Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

15 Μάρτιου 2023 Σχόλια
ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής ΦερεγγυότηταςΜε τη νέα απόφαση 39191 ΕΞ 2023 τροποποιείται η 43178 ΕΞ 2021 «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)» και ορίζεται ότι για τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 5, προκειμένου να εκκινήσει η συνεισφορά του Δημοσίου, απαιτείται και το αντίστοιχο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας που αποδεικνύει την υπεύθυνη δήλωση, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΕΓΔΙΧ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή κατοικία, όνομα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

Η ισχύς της απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β' 1579/15-03-2023)

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

και την κωδικοποιημένη 43178 ΕΞ 2021Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης