Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υφεση 3,7% στο β' τρίμηνο με πτώση της κατανάλωσης

9 Σεπτέμβριος 2010
  • H υποχώρηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας επιδεινώνει την ύφεση στην ελληνική οικονομία.
H υποχώρηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας επιδεινώνει την ύφεση στην ελληνική οικονομία. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eλληνική Στατιστική Aρχή δείχνουν ότι το ΑΕΠ μειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 κατά 3,7% έναντι 3,5% που ήταν η προσωρινή εκτίμηση.

Η συρρίκνωση της ανάπτυξης κατά 3,7% το β΄ τρίμηνο ακολούθησε τη μείωση κατά 2,3% το α΄ τρίμηνο, με αποτέλεσμα στο α΄ εξάμηνο εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι μειωμένος κατά 3% κατά μέσο όρο.

Ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου δηλώνει πάντως ότι στο σύνολο του έτους η ύφεση θα είναι τελικώς μικρότερη του 4%.

Σημειώνεται ότι από το α΄ τρίμηνο 2010 έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συναλλαγών της γενικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συγκρισιμότητα των στοιχείων (το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί έως το τέλος του έτους με την αναθεώρηση των στοιχείων του 2009),

Από τα στοιχεία της Eλληνικής Στατιστικής Aρχής προκύπτει ότι η μείωση του ΑΕΠ κατά 3,7% το β΄ τρίμηνο εφέτος οφείλεται κυρίως στη μεγάλη πτώση των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Ειδικότερα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 18,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 (οι επενδύσεις σε κατοικίες μειώθηκαν κατά 19,3%, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατά 10,6%, οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές κατά 27% και οι επενδύσεις σε εξοπλισμό μεταφορών μειώθηκαν κατά 20,9%). Ενώ η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,1% (μείωση καταγράφεται τόσο στη δημόσια κατανάλωση κατά 8,4%, όσο και στην ιδιωτική κατανάλωση κατά 4,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 28,1%, ως αποτέλεσμα της πτώσης τόσο των εισαγωγών κατά 13,5% (μείωση 21,1% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,4%), όσο και των εξαγωγών κατά 5% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7%).

Όσον αφορά την εκτίμηση του ΑΕΠ με την προσέγγιση της παραγωγής, η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) παρουσίασε μείωση 6,3%. Αύξηση στην προστιθέμενη αξία παρουσίασε μόνο ο κλάδος γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας κατά 1,9%. Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν οι άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα: ο κλάδος της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) κατά 6,6%, των κατασκευών κατά 24,7%, του εμπορίου - ξενοδοχείων - εστιατορίων - μεταφορών και επικοινωνιών κατά 10,8%, των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων - δραστηριοτήτων σχετικών με την ακίνητη περιουσία - εκμισθώσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά 2,7 % και ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών κατά 1,2%. Σε τρέχουσες τιμές, οι αμοιβές των απασχολουμένων μειώθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2009.Πηγή: www.express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης