Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Η απόφαση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης παρεμβάσεων και επιλεξιμότητας δαπανών

15 Μάρτιου 2023 Σχόλια
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Η απόφαση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης παρεμβάσεων και επιλεξιμότητας δαπανών


Με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26116/414/2023, μετά και το από 16 Φεβρουαρίου 2023 δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ, τροποποιείται η ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» ως εξής:

Α. Η δέκατη παράγραφος της ενότητας 1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 30/09/2023».

Β. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 30/09/2023».

Γ. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης περίπτωσης της έκτης παραγράφου της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει στις 30/09/2023».

Δ. Η τρίτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 28/01/2023 έως και 30/04/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 01/05/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 28/02/2023 έως και 30/05/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/05/2023».

Ε. Η πέμπτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν από τις 30/09/2023».

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης