο της PwC Academy στο Χαλάνδρι επί της οδού Ζαλοκώστα 42.


________________________________________________________________________________________________________________________


Υποτροφία από την PwC για μεταπτυχιακές σπουδές στο Φορολογικό Δίκαιο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2010

Η PwC Ελλάδας προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, στο γνωστικό αντικείμενο του φορολογικού δικαίου.

Η υποτροφία θα είναι διάρκειας μέχρι 2 ετών και θα ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως. Ο/η υπότροφος θα επιλεγεί βάσει του ατομικού φακέλου του/της από επιτροπή αξιολόγησης της PwC.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής είναι:

•    Συνολικός βαθμός πτυχίου και η επιμέρους βαθμολογία σε σχετικά μαθήματα. Να επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών και των βραβείων ή διακρίσεων που ενδεχομένως έχουν απονεμηθεί στον υποψήφιο. Αν κατά τη στιγμή της αίτησης δεν έχει ακόμα απονεμηθεί τίτλος σπουδών, απαιτείται η υποβολή αναλυτικής βαθμολογικής κατάστασης.

•    Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα προσωπικά στοιχεία του/της υποψηφίου, οι έως τώρα σπουδές του/της, ενδεχόμενη εργασιακή εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις, μελέτες, εργασίες.

•    Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή από προηγούμενους διδάσκοντες ή εργοδότες.

•    Η κατάταξη του αλλοδαπού πανεπιστημίου βάσει σχετικών διεθνώς αναγνωρισμένων πινάκων.

•    Επιστολή του πανεπιστημίου επιλογής του/της υποψηφίου που θα πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/η για το πρόγραμμα σπουδών που επιδιώκει χωρίς όρους (unconditional offer), εκτός από τον όρο της ευρέσεως οικονομικών πόρων.

•    Αίτηση, στην οποία θα αναλύονται λεπτομερώς, ο λόγος που ο/η υποψήφιος επιδιώκει το νέο τίτλο σπουδών, καθώς και οι επιστημονικές και επαγγελματικές του/της επιδιώξεις.

•    Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

•    Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

•    Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να μην έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη.

Σημαντική Σημείωση: Αν για οποιοδήποτε λόγο κατά την υποβολή της αίτησης δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο μέχρι την εκταμίευση του ποσού της υποτροφίας.

Υποβολή αιτήσεων με συστημένη επιστολή:
PricewaterhouseCoopers, Λ. Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι, Υπόψη: κας Ειρήνης Περδικάρη. Με την ένδειξη “Για την υποτροφία μεταπτυχιακού φορολογικού δικαίου”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2010 (όπως αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου)

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6874741, 210 6874028, [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης