Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε χώρες της Ε.Ε., αλλά και σε κάποιες τρίτες χώρες

12 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε χώρες της Ε.Ε., αλλά και σε κάποιες τρίτες χώρες


Επιμέλεια
Κουλογιάννης Κων/νος


Ι. Γενικές επισημάνσεις

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οι καταληκτικές προθεσμίες, αλλά και η δυνατότητα παράτασης στην υποβολή τους, ποικίλουν στις χώρες της Ε.Ε., όπως επίσης και στις λοιπές χώρες του κόσμου. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως, στην πλειονότητα των χωρών, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται εάν συμπίπτει με ημέρα αργίας (Σαββάτο, Κυριακή). Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές χώρες (στην μεγάλη πλειοψηφία τους), οι δηλώσεις είναι προ-συμπληρωμένες − ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα−  και τα διαστήματα για την υποβολή τους δίνονται από τις φορολογικές διοικήσεις για τη διόρθωση αυτών.
Περαιτέρω, σε ορισμένες χώρες, η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται στις περιπτώσεις που, την υποβολή της δήλωσης αναλαμβάνει πιστοποιημένος (certified) λογιστής- φοροτεχνικός. Μάλιστα, κάποιες χώρες απαιτούν να γίνει πρώτα η σχετική αίτηση στη φορολογική διοίκηση για τη συγκεκριμένη παράταση.


ΙΙ. Πίνακες προθεσμιών

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και ορισμένων κρατών εκτός Ε.Ε, ενώ για κάθε χώρα δίνονται και περαιτέρω χρήσιμες λεπτομέρειες.


Χώρα Φορολογικό έτος Προθεσμία υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων   Μέγιστη διάρκεια από το τέλος του φορολογικού έτους έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης σε μήνες
Αυστρία* 1.1. - 31.12. Έως 30 Απριλίου με χειρόγραφο τρόπο
Έως 30 Ιουνίου με ηλεκτρονικό τρόπο
6
Βέλγιο* 1.1. - 31.12. Έως 30 Ιουνίου με χειρόγραφο τρόπο
Έως 15 Ιουλίου με ηλεκτρονικό τρόπο
Μέσω λογιστή (tax advisor) οι προθεσμίες επεκτείνονται έως Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο (28.Οκτ. 2023).
Οι προθεσμίες ενδέχεται να αλλάζουν κάθε χρόνο
10
Βουλγαρία* 1.1. - 31.12. Από 10 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου
Από 1η Μαρτίου έως 30 Ιουνίου για φορολογούμενους επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπόρους και αγρότες).
6
Κύπρος
1.1. - 31.12. Έως 31 Ιουλίου 7
Τσεχία
1.1. - 31.12. Έως 31 Μαρτίου με χειρόγραφο τρόπο
Έως 30 Απριλίου με ηλεκτρονικό τρόπο
Μέσω λογιστή (tax advisor) έως την 30η Ιουνίου
6
Γερμανία* 1.1. - 31.12. Έως 31 Ιουλίου μέσω
Μέσω λογιστή (tax advisor) έως το τέλος Φεβρουαρίου του μεθεπόμενου έτους
14
Δανία* 1.1. - 31.12. Έως την 1η Μαΐου και όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 6
Εσθονία
1.1. - 31.12. Έως 30 Απριλίου 4
Ελλάδα
1.1. - 31.12. Έως 30 Ιουνίου 6
Ισπανία
1.1. - 31.12. Από τον Απρίλιο έως 30 Ιουνίου 6
Φινλανδία
1.1. - 31.12. Έως 03 Απριλίου για ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενους αγρότες κ.λπ.)
Για λοιπά φυσικά πρόσωπα έως 9.5., 16.5. ή 23 Μαΐου
5
Γαλλία
1.1. - 31.12. Ανάλογα με τις ζώνες (Από Μάιο έως αρχές Ιουνίου) 6
Ηνωμένο βασίλειο*
6.4. - 5.4. Από 5 Απριλίου έως 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για ηλεκτρονική δήλωση.
Έως το τέλος Οκτωβρίου με χειρόγραφο τρόπο
9
Κροατία
1.1. - 31.12. Τέλος Ιανουαρίου ή τέλος Φεβρουαρίου ανάλογα (1.1. έως 31.12.) 2
Ουγγαρία
1.1. - 31.12. Έως 20 Μαΐου 5
Ιρλανδία* 1.1. - 31.12. Έως 31 Οκτωβρίου
Έως 31 Αυγούστου για ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενους κ.λπ.)
10
Ιταλία
1.1. - 31.12. Έως 30 Ιουνίου με χειρόγραφο τρόπο
Έως 30 Σεπτεμβρίου με ηλεκτρονικό τρόπο
Εάν υποβληθεί μέσω επαγγελματία λογιστή έως 30 Νοεμβρίου
11
Λιθουανία
1.1. - 31.12. Έως 2 Μαΐου 4
Λουξεμβούργο
1.1. - 31.12. Έως 31 Μαρτίου Έως 31 Δεκεμβρίου (μισθωτοί συνταξιούχοι υπό προϋποθέσεις ) 12
Λετονία
1.1. - 31.12. Από την 1η Μαρτίου έως την 1η Ιουνίου του επόμενου έτους
Εάν το εισόδημα υπερβαίνει το EUR 78 100, από την 1η Απριλίου έως την 1η Ιουλίου
7
Μάλτα
1.1. - 31.12. Έως 30 Ιουνίου 6
Ολλανδία
1.1. - 31.12. Από 1η Μαρτίου έως 1η Μαΐου 4
Πολωνία
1.1. - 31.12. Από 15 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου 4
Πορτογαλία
1.1. - 31.12. Από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 6
Ρουμανία
1.1. - 31.12. ;Έως 25 Μαΐου 5
Σουηδία* 1.1. - 31.12. Έως 2 Μαΐου 4
Σλοβενία
1.1. - 31.12. Έως 31 Ιουλίου 7
Σλοβακία
1.1. - 31.12. Έως 31 Μαρτίου 3
Νορβηγία* 1.1. - 31.12. Έως 30 Απριλίου
Έως 31 Μαΐου για ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενους κ.λπ.)
5

*Περαιτέρω πληροφορίες ανά χώρα
:

Βέλγιο
Στο Βέλγιο υπάρχει ειδική υπηρεσία (Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία (FPS)) η οποία μπορεί να βοηθήσει για τη συμπλήρωση και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατόπιν ραντεβού.
Οι φορολογικές δηλώσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο μία φορά μέχρι τις 15 Ιουλίου κάθε έτους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης (για κάθε φορολογούμενο) με αίτηση και αιτιολόγηση λόγω «ανωτέρας βίας» ή άλλων «βάσιμων λόγων» (βαριά ασθένεια ή κλοπή ή πυρκαγιά και απώλεια εγγράφων)
Η αίτηση για παράταση πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων.


Βουλγαρία
Τα φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να υποβάλλουν εφάπαξ διορθωτική φορολογική δήλωση χωρίς πρόστιμο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.
Ο φόρος προκαταβάλλεται για τους μισθωτούς στις 15 κάθε μήνα και για τους αυτοαπασχολούμενους ανά τρίμηνο.

Γαλλία
Στη Γαλλία οι δηλώσεις είναι προ-συμπληρωμένες.
Οι φορολογούμενοι μεταβαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση impots.gouv.fr και ελέγχουν τα προ-συμπληρωμενα δεδομένα της δήλωσής τους. Εάν τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία είναι σωστά και πλήρη, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Η δήλωση επικυρώνεται αυτόματα!
Σημειώνεται ότι η δήλωση εισοδήματος μπορεί να υποβληθεί και χειρόγραφα.

Δανία
Η ηλεκτρονική εφαρμογή της δήλωσης συλλέγει δεδομένα από τους εργοδότες και τους λοιπούς φορείς για την προ-συμπλήρωση (σε εργαζόμενους και συνταξιούχους). Οι φορολογούμενοι εισέρχονται ηλεκτρονικά στο σύστημα από τις 13 Μαρτίου κάθε έτους για τυχόν διορθώσεις. Εάν υπάρχει επιστροφή φόρου γίνεται στους λογαριασμούς των φορολογουμένων εντός 12 ημερών από την οριστικοποίηση της προ-συμπληρωμένης δήλωσης.

Εσθονία
Από τις 15 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους τα φυσικά πρόσωπα και έως την 30η Απριλίου (για το 2022 λόγω αργίας η προθεσμία λήγει 2 Μαΐου).

Φινλανδία
Η δήλωση είναι προ-συμπληρωμένη και σε αυτή τη χώρα.
Οι φορολογούμενοι παραλαμβάνουν τη φορολογική δήλωση στο διάστημα Μαρτίου - Απριλίου. Εάν δεν χρειάζεται κάποια διόρθωση/προσθήκη τότε δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. 
Εάν υπάρξει διόρθωση η προθεσμία για την αποστολή της δήλωσης είναι είτε 9.5., 16.5. ή 23 Μαΐου 2023. Για την ακριβή προθεσμία ο φορολογούμενος ενημερώνεται από τη φορολογική διοίκηση και συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  OmaVero
Στην πλατφόρμα OmaVero βρίσκονται πλέον οι προ-συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις επιχειρηματιών και επαγγελματιών, αγροτών και των συζύγων τους . Οι φορολογικές δηλώσεις για τα ως άνω πρόσωπα στέλνονται ταχυδρομικά στις αρχές Μαρτίου.

Αυστρία
Στην Αυστρία οι προθεσμίες των δηλώσεων μπορούν να παραταθούν κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος στην εφορία (ανά φορολογούμενο). Τέτοιο αίτημα για παράταση προθεσμίας μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Επίσης μεγαλύτερη παράταση μπορεί να δοθεί με την ύπαρξη φορολογικού εκπροσώπου ή φορολογικού συμβούλου.


Γερμανία
Στην Γερμανία λόγω πανδημίας οι προθεσμίες έχουν αλλάξει και έχουν ανακοινωθεί διαφορετικές προθεσμίες για τα έτη 2020 έως 2024
:
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2020, προθεσμία υποβολής έως 31.10.2021 (λόγω covid-19)
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2021, προθεσμία υποβολής έως 31.10.2022 (λόγω covid-19)
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2022, προθεσμία υποβολής έως 02.10.2023
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2023, προθεσμία για την υποβολή 02.09.2024
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2024, Προθεσμία για υποβολή: 31.07.2025

Εάν η δήλωση γίνεται μέσω λογιστή:
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2020, προθεσμία υποβολής έως 31.08.2022 (λόγω covid-19)
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2021, Προθεσμία για υποβολή: 31.08.2023 (λόγω covid-19)
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2022, προθεσμία υποβολής: 31.07.2024
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2023, προθεσμία υποβολής 02.06.2025
Δήλωση για το ημερολογιακό έτος 2024, Προθεσμία υποβολής: 30.04.2026

Τα προηγούμενα χρόνια οι δηλώσεις χωρίς λογιστή έληγαν συνήθως έως το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση που η δήλωση έχει ανατεθεί σε λογιστή, το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής επιβάλλεται στον λογιστή.

Επιπλέον στην Γερμανία οι τοπικές εφορίες (Δ.Ο.Υ.) είναι υπεύθυνες για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το φόρο εισοδήματος (την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τον προσδιορισμό του φόρου και την εκκαθάρισή του, κ.λπ.).
Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης της "ηλεκτρονικής εφορίας" : ELSTER.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί παράταση της προθεσμίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπό τους γενικούς όρους. Οι αιτήσεις είναι δυνατές και μέσω της ηλεκτρονικής εφορίας ELSTER.
Για τους κατοίκους εξωτερικού υπάρχει συγκεκριμένη Ιστοσελίδα με πλήθος πληροφοριών σε 6 διαφορετικές γλώσσες.

Σουηδία
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης μπορεί να υποβληθεί αίτημα για παράταση από το φορολογούμενο, το αργότερο όμως έως τις 16 Μαΐου.

Ιρλανδία
Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να κάθε χρόνο να ολοκληρώσουν/διορθώσουν τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις τους για τα προηγούμενα τέσσερα έτη καθώς ο φόρος γι'  αυτούς παρακρατείται με την πληρωμή τους. 

Νορβηγία
Οι φορολογικές δηλώσεις είναι προ-συμπληρωμένες και στέλνονται ταχυδρομικά. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν θέλουν τη φορολογική δήλωση και είτε να κάνουν χειρόγραφα διορθώσεις και να τις στείλουν εκ νέου στη φορολογική διοίκηση (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά) ή να μην κάνουν τίποτα εφόσον συμφωνούν με τα δεδομένα.

Λουξεμβούργο
Στο Λουξεμβούργο υπάρχουν δύο τύποι δηλώσεων εισοδήματος:
α) Η δήλωση με προσδιορισμό φόρου (μοντέλο 100)
β) Ετήσια φορολογική δήλωση (μοντέλο 163 RF)

Η δήλωση με προσδιορισμό φόρου (μοντέλο 100) υποβάλλεται από φορολογούμενους:
-με εισόδημα > 100.000 ευρώ ή σε περίπτωση που το εισόδημα προέρχεται από περισσότερες πηγές > 36.000.
-με εισόδημα το οποίο δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή (ελ. επαγγελματίες, εισόδημα από ακίνητα).
-Διάφορες άλλες περιπτώσεις.

Η ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (μοντέλο 163 RF) μπορεί να υποβληθεί (κατόπιν αίτησης) εφόσον ο φορολογούμενος δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις για την υποβολή της κανονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται έως το τέλος Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
Όταν ο φόρος που προσδιορίζεται με αυτόν τον τύπο δήλωσης είναι μικρότερος από τον φόρο που έχει παρακρατηθεί στην πηγή (εργοδότη ή συνταξιοδοτικό ταμείο) η επιστροφή γίνεται από τις φορολογικές αρχές.
Το αίτημα για την υπαγωγή στην ετήσια δήλωση είναι χρήσιμο για τον φορολογούμενο μόνο όταν μπορεί πραγματικά να ελπίζει σε επιστροφή φόρου (κρατήσεις που γίνονται από τον εργοδότη) ή στις συντάξεις (εκπτώσεις που γίνονται από τη σύνταξη).
 
Ηνωμένο βασίλειο
Η φορολογική δήλωση μπορεί να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας. Ο νόμος συγκεκριμένα αναφέρεται σε "εύλογη δικαιολογία" η οποία δίνει το δικαίωμα σε φορολογούμενο να καθυστερήσει την υποβολή της φορολογικής δήλωσης χωρίς του επιβληθούν πρόστιμα. Ο νόμος δεν παρέχει λεπτομερή ορισμό του τι συνιστά η "εύλογη δικαιολογία" ωστόσο δίνει κάποια παραδείγματα.
Παραδείγματα «εύλογης δικαιολογίας» :
- Ασθένεια:  Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται να υπάρχουν διαθέσιμα ιατρικά στοιχεία της ασθένειας (επιστολή ιατρού ή αντίγραφο νοσηλείας κ.λπ.). Η φορολογική διοίκηση στο θέμα της ασθένεια αναφέρει σοβαρές ασθένειες όπως κώμα, έμφραγμα, εγκεφαλικό, αναπηρία κ.ά.
- Ασθένεια ή θάνατος στενού συγγενή ή συντρόφου.
- Απώλεια αρχείων λόγω εκτάκτων γεγονότων όπως πυρκαγιές,πλημμύρες ή κλοπές.
- Φόρτος εργασίας:  Η επίκληση αυτού του λόγου δεν θα γίνεται αποδεκτή εκτός εάν ο φόρτος εργασίας προκλήθηκε από έκτακτο γεγονός (π.χ. θάνατος συνεργάτη).


Χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης

Χώρα Φορολογικό έτος                Προθεσμία                Μέγιστη διάρκεια από το τέλος του φορολογικού έτους έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης σε μήνες
Αίγυπτος 1.1. - 31.12. Έως 31 Μαρτίου 3
Αλβανία* 1.1. - 31.12. Έως 30 Απριλίου 4
Αργεντινή* 1.1 -  31.12. Έως 30 Ιουνίου 6
Αυστραλία* 1.1 -  31.12 Έως 31 Οκτωβρίου 10
Βραζιλία* 1.1 -  31.12 Έως 30 Απριλίου 4
ΗΠΑ 1.1 -  31.12 Έως 15 Απριλίου 3,5
Ηνωμένα Αραβικά εμιράτα* 1.1 -  31.12 Έως 30 Σεπτεμβρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα) 9
Ιαπωνία 1.1. - 31.12. Έως 15 Μαρτίου 2,5
Ινδία * 1.1. - 31.12. Έως 31 Ιουλίου για φυσικά πρόσωπα Έως 31Οκτωβρίου για φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 7
Καναδάς 1.1. - 31.12. Έως 30 Απριλίου 4
Κίνα* 1.1. - 31.12. Έως 30 Ιουνίου 6
Σαουδική Αραβία 1.1. - 31.12. Έως 30 Απριλίου 4
Σιγκαπούρη* 1.1. - 31.12. 'Εως 15 Απριλίου 3,5

*Πληροφορίες ανά χώρα:


➤ Αλβανία
Τα φυσικά πρόσωπα κάτοικοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ατομική ετήσια δήλωση εισοδήματος, εφόσον πραγματοποιούν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από όλες τις πηγές (εντός και εκτός Δημοκρατίας της Αλβανίας), συνολικού ποσού άνω των 2.000.000 (δύο εκατομμυρίων) Lek.

➤ Αργεντινή
Οι φορολογικές δηλώσεις είναι προ-συμπληρωμένες και υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Αυστραλία
Και στην Αυστραλία η δήλωση είναι προ-συμπληρωμένη. Οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται ηλεκτρονικά για την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να δουν τη δήλωση και να προβούν σε διορθώσεις.
Εάν η 31η Οκτωβρίου συμπίπτει με αργία η προθεσμία παρατείνεται. Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός εγγεγραμμένου φορολογικού αντιπροσώπου, μπορεί να υποβάλλει δήλωση και μετά την 31η Οκτωβρίου.
Μετά την υποβολή της δήλωσης υπάρχει μια περίοδος χάριτος 20 περίπου ημερών (έως 21 Νοεμβρίου) για τυχόν διορθώσεις και υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο.

Βραζιλία
Οι δηλώσεις είναι κι εδώ προ-συμπληρωμένες.
Δεδομένου ότι ο ατομικός φόρος εισοδήματος είναι οφειλόμενος και καταβλητέος μηνιαίως, αυτή η δήλωση αφορά μόνο σε μικρές φορολογικές προσαρμογές (συνήθως για καταγραφή περιουσιακών στοιχείων). Αν και δεν υπάρχει φόρος επί των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη λίστα για να ελέγξει εάν η αύξηση της καθαρής θέσης του φορολογούμενου είναι συμβατή με το δηλούμενο εισόδημα (πόθεν έσχες).
Οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις από κοινού ή χωριστά. Εάν κατατεθεί χωριστά, το εισόδημα που λαμβάνεται από κοινού πρέπει να κατανέμεται στην δήλωση κάθε συζύγου. Επίσης, στην ενότητα που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, κάθε σύζυγος πρέπει να εμφανίζει τα αντίστοιχα στοιχεία που κατέχει ξεχωριστά.

Κίνα
Στην Κίνα ο φόρος εισοδήματος για τους εργαζόμενους παρακρατείται από τους εργοδότες αρχικά σε μηνιαία βάση.
Οι φορολογούμενοι που αποκτούν ετήσιο εισόδημα 120.000 RMB ή περισσότερο (εξαιρουμένων των ατόμων που δεν έχουν κατοικία στην επικράτεια της Κίνας και έχουν διαμείνει στην επικράτεια της Κίνας για λιγότερο από ένα έτος σε ένα φορολογικό έτος) υποβάλλουν δήλωση εντός 3 μηνών μετά τη λήξη ενός φορολογικού έτους.
Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από το εξωτερικό υποβάλλουν δήλωση εντός 30 ημερών μετά τη λήξη ενός φορολογικού έτους.
Οι ατομικές επιχειρήσεις και εταίροι επιχειρήσεων, που πληρώνουν με βάση το πραγματικό κέρδος, υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για τη μηνιαία (τριμηνιαία) προκαταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εντός των πρώτων 15 ημερών του επόμενου μήνα, και υποβάλλουν επίσης ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εντός 3 μηνών από τη λήξη ενός φορολογικού έτους.
Οι λοιπές κατηγορίες φορολογούμενων υποβάλλουν δηλώσεις έως 30 Ιουνίου

Δεν υπάρχει κοινή φορολογική δήλωση στην Κίνα. Οι δηλώσεις των συζύγων υποβάλλονται χωριστά.
Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα. Παρατάσεις μπορούν να χορηγηθούν μόνο υπό «ειδικές περιστάσεις».


Αίγυπτος
Ο φόρος επί του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες παρακρατείται στην πηγή σε μηνιαία βάση. Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες φορολογικές δηλώσεις τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο κάθε έτους.
Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια οριστική δήλωση παρακρατούμενων φόρων στη φορολογική διοίκηση την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους που να δείχνει τους ετήσιους μισθούς/ημερομίσθια κάθε εργαζομένου συνοδευόμενη από τα απλήρωτα ποσά του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.


Ινδία
Ένα φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εισοδήματος. Και σε αυτή τη χώρα δεν επιτρέπεται η κοινή δήλωση. Ο σύζυγος και η σύζυγος αντιμετωπίζονται ως χωριστά και ανεξάρτητα άτομα για τους σκοπούς του ινδικού φόρου εισοδήματος.
Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, εάν ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια INR .
Τα άτομα που είναι 80 ετών και άνω και πληρούν τις προϋποθέσεις ως ROR της Ινδίας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Η υποβολή δήλωσης εισοδήματος (ηλεκτρονική ή όχι) είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ο Φορολογούμενος να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (ROR) και να κατέχει ξένα περιουσιακά στοιχεία (ως πραγματικός κάτοχος ή με άλλον τρόπο).
- ο φορολογούμενος να έχει καταθέσεις ποσού άνω των 10 εκατομμυρίων INR σε έναν ή περισσότερους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζες ή συνεταιριστικές τράπεζες.
- ο φορολογούμενος να επιβαρύνεται με δαπάνες που υπερβαίνουν τις 200.000 INR για τον εαυτό του/κάθε άλλο άτομο για ταξίδια σε μια ξένη χώρα.
- ο φορολογούμενος να επιβαρύνεται με δαπάνες που υπερβαίνουν τα 100.000 INR για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι κάτοικοι τρίτης ηλικίας (ηλικίας 75 ετών και άνω) που έχουν μόνο εισόδημα από συντάξεις και τραπεζικούς τόκους εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ηλεκτρονική υποβολή
Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εάν:
- υπάρχει απαίτηση για επιστροφή
-το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει τις 500.000 INR. ή
όταν το άτομο πληροί τις προϋποθέσεις ως ROR και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία εκτός Ινδίας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, οι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές για υποβολή χωρίς χαρτί ή μπορούν να επιλέξουν να προωθήσουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης στο Κεντρικό Κέντρο Επεξεργασίας.
Φέτος η κυβέρνηση ανακοίνωσε έναν τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων χωρίς χαρτί μέσω Ηλεκτρονικού Κώδικα Επαλήθευσης (EVC). Το EVC είναι ένας 10ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός που είναι μοναδικός για κάθε μόνιμο αριθμό λογαριασμού και δημιουργείται με σκοπό την ηλεκτρονική επαλήθευση του ατόμου στον ιστότοπο ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.


ΗΠΑ
Η ημερομηνία παρατείνεται σε περίπτωση που συμπίπτει με αργία (για το 2023 η προθεσμία λήγει στις 18 Απριλίου).
Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να υποβάλει την ομοσπονδιακή δήλωση ατομικού φόρου εισοδήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, ενδέχεται να είναι δυνατή η αυτόματη παράταση του χρόνου υποβολής έξι μηνών. Για να γίνει αυτό, ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει Έντυπο 4868 (Αίτηση για αυτόματη παράταση χρόνου υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στις ΗΠΑ) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης. Σημειώστε ότι η υποβολή αίτησης παράτασης δεν παρατείνει τον χρόνο πληρωμής φόρων. Εάν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί μέχρι την κανονική ημερομηνία λήξης, θα προκύψουν τόκοι υπερημερίας.
Υπάρχουν τέλος και άλλοι λόγοι που η ημερομηνία λήξης της δήλωσης μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα επιτρέπεται μια αυτόματη παράταση δύο μηνών για την υποβολή της δήλωσης, εάν ο φορολογούμενος πολίτης των ΗΠΑ ή κάτοικος αλλοδαπής κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης βρίσκεται εκτός της χώρας η η έδρα της επιχείρησης ή η θέση υπηρεσίας του είναι επίσης εκτός των Η.Π.Α. ή  υπηρετεί στο στρατό εκτός  ΗΠΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προθεσμία παρατείνεται αυτόματα έως τις 15 Ιουνίου χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί το έντυπο  4868. Ωστόσο μαζί με την δήλωση θα πρέπει να επισυναφθεί μια δήλωση που να εξηγεί ποιοι από τους παραπάνω λόγους ισχύουν για την αδυναμία υποβολής της δήλωσης στην κανονική προθεσμία.

Σιγκαπούρη
Οι δηλώσεις είναι προ-συμπληρωμένες. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο myTax Portal, και μπορεί να διορθωθεί και να επανυπορβληθεί εκ νέου μία φορά εντός 7 ημερών από την προηγούμενη υποβολή.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τους εργοδότες.
Φόρο πληρώνουν μόνο οι εταιρίες και τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.

---------------------

Πηγές:
https://www.usp.gv.at
https://finance.belgium.be
https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo
https://www.financnisprava.cz/
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/,Len/9361697
https://skat.dk/
https://www.emta.ee/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/
www.vero.fi
https://www.economie.gouv.fr/
www. porezna-uprava.hr
nav.gov.hu
https://www.impots.gouv.fr
www.agenziaentrate.gov.it
www.vmi.lt
https://nav.gov.hu/szja
https://www.vid.gov.lv
https://cfr.gov.mt
https://business.gov.nl
https://www.podatki.gov.pl
https://eportugal.gov.pt
https://skatteverket.se
https://www.slovensko.sk
https://www.financnasprava.sk/
pfi.public.lu
www.vid.gov.lv
www.belastingdienst.nl
www.skatteverket.se
www.ird.gov.mt
https://www.canada.ca/en/revenue-agency
https://www.tatime.gov.al/c/3/20/kalendari-tatimor
www.taxservice.am
https://www.ato.gov.au/
http://www.chinatax.gov.cn/
https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
https://tax.gov.ae

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης